fbpx

Partneři sekce

Změnou dodavatele plynu můžete ušetřit tisíce1

Rozdíly v cenách plynu nabízeného jednotlivými dodavateli existují. V některých případech lze změnou dodavatele ušetřit až několik tisíc korun ročně. Uvažovali jste již nad možností využít služeb jiného obchodníka s plynem? Orientační cenové kalkulace pro vybrané příklady uvnitř článku!

Trh s plynem prošel v posledních letech liberalizací. Od ledna 2007 si mohou koncoví zákazníci (včetně domácností) svobodně vybírat, od jaké společnosti budou plyn odebírat. Původní dodavatelé se tak stali obchodníky s plynem, jejichž působnost není územně omezena.

„Ačkoli změnou dodavatele ovlivníme pouze část ceny plynu, kterou platíme, při jeho vyšší spotřebě lze správným výběrem dodavatele ušetřit až několik tisíc korun.“

Reklama

V České republice v současné době působí několik velkých obchodníků se zemním plynem. Menší dodavatelé hrají na trhu zatím marginální úlohu. Po dvou letech, kdy mají domácnosti možnost ovlivňovat alespoň částečně cenu plynu, kterou platí, přinášíme informace o tom, jaký je český trh s plynem, jaké kroky jsou nutné při změně dodavatele a zda se vůbec vyplatí je podstoupit. 

Změnou dodavatele ovlivníte pouze část ceny

Cena plynu se skládá z několika složek a proto je třeba si uvědomit, že změnou dodavatele ovlivníte pouze část této ceny. Vyjma ceny plynu jako komodity, která tvoří asi tři čtvrtiny ceny výsledné, je nutné počítat také s jeho přepravou, skladováním a distribuci. 

Cena plynu je tvořena několika složkami. Cena přepravy a distribuce podléhá regulaci ERÚ.
Cena plynu je tvořena několika složkami. Cena přepravy a distribuce podléhá regulaci ERÚ.

Kromě toho můžeme cenu plynu rozdělit na složku, která je regulována Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) – tato část ceny se týká přepravy a distribuce – a na složku neregulovanou. Ta je výsledkem smlouvy uzavřené mezi dodavatelem (obchodníkem se zemním plynem) a koncovým zákazníkem. Regulované  složky tvoří asi 24 % z celkové částky, což je mnohem méně než v případě elektřiny.

Složka ceny

Účel platby

Podíl na ceně (%)

Složka regulovaná ERÚ Přeprava 2,7 %
Distribuce 21 %
Neregulovaná složka Uskladnění 5,3 %
Samotný plyn (cena za komoditu) 71 %

Cena plynu je odvislá od vývoje ceny ropy a v České republice ji ovlivňuje také kurz koruny k dolaru. Podle odborníků ceny zemního plynu v tuzemsku zaostávají za těmi evropskými asi o 20–30 %. I přes klesající spotřebu plynu můžeme počítat s dalším nárůstem jeho ceny v příštích letech.

Administrativa může od změny odradit

Změně dodavatele zemního plynu, která je podle zákona bezplatná, by nemělo předcházet pouze pečlivé porovnání nabízených tarifů. Nevyhnutelné je pečlivě prostudovat obchodní podmínky a zamyslet se nad spolehlivostí dodávek nově vybraného dodavatele. Změnu lze podle zákona provést jednou za půl roku.

Odrazovat mohou nezbytné administrativní úkony spojené se změnou dodavatele, které je nutné dobře časově naplánovat. Důležité je zohlednit dobu potřebnou pro ukončení smlouvy se stávajícím dodavatelem.

Pražská plynárenská a RWE (která má pod sebou šest regionálních dodavatelů plynu) mají výpovědní dobu stanovenou na 30 dnů, E.ON (Jihočeská plynárenská) dokonce na tři měsíce. Změna dodavatele nabývá účinnosti k prvnímu plynárenskému dni kalendářního měsíce.

Pokud na plynu pouze vaříte, rozdíl mezi cenovou nabídkou jednotlivých dodavatelů se ročně pohybuje v řádu stokorun
Pokud na plynu pouze vaříte, rozdíl mezi cenovou nabídkou jednotlivých dodavatelů se ročně pohybuje v řádu stokorun.

Dva typy smlouvy: snazší a složitější

Zákazník má možnost uzavřít dva typy smlouvy. Prvním typem je smlouva o sdružených službách dodávky plynu, jíž je nutné uzavřít nejpozději dvacet kalendářních dnů před zahájením dodávek od nového dodavatele. Některé společnosti nabízejí možnost vyřízení veškerých administrativních úkonů, pokud jim k tomu dá zákazník plnou moc.

Druhou možností je uzavřít více samostatných smluv, tedy smlouvu o distribuci (zákazník zde musí oslovit toho distributora, k němuž je konkrétní odběrové místo připojeno), smlouvu o dodávce, smlouvu o přepravě a smlouvu o uskladnění. Při volbě této možnosti je potřeba časově sladit všechny kroky.

