fbpx

Zpochybnění globálního oteplování: Co obsahovaly uniklé maily?0

Před zahájením klimatické konference v Kodani se na veřejnost dostaly maily a důvěrné dokumenty z Centra pro výzkum klimatu, v nichž se píše o „úpravách“ klimatických grafů a „skrývání“ poklesu teplot. Falšovali klimatologové klíčová data, o něž se konference v Kodani opírá, záměrně? Nebo se jedná jen o nedorozumění?

V předvečer zahájení ostře sledované klimatické konference v Kodani, na níž má být přijata strategie boje proti klimatickým změnám, se na internetu objevilo kolem 4 000 e-mailů, dokumentů, počítačových programů a modelů, které unikly z prestižního Ústavu pro výzkum klimatu (Climatic Research Unit – CRU) Východoanglické univerzity. Data z let 1996 – 2009 byla podle BBC získána počítačovým hackerem zhruba v půlce listopadu.

„Z většiny uniklých textů lze cítit silný politický nátlak na vědecké pracovníky,  to je velmi znepokojivé zvláště v oboru, kterým tečou miliardy dolarů.“

Reklama

Kolem celého úniku se záhy rozpoutal skandál – řada dokumentů naznačuje, že klimatologové se nacházeli pod politickým tlakem, účelově upravovali výsledky výzkumů ve prospěch existence globálního oteplování, vyřazovali měření ukazující opak, vyzývali kolegy ke zničení dat, domlouvali se na bojkotech odborných časopisů vyjadřujících odlišné názory, vyjadřovali se velmi nelichotivě o svých konkurentech. Věc je o to závažnější, že CRU je vážená a uznávaná instituce. O její výsledky se opírají mnozí odborníci i politici a její zpráva patří k hlavním podkladům klimatické konference v Kodani. Máme snad v ruce důkaz podvodu století? Nikoliv. Tak jednoduché to není. Tajemný útočník totiž sám přiznává, že zveřejnil jen malou část dokumentů. Vytvořit z těchto střípků jasný a nezkreslený obraz je velmi obtížné.

Problémy s emisemi na Nazeleno

   – Globální oteplování: Rozhodne se v Kodani?

   – Nejnovější pravidla v EU (20:20:20)

   – Skleníkové plyny: Nejen CO2

   – Emisní povolenky v EU paralyzovány

   – Růst emisí zpomaluje

Nejasný „trik“, který vyvolal klimatický skandál

Příkladem může být text, který vyvolal největší rozruch:  Popis 10 let starého setkání Mezivládního panelu pro klimatickou změnu IPCC (toho, který připravil podklady pro konferenci v Kodani). Z korespondence lze vyčíst asi toto: Panel se rozhodl doplnit svou zprávu grafem vývoje teplot za posledních 1 000 let. Na grafu byl nicméně znatelný pokles teplot ke konci 20. století. To prý vyvolalo obavu, že taková nejasnost může „odvádět pozornost od všeobecného názoru“. Proto měl být použitý „trik“, který měl „zakrýt pokles“. A zde už se interpretace rozcházejí: Jedna skupina tvrdí, že trik spočíval v nahrazení posledních 20 let křivky údaji z jiného výzkumu, který používal jiné metody a došel ke „vhodnějšímu“ výsledku. Navíc měl být „useknut“ konec grafu zobrazující pokles. Sami vědci tvrdí něco jiného: „Trik“ má znamenat chytré a vynalézavé řešení problému a spočíval pouze v doplnění lepšími daty. Původní výzkum používal nespolehlivé zdroje a odhady, které byly doplněny přesnějšími údaji. Pravdu se nedozvíme, dokud vědci nezveřejní surová, nezpracovaná data, ze kterých jejich výzkum vycházel a dají tak ostatním odborníkům možnost výsledky přepočítat.

