fbpx

Partneři sekce

Zelený plyn má v Evropě prioritu. Počet výroben za dva roky vzrostl o třetinu0

Podle aktuální mapy Evropské bioplynové asociace (EBA) a Gas Infrastructure Europe (GIE) se za poslední dva roky zvýšil počet nových výroben biometanu v Evropě o rekordních 30 %. Evropa má v provozu již celkem 1 322 zařízení. Do roku 2030 ale bude potřeba vybudovat v zemích EU přibližně 12 000 nových výroben tzv. zeleného plynu. Pro EU je nyní rozvoj biometanu prioritou, na biometanové stanice rozděluje 18 miliard eur. Chce tím zmírňovat klimatické změny i zvýšit energetickou bezpečnost a soběstačnost.

Ilustrační foto: Pixabay.com

Biometan se v posledním desetiletí stává v Evropě plnohodnotnou obnovitelnou alternativou zemního plynu, kterého by mohlo být v příštích letech v důsledku postupného odklonu od fosilních paliv nedostatek. Jen od roku 2021 tu podle mapy asociací EBA a GIE vzniklo celkem 299 nových zařízení na výrobu biometanu, což představuje prudký nárůst o rekordních 30 %. Z poskytnuté dotace 18 miliard eur si nejvyšší podíl alokovaných prostředků vybere Francie, Itálie a Nizozemsko, kvůli investičním podmínkám členských států pak bohužel nejméně Česká republika a Slovensko.

V biometanu vede Francie a Dánsko

Dosud je v Evropě v provozu celkem 1 322 zařízení na výrobu biometanu a více než 75 % z nich je připojena k dopravní nebo distribuční síti. Největší nárůst jeho výroby byl zaznamenán v roce 2021 ve Francii (+ 2 130 GWh), Dánsku (+ 1 642 GWh) a Německu (+ 1 553 GWh). Z údajů shromážděných pro přípravu mapy EBA a GIE také vyplývá, že Evropa již nyní vyrábí více než 3,5 miliardy m3 biometanu.
Biometanové cíle jsou ovšem nastaveny poměrně vysoko. Ke splnění podmínek Evropské unie bude potřeba vyrábět do roku 2030 v rámci EU 35 miliardy m3 tzv. zeleného plynu.

Reklama

Je tedy potřeba začít co nejrychleji využívat potenciál této výrobní oblasti a mobilizovat udržitelné zdroje biomasy, především potravinové a kuchyňské odpady. Podle výpočtů EBA bude v rámci států Unie potřeba vybudovat přibližně 12 000 nových výroben tzv. zeleného plynu. Přičemž jen v České republice je podle odhadů skupiny EFG na základě produkce biologicky rozložitelného odpadu jakožto vstupní suroviny potenciál pro 66 takových výroben s celkovou roční produkcí 100 milionů m3 biometanu.

Bioplynové stanice mohou být jedním ze zásadních zdrojů energie – biometanu. Foto: Pixabay.com

Dosud však drtivá většina současných biometanových zařízení v Evropě jako vstupní surovinu k výrobě biometanu využívá účelově pěstovanou biomasu či rostlinný bioodpad, nikoliv kuchyňský odpad neboli gastroodpad. Nespotřebované potraviny rostlinného a živočišného původu přitom například tvoří běžně zhruba až třetinu obsahu nádob na směsný komunální odpad. Jen v České republice jsou tak ročně na skládky odvezeny zhruba 2 miliony tun tohoto bioodpadu, který by přitom šel dále využít pro výrobu zelené energie.

Co jsou zelené plyny

Jako takzvané zelené plyny se označují plynná paliva, vyrobená synteticky. Nejde tedy o fosilní paliva, jejichž spalování má negativní vliv na zemské klima. Očekává se, že „zelené plyny“ budou jedním z klíčových prvků v přechodu k uhlíkově neutrální energetice. I Česku by mohly pomoci s větším využití obnovitelných zdrojů energie. Mezi zelené plyny
počítáme bioCNG (biometan), který nahrazuje zemní plyn, a také bioLPG. Jako bioLPG se označuje „propan-butan“, který ale nevznikl tradiční cestou rafinace ropy, ale speciálním technologickým procesem z organického odpadu.

Zdroj: EFG Group, EBA

Autor: Jan Pergl

Autor se zabývá hlavně stavebnictvím a moderními technologiemi