Podle spotřeby rozdíl až několik tisíc korun

Pro porovnání cen u jednotlivých dodavatelů je nezbytné znát objem plynu, který ročně spotřebujeme. Spotřebu lze zjistit buď z plynoměru (zde je uváděna v metrech kubických) či z faktury, kde je uvedena v kWh (zjednodušeně platí, že 1 kubík se rovná asi 10,54 kWh).

Přečtěte si také: Elektřina v roce 2009

   – Základní ceny ČEZ, PRE a E.On

   – Zelené bonusy a výkupní ceny klesají

   – Vyplatí se tarif s fixní cenou elektřiny?

   – Komentář ČEZ: Proč elektřina zdražuje?

   – Kolik ušetříte při změně dodavatele elektřiny?

Přestože má licenci na obchod s plynem přes sto společností (jejich seznam je k dispozici na www.eru.cz), pro potřeby tohoto článku jsme vybrali ty největší. Jejich cenovou nabídku jsme porovnávali na dvou vybraných příkladech.

Prvním z nich je domácnost se spotřebou plynu 80 m3 (asi 840 kWh) ročně, která plyn používá pouze na vaření. Druhým příkladem je domácnost s roční spotřebou 2500 m3 (26 250 kWh) využívající plyn také na ohřev vody a pro vytápění. Při odběrovém množství plynu do 1890 kWh se průměrná cena za 1 kWh pohybuje kolem 1,84 Kč. Pokud máte odběrovém množství plynu stanovené mezi 25 – 30 MWh, stojí vás 1 kWh v průměru 1,22 Kč. Výpočty uvedené v tabulkách jsou pouze orientační!

1. Spotřeba plynu 840 kWh/rok (plyn využíván na vaření)

Dodavatel

Cena (v Kč) při spotřebě 840 kWh/rok

E.ON

2 463,-

Středočeská plynárenská

2 381,-

Západočeská plynárenská

2 381,-

Severočeská plynárenská

2 381,-

Východočeská plynárenská

2 198,-

Pražská plynárenská

2 179,-

Severomoravská plynárenská

2 132,-

Jihomoravská plynárenská

2 081,-

2. Spotřeba plynu 26,25 MWh ročně (plyn využíván na vaření, topení a ohřev vody)

 Dodavatel

Cena (v Kč) při spotřebě 26,25 MWh/rok

E.ON

38 480,-

Severomoravská plynárenská

36 597,-

Středočeská plynárenská

35 455,-

Severočeská plynárenská

35 455,-

Západočeská plynárenská

35 455,-

Jihomoravská plynárenská

35 087,-

Pražská plynárenská

34 845,-

Východočeská plynárenská

34 430,- 

V prvním případě je rozdíl v cenách, které zákazníci zaplatí při stejné spotřebě různým dodavatelům, zanedbatelný a pohybuje se ve stovkách korun ročně. Ve druhém případě lze změnou dodavatele ušetřit tisícikoruny.

Mají domácnosti o změnu dodavatele zájem?

Podle mluvčí Pražské plynárenské, Lenky Haupmanové, lidé možnosti vybrat si svého dodavatele využívají. V posledních třech letech zaznamenala tato společnost meziroční nárůst počtu odběratelů.

Nárůst zákazníků zaznamenala od roku 2007 do současnosti také RWE. „S otevřením trhu jsme i mezi domácnostmi zaznamenali úbytek zákazníků, nikdy však ale v meziročních číslech nepřevážil počty nově získaných zákazníků,“ dodala regionální mluvčí RWE Simona Hladíková.

Mluvčí E.ON, Vladimír Vácha, uvedl, že možnost změny dodavatele využívají jednotlivé domácnosti minimálně. Z hlediska počtu zákazníků se jedná o zanedbatelné počty na straně získaných i ztracených domácností. Více této možnosti využívají spíše velkoodběratelé.

Hořící dřevo v krbu uklidňuje a šetří peníze. Dřevo patří k nejlevnějším palivům užívaným pro vytápění.
Hořící dřevo v krbu uklidňuje a šetří peníze. Dřevo patří k nejlevnějším palivům užívaným pro vytápění. V modernější podobě se s ním setkáte v případě briket a pelet

Šetřit lze i jinak než změnou dodavatele

Pokud patříte k domácnostem, které používají plyn pro více účelů, stojí jistě za to posoudit nabídku konkurenčních obchodníků se zemním plynem. Kromě toho je vhodné zvážit i další úsporná opatření, která si nevyžadují tolik administrativy.

Jedním z tipů je nepřetápět byt či dům. Nejenže to není zdravé, ale rozumným nastavením teploty lze výrazně ušetřit. Pokud například zvedneme teplotu z přijatelných 21 °C na 24 °C, rozpočet se nám tím navýší o více než 20 %. Zanedbávat bychom neměli ani kvalitní těsnění dveří a oken.

Jak ušetřit energie Vám poradíme na Nazeleno.cz v sekci Tipy k úspoře. Mimo jiné se zde dozvíte, jak ušetřit energie v kuchyni, jaké jsou novinky v oblasti tepelných izolací či jak postavit energeticky úsporný dům. 

Autor: Redakce Nazeleno.cz