fbpx

Změna vytápění může znamenat i změnu komína0

Přechod od neekologického vytápění k ekologickému nebo rekonstrukce domu může odrazit i na rekonstrukci nebo dokonce stavbě nového komínu.

CIKO – realizace s omítnutou nadstřešní částí

I když jsou komíny velmi stabilní věc, která nepodléhá tlaků módy, jejich funkce může skončit ještě daleko před jejich limitem životnosti. Může totiž nevyhovovat mnoha požadavkům, které jsou dnes jeho funkci i funkci domu kladeny.

Z uhlí na peletky

Pokud někdo využil dotační pobídku s názvem „kotlíková dotace“ a vyměnil starý neekologický kotel na uhlí za moderní, řekněme plynový nebo peletkový, ten jistě musí sáhnout i po rekonstrukci komínu. Důvodem je výrazně jiná charakteristika spalin, které se dostávají do komínu. Kupříkladu spaliny z uhlí mohou dosahovat teploty až 600 °C, ovšem peletková kamna operují s výstupní teplotou někde kolem 250 °C. Tento rozdíl pak znamená, že spaliny nezačnou kondenzovat až za hranou komínu, ale už ve spalinové cestě, což je samozřejmě špatně. Velmi podobné je to u kondenzačních plynových kotlů, kde teplota je ještě nižší a navíc mají emise výrazně kyselý charakter, takže vlhkost může naleptávat vnitřek spalinové cesty.

Proto je zapotřebí komín upravit tak, aby vyhovoval novému topnému médiu. To se provádí takzvaným vložkováním, kdy se do komína instaluje vložka vhodného materiálu, která vyhovuje požadavkům.

CIKO – nerezový komín s parotěsným prostupem

Větší rekonstrukce

Jenže rekonstrukce se může výrazně rozšířit. Součástí může být celá výměna komínu dobrovolná, nebo dokonce nutná, když jde o větší rekonstrukci domu. Dnes jsou domy silně izolovány a mít komín, který izolačním parametrům obálky nevyhovuje, není dobré. Toho se často lidé bojí, ale tak velký zásah do domu to není. Komínové systémy jsou vlastně skládačky, které lze snadno s pomocí odborné firmy naplánovat, dovézt a na místě jednoduše sestavit během několika hodin. Komíny pak mohou mít i několik funkcí. Nejenže odvedou spaliny mimo prostor domu, ale také přivedou vzduch, který je ke spálení potřeba a nebudou ho brát ze zaizolovaného interiéru. Takový komín může sloužit další desítky let. Jen je třeba dbát na systémové utěsnění komínu v podstřeší tak, aby byl zaručen dostatečný difuzní odpor nehořlavého přechodu.

Samozřejmě, že je možné cestu ještě víc zjednodušit a využít závěsné nerezové komíny na fasádu, které jsou lehké, kompaktní a funkční.

Vizualizace CIKO TEC s přívodem vzduchu pod podlahou

Vybírejte pečlivě

Pro správný komín vybírejte pečlivě firmu, která je schopna vám dodat nejen komín, ale i všechno kolem – od certifikátů, přesných návodů a výpočtu spalinové cesty zdarma až po komplexní dodávku, včetně doplňkových dílů. U dobré firmy by mělo být samozřejmostí zaměření na stavbě a technické poradenství.

Autor: Komerční sdělení