Nazeleno.cz – úspory energie, izolace, zdravý životní styl, biopotraviny, ekologie [logo]

DOPORUČUJEME:

Ceny Energie

Najdeme nejlevnějšího dodavatele!

Zelená úsporám 2013 – vyplatí se?

Dotační program Nová zelená úsporám jistě opět rozhýbe poptávku po zateplení rodinných domů. Ministerstvo životního prostředí při jeho představení připravilo také několik modelových kalkulací a graf návratnosti investic. Realita bude nejspíš trochu jiná, základní vodítko však materiály ministerstva poskytnou.

04. 12. 2012 | Michal Doležel

Ve zkratce:

Nová zelená úsporám zavádí několik hladin možných úspor, na jejichž základě je stanovena výše podpory. MŽP se tímto snaží podpořit hlavně komplexnější opatření. Jednoduše řečeno: Na pouhé zateplení dostanete jen málo, pokud však také vyměníte okna a přidáte další úsporné technologie, dostanete více.

Program Nová zelená úsporám v roce 2013 v první fází počítá hlavně s dotacemi pro majitele rodinných domů. Jak se vyjádřil ministr životního prostředí Tomáš Chalupa, „sídliště jsou již zateplena dostatečně, zatímco u rodinných domů máme zatím rezervy“. Otázku, nakolik jde o realitu a zdání, zatím ponechme otevřenou, v březnu by každopádně měla být zveřejněna první výzva k podávání žádostí o dotace pro rodinné domy s uzávěrkou v červenci. Na konkrétní data si ale zatím musíme počkat.

Součástí dotace bude průkaz energetické náročnosti budovy

Nový program zelená sporám by měl mít lépe nastavené podmínky přímé podpory – půjde o pevně stanovenou dotaci na m2 zateplené stěny, stropu či podlahy. Výše dotace na m2 odpovídá procentnímu podílu z normovaných způsobilých nákladů na realizaci opatření, a to v několika hladinách dle dosaženého stupně energetické náročnosti budovy. Více jsme o těchto hladinách psali v dřívějším článku, kde jsme parametry Nové zelené úsporám rozebrali.

Součástí bude také podpora na zpracování projektové dokumentace a průkazu energetické náročnosti budov. Mimochodem podmiňovací způsob, který při popisu možností dotačního programu Nová zelená úsporám používáme, není samoúčelný. Konkrétní prováděcí vyhlášky budou známé až v lednu 2013. Zatím zde popisujeme pouze návrhy MŽP.

Nová zelená úsporám:

Kalkulace – modelový rodinný domek:

Výchozí stav budovy před realizací úsporných opatření:

  • rodinný dům obdélníkového půdorysu
  • 1 nadzemní podlaží, obytné podkroví, částečné podsklepení
  • obvodové zdivo smíšené tl. 450 mm
  • sedlová střecha zateplena 150 mm minerální vatou mezi krokve
  • ostatní konstrukce nezatepleny
  • původní okna – zdvojená dřevěná
  • průměrný součinitel prostupu tepla Uem = 0,79 [W/(m2.K)]
  • měrná roční potřeba tepla na vytápění EA = 143 [kWh/(m2 .rok)]

Příklady opatření pro jednotlivé hladiny:

OpatřeníHladina 1Hladina 2Hladina 3
Zateplení vnějších stěn100mm EPS150mm EPS200mm EPS
Zateplení stropu/podlahy-strop sklepa 100mm EPSstrop sklepa 100mm EPS
Zateplení střechy100mm MV100mm MV100mm MV
OknaDvojskla U=1,1Trojskla U=0,87Trojskla U=0,87
Nucené větrání, rekuperace--ano (účinnost 80 %)
Průměrný součinitel prostupu tepla – vypočtený/požadovaný [W/(m2.K)]0,33/0,350,3/0,350,26/0,35
EA [kWh/(m2 .rok)]695535
Úspora51,7 %61,5 %75,5 %

Orientační ceny a výše přímé dotace:

Hladina 1 - zateplený důmHladina 2 - nízkoenergetický důmHladina 3 - komplexní opatření
Náklady592 013 Kč717 012 Kč871 921 Kč
Výše přímé dotace148 003 Kč250 954 Kč435 961 Kč
Podpora25%35%50%
Úspora (Kč/rok) při topení plynem31 200 Kč37 200 Kč45 000 Kč
Prostá návratnost bez podpory (roky)19,019,319,4
Prostá návratnost s podporou (roky)14,212,59,5

Z kalkulací je jasně patrná výhodnost komplexnějších (ale i dražších) opatření. Pro splnění požadavků hladiny 3 bude nejspíš nutná instalace aktivního větrání s rekuperací tepla. Podle vyjádření úředníků však může dotace zahrnovat i další aktivní technologické prvky, jako je regulace topení, termostatické ventily, tepelné čerpadlo atd. 

Na výhodné bankovní úvěry musíme zatím počkat

Ministerstvo ve svých materiálech zmiňuje možnost získání výhodných bankovních úvěrů pro financování té části nákladů na snížení energetické náročnosti budov, kterou bude nutné uhradit z vlastních prostředků. Mělo by se jednat o úvěry s nízkou úrokovou sazbou, přičemž banky budou motivovány zárukami, jež stát při splácení těchto úroků poskytne. O konkrétní podobě zatím ale MŽP s bankami jedná. Podle vyjádření ministerstva by ale měly tyto úvěry být dostupné téměř každému, kromě signifikantně nízkopříjmových skupin obyvatelstva.

Úspora na nákladech za energie by však měla být v každém případě taková, aby od začátku pokryla všechny náklady. Lidé, kteří zateplení a další úpravy svého domu provedou, proto měli jejich pozitivní úsporný efekt pocítit ihned po jejich realizaci. Roční úspora za energie by se měla vzhledem k růstu cen dále zvyšovat.

Související články

Tagy: Dotace a úspory, Dotace, Bydlení, Dotace

Nazeleno.cz - vše o úsporách energií