Zde si můžete prohlédnout sporný graf:

Žlutý graf měl být z výpočtů vyloučen
Žlutý graf měl být z výpočtů vyloučen. Zdroj: climateaudit.org

Navíc nejde o kompletní záznam korespondence, ale o jednotlivé zprávy bez širšího kontextu (čímž se hacker koneckonců netají). S tím nemůže veřejnost nic dělat, pokud hacker nezveřejní zbytek dat, což není vyloučeno. Je pravda, že věty vytržené z kontextu mohou získat zcela nečekané významy. Ovšem například výraz “hiding the decline” – skrýt pokles – příliš prostoru pro interpretaci nedává. Podle další obhajoby jde ve zprávách o „vědecký žargon“, kde jednotlivé výrazy znamenají něco v běžné mluvě. Takové „vysvětlení“ se však v různých odposlechových a únikových kauzách objevuje až nápadně často. (Pamatujete na kapříky?) Více světla by do situace zřejmě vnesla větší otevřenost výzkumu, který je koneckonců financován z veřejných zdrojů.

Ať už se obvinění ukážou jako pravdivá nebo nepravdivá, na jedné věci to nic nemění: Z většiny uniklých textů lze cítit silný politický nátlak na vědecké pracovníky. Což je velmi znepokojivé zvláště v oboru, kterým tečou miliardy dolarů. I kdyby se všechny ostatní obvinění ukázala jako neopodstatněná, přinejmenším toto zjištění může otřást důvěrou ve vědu nejen klimatickou. Ne že by se o tomto problému nemluvilo už dříve, ale tentokrát nemluvíme o spikleneckých teoriích a „zaručených zprávách z páté ruky“. Tentokrát jde o bezprostřední vyjádření zainteresovaných osob.

Demonstrace v Kodani. Klimatická konference vyvolává bouřlivé reakce na straně zastánců i odpůrců globálního oteplování
Demonstrace v Kodani. Klimatická konference vyvolává bouřlivé reakce na straně zastánců i odpůrců globálního oteplování

Ústav pro výzkum klimatu se hájí…

Samotná instituce, ze které důvěrná data unikla, slibuje důkladné prošetření celé záležitosti. Zdůrazňuje však, že veškeré výzkumy jsou podrobovány pečlivé kritice v odborných časopisech. Výsledky se shodují se zjištěním řady nezávislých institucí na celém světě. Data pro panel IPCC patří k nejpřísněji prověřovaným. Většina jejich dat a měření je veřejně přístupna, k uvolnění zbytku nedali souhlas autoři. To se má ale změnit, britská meteorologická služba (Met Office) už požádala o svolení, a pokud ho dostane, veřejnost získá přístup k měřením ze 188 států za 160 let. Faktem ale zůstává, že klimatologové jsou obecně známí svou neochotou poskytovat svá zdrojová data. Americký vědec a klimatický skeptik S. McIntyre prý už roky marně požaduje data od NASA a NOAA. Změní se jejich přístup po této aféře? Proč takový krok nebyl učiněn už dávno, zvláště v oboru, kde jde o velké peníze? Na tyto otázky zatím neznáme odpověď.

Přesto se vyjádření CRU soustřeďují spíše na nemorálnost a zločinnou povahu úniku dat. „Selektivní zveřejnění některých materiálů vytržených z kontextu nemůže být považováno za seriózní účast v diskuzi o tomto závažném problému,“ říká mimo jiné tisková zpráva.

Jedná se o cílený útok na klimatickou konferenci v Kodani nebo jen o pokus rozproudit debatu?

Urážky na adresu protivníků jsou sice nemorální, nicméně rivalita ve vědecké komunitě (a zvláště v tomto oboru) je poměrně běžná. Pravda, některé výpady překračují únosnou míru i pro soukromou korespondenci. Nicméně bývalý ředitel CRU Tom Wigley tvrdí, že ani takové jednání ho příliš nepřekvapuje.

