fbpx

Zelená úsporám: kompletní průvodce0

Dotace na částečné zateplení

Dotace na částečné zateplení
(A.2 Dílčí zateplení – snížení roční měrné potřeby tepla o 20%/30 %

Celkové zateplení domu je velice nákladné a náročné a ne každý si ho může dovolit. Proto je možné provést pouze tzv. dílčí zateplení. Pro dílčí zateplení neplatí tak přísná pravidla, zároveň ale dostanete méně peněz. Po velké úpravě pravidel pro přidělování dotací je nyní situace jednoduchá – snižte měrnou spotřebu tepla objektu o 20 % nebo 30 % a získáte příslušnou dotaci.

Za zateplování se považuje:

 • zateplení vnějších stěn
 • zateplení střechy/stropu
 • zateplení podlahy
 • výměna oken a dveří
 • instalace nuceného větrání s rekuperací

Nově je přitom jedno, zda úspory dosáhnete pomocí jednoduché výměny okna, nebo kombinací více opatření. Důležitá jsou jen potvrzená čísla snížené měrné spotřeby tepla.

O dotaci v této kategorii je ovšem možné žádat pouze jednou! Není možné například z dotace zateplit stěny a o rok později vyměnit okna. Podmínky dotací nicméně nevylučují v prvé fázi realizovat dílčí zateplení a později další zateplovací akce, pomocí nichž splníte podmínky bodu A.1 – kompletní zateplení objektu. Pokud byste si takto zateplování rozplánovali, Státní fond životního prostředí vám doplatí peníze do výše dotací komplexního zateplování.

Reklama

I při dílčím zateplení můžete využít speciálních příspěvků na vypracování projektu a výpočtů úspory měrné potřeby tepla. Tato (vedlejší) podpora je nicméně podmíněna schválením žádosti o podporu investiční akce. Původně měla být tato podpora (známá jako příspěvek na projekt) poskytována do 31. března 2010, nicméně Ministerstvo životního prostředí koncem března rozhodlo, že bude příspěvek vyplácet i po tomto datu.

Dotaci na dílčí zateplení dostanete, pokud dosáhnete 20 - 30% úspory tepla
Dotaci na dílčí zateplení dostanete, pokud dosáhnete 20 – 30% úspory tepla

Výše dotací

 • Rodinný dům – 30% úspora – 850 Kč/m2 podlahové plochy (max. 350 m2)
 • Rodinný dům – 20% úspora – 650 Kč/m2 podlahové plochy (max. 350 m2)
 • Bytový dům – 30% úspora – 600 Kč/m2 podlahové plochy (max. 120 m2 na bytovou jednotku)
 • Bytový dům – 20% úspora – 450 Kč/m2 podlahové plochy (max. 120 m2 na bytovou jednotku)

Další dotace:

 • Rodinný dům, dotace na výpočet úspory měrné potřeby tepla  – 10 000 Kč
 • Rodinný dům, dotace na projekt  – 10 000 Kč
 • Bytový dům, dotace na výpočet úspory měrné potřeby tepla – 15 000 Kč
 • Bytový dům, dotace na projekt  2 000 Kč za každou bytovou  jednotku (max. 5 % z výše poskytnuté dotace)

Příklad:

Pokud uvažujete o zateplení rodinného domu (120 m2 podlahové plochy) se současnou měrnou spotřebou tepla 120 kWh/m2 a nové úpravy sníží spotřebu na 95 kWh/m2, můžete získat dotaci ve výši 650 Kč/m2 (20% úspora) – tedy 78 000 Kč. Navíc můžete získat dotaci 10 000 Kč na výpočet měrné spotřeby tepla a dalších 10 000 Kč na projekt. Celkové získáte z programu Zelená úsporám 98 000 Kč.

Co je to měrná potřeba tepla?

Důležitým pojmem, se kterým bude žadatel pracovat a který je pro úspěšnou žádost klíčový, je „roční měrná potřeba tepla“. Právě ta je hlavní podmínkou, podle které se udělování dotací řídí. Roční měrná spotřeba tepla označuje skutečné množství tepla, které z domu uniká (tepelné ztráty). V současných domech se potřeba tepla pohybuje mezi 80 až 140 kWh/m2 podlahové plochy za rok. Ve starších domech však může být až čtyřnásobná. Právě potřeba tepla konkrétního domu je při vyhodnocování žádosti posuzována a podle její výše je určen příspěvek, který žadatel dostane.

Výpočty musí být doloženy autorizovaným inženýrem v oborech pozemní stavby, technika prostředí a technologická zařízení budov (projektantem), autorizovaným architektem (vybrané autorizované osoby podle zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů), energetickým auditorem nebo zpracovatelem průkazu energetické náročnosti budovy (v rozsahu svých působností stanovených zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií).

Autor: Redakce Nazeleno.cz