fbpx

Zhodnocení konference Dřevostavby v praxi 40

Čtvrtý ročník odborné konference Dřevostavby v praxi, kterou pořádala společnost Rigips, s.r.o., proběhl ve dnech 11. – 12. listopadu 2010 v hotelu Skalský Dvůr u Nového Města na Moravě.

Počet účastníků z projekčních a realizačních firem specializujících se na výstavbu dřevostaveb dosáhl přibližně 270 osob. Průběh konference i vysoký počet zájemců jasně potvrdil, že témata dřevostaveb s důrazem na praktické zkušenosti stále více přitahují pozornost odborné veřejnosti.

Reklama

Konference Dřevostavby 4 se zaměřila na zkušenosti a postupy

Během dvoudenní konference proběhlo 22 přednášek a celou akci podpořilo 26 partnerů. Konference byla zařazena do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT a ohodnocena 2 kreditními body. Odborné přednášky se zabývaly aktuálními problémy při výstavbě dřevostaveb. Vždy se zaměřením na praxi, zkušenosti, správné a chybné postupy a návody na řešení.

Z řady partnerských společností byly po celou dobu konference k dispozici technici, kteří představovali správná technologická řešení, ukazovali možnosti materiálů, produktů a nástrojů a také správných pracovních postupů.


Přednáškový sál konference Dřevostavby v praxi 4 s přibližně 270 účastníky

Dřevostavby 4 v praxi: Zajímavý odborný program

Celý odborný program se setkal s velmi kladným ohlasem. Přednášející byli specialisté ve svých oborech a podělili se o své zkušenosti a poznatky na vysoké úrovni. Důkazem zájmu o témata by jistě mohl být plný sál posluchačů i v pozdních odpoledních hodinách.

Není zde možné vyjmenovat všechny zajímavé příspěvky. Největší pozornost a také velmi vysoké hodnocení v dotaznících získaly od účastníků přednášky k tématům „Řešení podlah pro různé stavební podklady“ (J. Provázek, Rigips, s.r.o.), „Zimní a letní energetika dřevostaveb“ (Prof. Ing. J. Krňanský, CSc., FSv ČVUT Praha, FUA TU Liberec), „Vady projektů a jejich důsledky v praxi z hlediska tepelně-vlhkostního chování konstrukce“ (doc. Dr. Ing. Zdeňka Havířová, Ing. Pavel Kubů, Mendelova univerzita Brno) a „Fasády s otevřenými spárami a fóliové systémy DELTA“ (K. Bulín, Dörken, s.r.o.).

Mezi hodně diskutované příspěvky patřila i problematika „Nejčastější chyby v dokumentaci pro stavební povolení“ (Jiří Bartoš, SEMACZ s.r.o.), „Zdravé skladby konstrukcí“ (doc. Ing. J. Chybík, CSc., Fakulta architektury VUT v Brně) a také „Požadavky na vzduchovou neprůzvučnost v dřevostavbách po revizi normy ČSN 73 0532 Akustika v budovách“ (RNDr. Josef Vrána, CSc ., vedoucí pracoviště CSI, a.s. ve Zlíně).

Konference Dřevostavby 5 v praxi se uskuteční v listopadu 2011

Letos se účastníci konference dozvěděli více i o komunikaci a vyjednávání se zákazníky v přednášce na téma „Jak se úspěšně nepohádat se svým zákazníkem” (Jaroslav Chlumský, Mercuri International).

Společnost Rigips připravuje na základě všech pozitivních ohlasů i pátý ročník konference Dřevostavby v praxi, která se bude konat v listopadu 2011.

Každý účastník konference si odnesl CD sborník se všemi přednáškami, doplňujícími články a také technickými podklady partnerů. CD sborník je možné na vyžádání zaslat. Kontaktní osoba: Lucie Valterová, lucie.valterova@saint-gobain.com.


Ukázky z partnerských prezentací

O společnosti Rigips, s.r.o.

Společnost Rigips je významný výrobce a dodavatel sádrokartonových a sádrovláknitých systémů, sádrových omítek a malířských stěrek Rimano. V České republice má více než osmnáctiletou tradici. Výrobní závod na sádrokarton v Horních Počaplech se již více než 5 let intenzivně věnuje programu zlepšování WCM (World Class Manufacturing). Získání bronzového ocenění v rámci tohoto programu mu zajistilo oficiální vstup do společnosti závodů se světovou úrovní výroby.

Díky své příslušnosti ke koncernu Saint-Gobain, který ročně vyčleňuje cca 345 mil. EUR na výzkum a vývoj, využívá společnost Rigips know-how z celého světa. Společnost Rigips je certifikována pro systém managementu jakosti dle EN ISO 9001:2000.

Více informací najdete na stránkách www.rigips.cz

O společnosti Saint-Gobain

Koncern Saint-Gobain je evropský a světový lídr ve všech svých obchodních odvětvích, patří do první stovky světových průmyslových korporací. Koncern má 5 hlavních divizí – stavební materiály, sklo, obalové materiály, speciální High-Tech materiály, distribuční řetězce.

Počátky společnosti Saint-Gobain spadají do Francie 17. století, půldruhého století nato překračuje Saint-Gobain hranice Francie. Dnes již působí ve více než 50 zemích světa, ve kterých sdružuje 1 200 společností a zaměstnává více než 200 000 lidí 70 národností.

Autor: Redakce Nazeleno.cz