fbpx

Nová zelená úsporám a dotace na plynové kotle0

Díky Nové zelené úsporám mohou majitelé rodinných domů získat dotací na výměnu starého kotle na tuhá paliva za moderní plynový kotel. Ten ale musí splňovat určité technické parametry. Čerpat dotaci můžete na samotný kotel, nemusíte současně zateplovat dům.

Dotaci získáte pouze na kondenzační plynový kotel

V rámci dotačního programu Nová zelená úsporám, který je zaměřen na snižování energetické náročnosti budov, bude možné získat státní podporu také na pořízení plynového kotle. Dotaci, byť menší, můžete dokonce získat, aniž byste nutně museli svůj dům zateplit. S vyřízením dotací vám může pomoci přímo prodejce. Jako dodavatel produktů a služeb v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám totiž musí projít příslušnou certifikací.  Program Nová zelená úsporám nyní podporuje také plynové kotle, na které bude možné získat dotaci ve výši až 15 tisíc korun. Musí však jít o plynový kondenzační kotel a koupit jej musíte pouze u schváleného dodavatele, který vám také s vyřízením dotace pomůže.

Máte starý kotel na tuhá paliva? Vyměňte jej za nový – plynový. Můžete získat dotaci až 15 000 Kč.

Reklama

Cílem programu Nová zelená úsporám je podpora co nejúspornějších technologií, proto jsou také dotace poskytovány pouze na kotle s kondenzační technologií ohřevu. Takový kotel je sice o trochu dražší než běžný plynový kotel, má ale nejúspornější provoz. Kondenzační plynové kotle dosahují úsporného provozu díky využití kondenzačního tepla ze spalin. Jejich teoretická účinnost je až 109 %.

Nová zelená úsporám

Investice do kondenzačního plynového kotle by se měla podle vyjádření odborníků vrátit poměrně rychle a dotace tuto návratnost ještě uspíší. „Porovnáme-li ekonomiku provozu starého plynového kotle a moderního kondenzačního kotle, náklady na nové zařízení se vrátí v horizontu pěti až šesti let. Využití dotace tuto návratnost sníží i na polovinu,“ popisuje ekonomickou stránku provozu kondenzačních kotlů Roman Švantner. Tyto hodnoty je však dobré brát spíš jako ideální případ – v praxi bude návratnost o něco delší.

Výše dotace na kotle a krbová kamna bez současného zateplení domu:

Typ zařízení Maximální výše dotace v Kč Maximální míra podpory
Kotel na biomasu s ručním přikládáním 40 000 55 %
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním 80 000 55 %
Kotel na biomasu s ručním přikládáním 40 000 55 %
Krbová kamna s ručním přikládáním 45 000 55 %
Plynový kondenzační kotel 15 000 55 %

Výše podpory je uvedena v % způsobilých výdajů.

Pozor na parametry otopné soustavy

Kondenzační plynové kotle mají velmi úsporný provoz. Aby však takové zařízení pracovalo v optimálním ekonomickém režimu, musíte pro ně přizpůsobit také celou otopnou soustavu. Kondenzační kotle pracují s nižší teplotou otopné vody a menším teplotním spádem. Tomu by měly odpovídat hlavně radiátory. Starší radiátory navržené pro teplejší topnou vodu nemusí na vyhřátí interiéru stačit. Pro nejúspornější provoz je důležitá také takzvaná ekvitermní regulace, která kotli umožňuje řídit topení přesně podle venkovní teploty. Kotel však musí být na použití ekvitermní regulace připraven.

Kotle na Nazeleno.cz:

  • Jak si vybrat kotel na tuhá paliva

  • Pozor na emise kotlů

  • Pět tipů pro koupi plynového kotle

O dotace bude velký zájem – nezapomeňte na termíny podání žádostí

Na spuštění dotačního programu Nová zelená úsporám se poměrně dlouho čekalo a mnoho domácností proto investice do zateplení a modernizace topení odkládalo. Lze tedy předpokládat, že o dotace bude velký zájem, a žádost proto bude potřeba podat co nejrychleji. Na dotace je navíc zatím vyčleněn menší objem finančních prostředků, než se očekávalo. Elektronický příjem žádostí o dotace bude spuštěn 18. srpna 2013 v deset hodin dopoledne a ukončen bude po vyčerpání alokovaných finančních prostředků, nejpozději však 29. listopadu 2013. V té chvíli byste již měli mít pohromadě všechny dokumenty, které budete pro získání dotace potřebovat. S podáním žádosti vám poradí odborné weby věnované dotačním programům a také internetové stránky příslušných úřadů.

Abyste mohli využít dotací, nová krbová kamna musí teplovodní výměník a splňovat současné emisní limity. (Ilustrační foto: Thinkstockphotos.com)

Dotaci můžete dostat také na tepelné čerpadlo, krbová kamna či kotel na pelety

Plánujete instalaci tepelného čerpadla? I v takovém případě můžete dotace v programu Nová zelená úsporám využít. Státní podporu můžete čerpat také na koupi krbových kamen či kotle na biomasu. Kotle na pevná paliva však musí splňovat přísné emisní normy a musí být zapojené do systému s akumulačním zásobníkem. U tepelných čerpadel je pak požadován určitý minimální topný faktor, tedy poměr vložené elektrické a vydané tepelné energie. Například tepelné čerpadlo vzduch-voda musí mít minimální topný faktor 3,1. Na pořízení tepelného čerpadla můžete dostat dotaci ve výši až 80 000 Kč.

Autor: Jan Pergl

Autor se zabývá hlavně stavebnictvím a moderními technologiemi