Nazeleno.cz – úspory energie, izolace, zdravý životní styl, biopotraviny, ekologie [logo]

DOPORUČUJEME:

Ceny Energie

Najdeme nejlevnějšího dodavatele!

Nová zelená úsporám 2013 – jak velkou dotaci můžete dostat?

První výzva k podávání žádostí o dotace v programu Nová zelená úsporám konečně běží. Program podporuje i dotace na samotné kotle a tepelná čerpadla. Podívejte se, jak velkou dotaci můžete dostat.

27. 06. 2013 | redakce Nazeleno.cz

Ve zkratce:

Kromě dotací na zateplení bude možné čerpat i státní podporu na výměnu kotle či pořízení tepleného čerpadla. O dotace na kotle a tepelná čerpadla bude možné žádat i v případě, že jste dům nezateplovali, nebo už jej máte zateplen. Dotace na více opatření současně jsou ale vyšší, nejvíce se vyplatí dům dobře zateplit, vyměnit kotel a instalovat větrání s rekuperací tepla.

Trochu pozdě, ale přece. Tak by se dal charakterizovat start dlouho očekávané první výzvy dotačního programu Nová zelená úsporám. Ačkoli Ministerstvo životního prostředí představilo základní koncept programu už loni v prosinci, start první výzvy původně avizovaný na začátek dubna přišel až v polovině června. Ministerstvo průtahy se spuštěním Nové zelené úsporám zdůvodňuje zejména dlouhým jednáním s dalšími dotčenými státními úřady. Ať už však byl důvod neustálého odkládání startu celého programu jakýkoli, jeho zpoždění má jeden nepříjemný důsledek. Na veškerou agendu nyní bude méně času. Spuštění elektronického příjmu žádostí je totiž naplánováno na 18. srpna v deset hodin dopoledne.

Dotace jsou určené pro majitele rodinných domů

První výzva k podávání žádostí o dotace v programu Nová zelená úsporám je určena pro majitele rodinných domů. Podmínky programu přitom přesně definují, jaká stavba je ze rodinný dům považována. Musí jít o stavbu určenou pro trvalé obývání, přičemž více než polovina její podlahové plochy odpovídá požadavkům na rodinné bydlení. Stavba může mít maximálně dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Dotace nelze žádat na zateplování rekreačních objektů.

Nejvyšší dotaci získáte při zateplení a současné výměně kotle. Za kombinaci navíc dostanete bonus

Velké dohady a nejistota panovaly okolo předmětů dotace – dlouho nebylo jasné, na co všechno bude možné dotace získat. To už nyní neplatí. Program Nová zelená úsporám je rozdělen na několika oblastí podpory, v jejichž rámci bude možné získat nejen dotaci na zateplení či výměnu oken a dveří, ale také dotace na plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy pro ohřev teplé vody či rekuperační větrání. Podporována je také výstavba nízkoenergetických domů, dotaci získáte rovněž na tvorbu projektové dokumentace, technický dozor či test neprůvzdušnosti (blower-door test). Maximální výše dotací v programu Nová zelená úsporám jsou určeny jako procentuální násobky způsobilých výdajů, případně jsou dotace stanoveny jako fixní částka.

Nová zelená úsporám

Dotace na zateplení domů

Dotace na zateplení – snížení energetické náročnosti – budou v této výzvě poskytovány majitelům rodinných domů, které byly schváleny k užívání před 1. 7. 2007. V rámci dotací na zateplení můžete obdržet i finanční podporu na výměnu oken a dveří. Výše dotace se odvíjí od dosažené energetické úspory a celkovými způsobilými výdaji na provedení opatření. Jako způsobilé se označují ty výdaje, které jsou definovány v podmínkách programu. Více informací o způsobilých výdajích najdete například na webu Jaknazelenou.cz.

Celkové způsobilé výdaje se pak počítají jako součet všech násobků všech měrných způsobilých výdajů (opět jsou definovány v podmínkách – pro zateplení je to například 1300 Kč/m2) a ploch jednotlivých konstrukcí. Tento způsob je oproti původní Zelené úsporám spravedlivější, protože pracuje nikoli s podlahovou plochou domu, ale plochou konstrukcí – například stěn, které byly zatepleny.

Výše dotace závisí na konečném efektu provedených opatření – na snížení vypočtené měrné roční spotřeby tepla EA oproti stavu před realizací.

