fbpx

Zelená úsporám: kompletní průvodce0

Dotace na kompletní zateplení domu

Dotace na kompletní zateplení domu

A. Úspora energie na vytápění (zateplování)

Dotace na zateplení celého domu
(A.1: Komplexní zateplení obálky budovy, vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu)

Možností, jak získat dotace na zateplení, je několik. Liší se pouze v tom, jak moc důkladní budete – zjednodušeně řečeno, když budete zateplovat více, získáte vyšší dotaci. Největší dotace můžete logicky získat, pokud zateplujete celý dům a dosáhnete opravdu výrazného snížení energetické potřeby domu.

Dotace se liší podle typu objektu a úrovně zateplení. Klíčové jsou ale dva ukazatele – musíte dosáhnout požadované hodnoty měrné potřeby tepla a zároveň v každém případě musíte dosáhnout 40% úspory oproti předchozímu stavu. Pokud vezmeme v úvahu dotaci pro zateplování na úroveň 70 kWh/m2, pak dům, který měl doposud měrnou spotřebu tepla 75 kWh/m2 a snížil ji na úroveň 65 kWh/m2, na dotaci nemá nárok. Výrazná, čtyřicetiprocentní úspora je jednou z nepřekročitelných podmínek.

V srpnu 2009 byly změněny některé podmínky a přidány další dotace – žadatel tak může získat i speciální dotaci na výpočet měrné spotřeby tepla a dotaci na vypracování projektu, který musí k žádosti přiložit. Jejich výše pro bytový a rodinný dům se opět liší. Tato (vedlejší) podpora je nicméně podmíněna schválením žádosti o podporu investiční akce. Původně měla být tato podpora (známá jako příspěvek na projekt) poskytována do 31. března 2010, nicméně Ministerstvo životního prostředí koncem března rozhodlo, že bude příspěvek vyplácet i po tomto datu.

Reklama

Výše dotací

  • Rodinný dům – 40 kWh/m2, 40% úspora – 2200 Kč/m2 podlahové plochy (max. 350 m2)
  • Rodinný dům – 70 kWh/m2, 40% úspora – 1550 Kč/m2 podlahové plochy (max. 350 m2)
  • Bytový dům – 30 kWh/m2, 40% úspora – 1500 Kč/m2 podlahové plochy (max. 120 m2 na bytovou jednotku)
  • Bytový dům – 55 kWh/m2, 40% úspora – 1050 Kč/m2 podlahové plochy (max. 120 m2 na bytovou jednotku)

Další dotace:

  • Rodinný dům, dotace na výpočet úspory měrné potřeby tepla  – 10 000 Kč
  • Rodinný dům, dotace na projekt  – 10 000 Kč
  • Bytový dům, dotace na výpočet úspory měrné potřeby tepla – 15 000 Kč
  • Bytový dům, dotace na projekt  2 000 Kč za každou bytovou  jednotku (max. 5 % z výše poskytnuté dotace)

Příklad:

Pokud uvažujete o zateplení rodinného domu (120 m2 podlahové plochy) se současnou měrnou spotřebou tepla 120 kWh/m2 a nové úpravy sníží spotřebu na 70 kWh/m2, můžete získat dotaci ve výši 1 550 Kč/m2 – tedy 186 000 Kč. Navíc můžete získat dotaci 10 000 Kč na výpočet měrné spotřeby tepla a dalších 10 000 Kč na projekt. Celkové získáte z programu Zelená úsporám 206 000 Kč.

Abyste získali dotaci na celkové zateplení, musíte dosáhnout požadované měrné potřeby tepla a zároveň 40% úspory energie oproti původnímu stavu
Abyste získali dotaci na celkové zateplení, musíte dosáhnout požadované měrné potřeby tepla a zároveň 40% úspory energie oproti původnímu stavu

Co je to měrná potřeba tepla?

Důležitým pojmem, se kterým bude žadatel pracovat a který je pro úspěšnou žádost klíčový, je „roční měrná potřeba tepla“. Právě ta je hlavní podmínkou, podle které se udělování dotací řídí. Roční měrná spotřeba tepla označuje skutečné množství tepla, které z domu uniká (tepelné ztráty). V současných domech se potřeba tepla pohybuje mezi 80 až 140 kWh/m2 podlahové plochy za rok. Ve starších domech však může být až čtyřnásobná. Právě potřeba tepla konkrétního domu je při vyhodnocování žádosti posuzována a podle její výše je určen příspěvek, který žadatel dostane.

Výpočty musí být doloženy autorizovaným inženýrem v oborech pozemní stavby, technika prostředí a technologická zařízení budov (projektantem), autorizovaným architektem (vybrané autorizované osoby podle zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů), energetickým auditorem nebo zpracovatelem průkazu energetické náročnosti budovy (v rozsahu svých působností stanovených zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií).

Autor: Redakce Nazeleno.cz