fbpx

Zelená úsporám: kompletní průvodce0

Dotace na kotle na biomasu, tepelná čerpadla, solární kolektory

Dotace na instalaci obnovitelných zdrojů na vytápění
(C.1, – Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla
C.2 instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb
C.3 – Instalace solárně-termických kolektorů)

Poslední část dotací Zelená úsporám není žádným překvapením ani novinkou. Investice dokotlů na biomasu, tepelných čerpadel či solárně-termických článků (solárních systémů na ohřev vody) jsou v České republice podporovány již delší dobu. Zde se příliš od srpna 2009 nezměnilo, pouze je už pevně daná výše dotace. Pokud si tedy pořídíte tepelné čerpadlo vzduch-voda (splňující podmínky programu), získáte 50 000 Kč.

Dotaci můžete získat také na instalaci solárně-termických kolektorů nebo na kotel na biomasu
Dotaci můžete získat také na instalaci solárně-termických kolektorů nebo na kotel na biomasu

Podmínkou je (podobně jako ve všech ostatních případech) zařazení použitého zařízení (kolektorů, tepelného čerpadla, kotle) v oficiálnímSeznamu výrobků. Všechna zařízení musí splňovat poměrně přísné limity pro únik škodlivin či účinnost. Dotace se vztahují na pořízení nového kotle i výměnu starého neekologického zdroje. Jestliže instalujete zařízení do novostavby, jsou podmínky přísnější. Výše podpory se také liší podle výkonu a specifikací daného vytápěcího zařízení, což vyplývá z logiky věci. Například solární systém na ohřev vody a přitápění je dražší než solární systém, který zvládá jen ohřev vody. Proto je výše dotace v prvním případě vyšší.

Reklama

Speciální podmínky platí i pro výměny starých neekologických zdrojů. O dotaci bohužel nemůžete požádat v případě, že jste napojeni na centrální rozvod zemního plynu nebo tepla.

Pokud žádáte o dotaci, je nutné sepsat čestné prohlášení o likvidaci starého kotle. Poté se musíte zavázat, že budete používat pouze kvalitní palivo splňující normy a že nové zařízení budete používat alespoň 15 let. Vyvstává otázka, jak je to s touto časovou podmínkou po skončení životnosti zařízení či v případě jeho závažné poruchy. Ani sami úředníci zatím nepodali jasnou a jednotnou odpověď. Teoreticky jste povinni koupit stejné nebo lepší zařízení.

Nově můžete získat také dotaci na vypracování projektu, její vyplacení je nicméně podmíněno schválením žádosti o investiční akci (tj. klasické žádosti o dotaci). Původně měla být tato podpora poskytována do 31. března 2010, nicméně Ministerstvo životního prostředí koncem března rozhodlo, že bude příspěvek vyplácet i po tomto datu.

Díky novým podmínkám programu Zelená úsporám dostanete dotaci také na projektovou dokumentaci a energetický audit - nezbytné součásti každé žádosti
Díky novým podmínkám programu Zelená úsporám dostanete dotaci také na projektovou dokumentaci a energetický audit – nezbytné součásti každé žádosti

Výše dotace – rodinný dům

 • Kotel na biomasu – 50 000 Kč, 80 000 Kč, 95 000 Kč velký (podle výkonu a způsobu vytápění)
 • Tepelné čerpadlo země-voda – 75 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo vzduch-voda – 50 000 Kč
 • Solární systém na ohřev vody – 55 000 Kč
 • Solární systém ohřev vody a vytápění – 80 000 Kč

Další dotace:

 • Rodinný dům, dotace na výpočet úspory měrné potřeby tepla  – 10 000 Kč
 • Rodinný dům, dotace na projekt a opatření nutná k uvedení zařízení do provozu – 5 000 Kč

* V případě kombinace opatření (tj. pořízení kotle na biomasu a solárních kolektorů), můžete získat dotace na projekt dvakrát (na každý projekt zvlášť).

Výše dotace – bytový dům

 • Kotel na biomasu – 25 000 Kč/bytový jednotka
 • Tepelné čerpadlo země-voda – 20 000 Kč/bytová jednotka
 • Tepelné čerpadlo vzduch-voda – 15 000 Kč/bytová jednotka
 • Solární systém na ohřev vody – 25 000 Kč/bytová jednotka
 • Solární systém ohřev vody a vytápění – 35 000 Kč/bytová jednotka

Další dotace:

 • Bytový dům, dotace na výpočet úspory měrné potřeby tepla  – 15 000 Kč/bytová jednotka
 • Rodinný dům, dotace na projekt a opatření nutná k uvedení zařízení do provozu – 15 000 Kč/bytová jednotka

* V případě kombinace opatření (tj. pořízení kotle na biomasu a solárních kolektorů), můžete získat dotace na projekt dvakrát (na každý projekt zvlášť). U solárních kolektorů nicméně dostanete dotaci na projekt ve výši 15 000 Kč celkem (nikoli za bytovou jednotku).

Podrobné částky, o které můžete v programu Zelená úsporám žádat, najdete zde.

Autor: Redakce Nazeleno.cz