Profesor Phill Jones, vedoucí CRU, odstoupil, dokud nebude celá záležitost prošetřena. Současně ale varoval: „Čelíme mimořádným výzvám, které mohou zásadně ovlivnit náš další život na této planetě.“ Dále se pozastavil nad „náhodou“, že data byla zveřejněna těsně před začátkem kodaňského summitu. Zdůraznil, že existenci globálního oteplování dokazují i další faktory. „Fakta hovoří sama za sebe. Není třeba s nimi manipulovat.“

OSN na oteplování trvá

Ostře sledovaná byla reakce OSN a jejího Mezivládního panelu pro klimatické změny (IPCC). Tento orgán zajišťuje podklady pro kodaňský summit. V oficiálním vyjádření se panelisté pevně postavili za své závěry, podle kterých je globální oteplování „nezpochybnitelné“. Tyto závěry nevyplývají z ojedinělých studií, ale jsou výsledkem důkladné práce expertů z celého světa za dobu nejméně 20 let. Podobně reagoval i generální tajemník OSN: Nic […] nemůže zpochybnit jasné poselství od vědecké komunity – klima se mění rychleji, než jsme si mysleli, a člověk je toho hlavní příčinou.“

Předseda IPCC únik označil za důkaz, že protivníci „udělají cokoliv, jen aby nemuseli čelit pravdě o globálním oteplování“. Členové panelu považují událost za „nebezpečný precedens“, a hrubý útok na vědce, kteří jen dělají svou práci. „Co přijde příště? Falšování dat na serverech? Úmyslné poškozování modelovacích programů?“ obává se profesor Pierrehumbert, přední člen IPCC.

Samotní Mezivládní panel však vyšetřování incidentu neplánuje.

V USA proti globálnímu oteplování

Přestože CRU je instituce britská, událost zatřásla politikou i v USA. Strana Republikánů dlouhodobě blokuje „zelené“ zákonodárství jako další hrozbu oslabené americké ekonomice. Tato událost je vodou na jejich mlýn. Řada e-mailů navíc přicházela od Johna Holdrena, tehdy harvardského profesora, nyní poradce prezidenta Obamy.

Drastický postup proti globálnímu oteplování nebyl v USA nikdy v módě a lze očekávat, že po tomto skandálu (který začali tamní bloggeři nazývat Climategate po vzoru slavné aféry Watergate) se situace nezlepší. Senátor Jim Inhofe, známý skeptik, dokonce označil událost za „poslední hřebíček do rakve“.

Klimatická konference v Kodani je ostře sledovaná. Její výsledek ovlivní i postoj Spojených států

Únik dat o oteplování je dílem tajných služeb?

Nezbývá než doplnit, že vyšetřování úniku zatím nevedlo k cíli. Motivy hackerů nejsou známy. Podle tajných služeb byla data odeslána z ruského Tomsku. To okamžitě vedlo ke vzniku konspiračních teorií: Stály za vším tajné služby? Omezení fosilních paliv by snížilo ruský vývoz. Oteplení by naopak usnadnilo podnikání v ruské tundře. Nicméně, a pokud má někdo prostředky pro složitý hackerský útok, pravděpodobně umí i zfalšovat svou pozici. Zbývají tedy jen spekulace.

Jaký tedy bude výsledek celého incidentu? Zhroutí se kvůli němu konference v Kodani? Pravděpodobně nikoliv. Humbuk kolem úniku zřejmě utichne tak rychle, jako začal. Ale stín pochybnosti zůstane. Vědecká komunita bude muset o svou důvěru tvrdě bojovat. Výsledky výzkumů budou podrobovány tvrdšímu přezkumu. A snad alespoň na nějaký čas přestane být popírání globálního oteplování považováno div ne za zločin proti lidskosti a lidé s odlišným názorem budou pečlivěji vyslyšeni. Což je výsledek přece jen pozitivní.

Autor: Redakce Nazeleno.cz