fbpx

Partneři sekce

Změna dodavatele: Při zvýšení cen výpověď bez udání důvodů0

V nejbližších týdnech má být schválena novela energetického zákona, která výrazně posílí postavení domácností na trhu s elektřinou a plynem. Dodavatel vám například nebude moct nastavit zálohy, které neodpovídají vaší spotřebě, a při zvýšení cen energií můžete bezplatně odstoupit od smlouvy. Na jaké další novinky se můžete těšit?

V nejbližších týdnech by měla být schválena rozsáhlá novela energetického zákona, která zapracovává tzv. „třetí energetický balíček Evropské unie“. Kromě výrazných změn pro obnovitelné zdroje energie (které popisujeme podrobněji v článku Změny v energetice: Zelená solárním a větrném elektrárnám) přináší novela novinky a změny i pro domácnosti. O co se jedná?

„Při zvýšení cen můžete do 20 dní až 3 měsíců bezplatně odstoupit od smlouvy.“

Reklama

Domácnosti v České republice si už zvykly, že si mohou vybrat z několika konkurenčních dodavatelů plynu či elektřiny toho nejvýhodnějšího. Toliko teorie. Praxe je však o něco komplikovanější a někteří alternativní dodavatelé mají ve svých smlouvách a obchodních podmínkách různé chytáky.

Změna dodavatele elektřiny/plynu

    – Změna dodavatele v praxi

    – Aktivační poplatek dodavateli

    – Cena elektřiny v roce 2011

    – Výpověď dodavateli a poplatek

    – Cena plynu 2011

Často se vám může stát, že musíte s dodavatelem podepsat smlouvu na delší období, než je zcela běžné (zpravidla na 2 roky a více), nebo je vám stanovena další výpovědní lhůta, než je obvyklé. Pokud vám dodavatel během smluvního období zvýší ceny, nemáte prostředky jak se bránit. Případně je vám možnost přechodu k výhodnějšímu dodavateli zkomplikována jinak. Stačí jedna nenápadná věta v obchodních podmínkách.

Zvedl vám dodavatel cenu? Můžete odejít

To už by v budoucnu nemělo být možné. Novela energetického zákona zavádí právo zákazníka odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, pokud dodavatel zvýší ceny nebo jinak změní smluvní podmínky. Dodavatel musí nově na změnu cen upozornit 30 dnů předem a zákazník může nejpozději 10 dnů před samotným zvýšením ceny odstoupit. Máte tedy 20 dní na rozmyšlenou, zda u stávajícího dodavatele zůstanete nebo přejdete k jinému. Pokud dodavatel změnu předem neohlásí, pak máte na odstoupení dokonce 3 měsíce! Takovéto odstoupení od smlouvy nesmí být postihováno smluvní pokutou ani jakoukoliv jinou finanční sankcí.

Dodavatelé elektřiny zůstávají zatím k novele zákona zdrženliví
Dodavatelé elektřiny zůstávají zatím k novele zákona zdrženliví

Není však pravděpodobné, že na trhu s energiemi nastanou zásdní změny. „Naše společnost připravované změny v Energetickém zákoně na ochranu zákazníků vítá a je na ně již teď plně připravena,“ říká Ladislav Sladký ze společnosti United Energy Trading.

Někteří dodavatelé (např. ČEZ) však zdůrazňují, že projednávání novely je teprve na začátku a nelze vyloučit, že během projednávání v Parlamentu dojde k úpravám některých částí novely. „Až bude jasné, jak bude energetický zákon skutečně novelou upraven, schválené změny vyhodnotíme a podle výsledku připravíme případné změny,“ uvedla Eva Nováková ze společnosti ČEZ.

Zálohy za energie musí odpovídat spotřebě

Nový zákon také přísněji upravuje výpočet záloh za elektřinu a plyn. Až dosud byla úprava jen velmi obecná, nyní už zákon mluví jasně: Zálohy musejí odpovídat spotřebě za minulé období. Vyšší mohou být stanoveny jedině tehdy, pokud je pro to jasný a prokazatelný důvod.

Zákon klade důraz na informovanost zákazníků. Dodavatelé budou muset povinně zveřejňovat obchodní podmínky, ceny a všechny podstatné informace na internetu (což už ostatně většinou činí) a veškeré změny (samozřejmě včetně změn cen) musí oznamovat 30 dní předem.

Pravomoci Energetického regulačního úřadu budou posíleny
Pravomoci Energetického regulačního úřadu budou posíleny

Problém s dodavatelem? Obraťte se na ERÚ

Zcela zásadně bude posílena pozice Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Kromě čistě formálních změn (např. předseda úřadu bude jmenován prezidentem, rozpočet úřadu bude nezávislý na rozhodnutí poslanců atd.), přibudou úřadu nové pravomoci. Pokud se dostanete do sporu s výrobcem, distributorem či s vaším dodavatelem elektřiny, nově může váš spor řešit kromě soudů i Energetický regulační úřad. Nyní budete mít na vybranou, jestli se v případě pře obrátíte na soud nebo na ERÚ. Navrhovatel zákona si od této změny slibuje rychlejší a efektivnější řešení sporů, neboť v případě, že vaši stížnost předáte rovnou ERÚ, rozhodování bude v rukou specializovaných právníků se zkušenostmi v oboru. Ti budou moci udělit vysoké pokuty, případně rovnou odebrat licenci. Stejný systém funguje například v oboru telekomunikací (zde rozhoduje ČTÚ).

Nový zákon také posiluje spolupráci ERÚ s antimonopolním úřadem (ÚOHS – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže), dále s antimonopolními úřady ve všech státech Evropské unie a také s Evropskou komisí – pro případ, že by došlo k narušení hospodářské soutěže, které přesahuje hranice České republiky.

Autor: Redakce Nazeleno.cz