Snížení měrné roční spotřeby tepla oproti původnímu stavuVýše dotace v % celkových způsobilých výdajů
o 40 %30 %
o 50 %40 %
o 60 %50 %

 

 

V rámci zateplování domů se mezi tzv. způsobilé výdaje počítají náklady na materiál a montáž. Způsobilé výdaje jsou uváděny jako měrné - v Kč na m2 plochy konstrukce. Pro zateplení obálky domu je to 1300 Kč/m2, u výměny oken a dveří se jedná o 6000 Kč/m2. (Foto: Thinkstockphotos.com)

Dotace na výstavbu rodinných domů

Jednorázovou fixní dotaci mohou získat také stavebníci, kteří svůj dům postaví v nízkoenergetickém standardu. Požadavky jsou poměrně přísné, pro získání dotace na výstavbu domů musí dům splňovat několik podmínek, mezi než patří hlavně nízká měrná roční spotřeba tepla na vytápění (menší než 20 resp. 15 kWh/m2.rok), průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy menší než 0,22 W/m2.K. Dům musí mít instalován větrací systém s rekuperací tepla a majitel musí také doložit protokol o absolvovaném blower door testu. Prakticky jde o podporu výstavby rodinných domů v pasivním standardu.

Vybrané parametry domů, na jejichž výstavbu bude možné získat dotaci:

Maximální výše dotací400 000 Kč550 000 Kč
Měrná roční spotřeba tepla na vytápěnímax. 20 kWh/m2.rokmax. 15 kWh/m2.rok
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovymax. 0,22 W/m2.Kmax. 0,22 W/m2.K

Dotace na kotle a tepelná čerpadla

Velmi diskutovaná byla také otázka dotací na kotle a tepelná čerpadla. Oblast podpory s označením Efektivní využití zdrojů energie specifikuje možnost získání dotací na modernizace otopného systému – na výměnu zdroje tepla. Podporována je výměna starého kotle na tuhá paliva, za moderní nízkoemisní kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel. Dotaci na výměnu kotle je možné dostat v případě, že současně dům zateplujete (v takovém případě získáte dotaci na kotle o něco vyšší), případně i bez současně realizovaného zateplení.

Výše dotace na kotle a krbová kamna při současném zateplení

Typ zařízeníMaximální výše dotace v KčMaximální míra podpory
Kotel na biomasu s ručním přikládáním50 00075 %
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním100 00075 %
Kotel na biomasu s ručním přikládáním50 00075 %
Krbová kamna s ručním přikládáním55 00075 %
Plynový kondenzační kotel18 00075 %
Tepelné čerpadlo voda-voda100 00075 %
Tepelné čerpadlo země-voda100 00075 %
Tepelné čerpadlo vzduch-voda75 00075 %

Míra podpory je uvedena v % způsobilých výdajů.

Výše dotace na kotle a krbová kamna bez současného zateplení domu:

Typ zařízeníMaximální výše dotace v KčMaximální míra podpory
Kotel na biomasu s ručním přikládáním40 00055 %
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním80 00055 %
Kotel na biomasu s ručním přikládáním40 00055 %
Krbová kamna s ručním přikládáním45 00055 %
Plynový kondenzační kotel15 00055 %
Tepelné čerpadlo voda-voda80 00055 %
Tepelné čerpadlo země-voda80 00055 %
Tepelné čerpadlo vzduch-voda60 00055 %

Míra podpory je uvedena v % způsobilých výdajů.

Kotle, krbová kamna i tepelná čerpadla musí samozřejmě splňovat požadované parametry – u kotlů jde hlavně u nízké hodnoty emisí (minimálně třetí emisní třída). Všechny tepelné zdroje pak musí mít připojen akumulační zásobník tepla. V případě tepelných čerpadel je požadován určitý minimální topný faktor (4,3 pro tepelná čerpadla země-voda, 3,1 pro tepelná čerpadla vzduch-voda).

Dotace na větrání s rekuperací a systémy pro ohřev teplé vody

Pokud dům zateplujete a žádáte o dotaci, můžete požádat také o finanční podporu na pořízení systému nuceného větrání s rekuperací tepla. Dotace je fixní na jeden rodinný dům ve výši 100 000 Kč a maximální výše dotací činí 75 % způsobilých výdajů. Podporovány jsou rovnotlaké větrací systémy se zpětným získáváním tepla, s centrálním vzduchotechnickým rozvodem a s ventilátory s regulací otáček.

Dotace na kotle či tepelná čerpadla jsou vyšší, pokud současně provedete i zateplení obálky domu

Výše dotace na solární systém pro ohřev teplé vody pak závisí na tom, zda je budete využívat také pro přitápění. Podpora těchto systémů není příliš velká činí maximálně 50 000 Kč a 40 % způsobilých výdajů. Pokud solárním systémem nebudete přitápět, musí pokrývat spotřebu teplé vody v domě alespoň z poloviny.

Dotace na dokumentaci a průkaz energetické náročnosti budovy

 Pokud budete zateplovat dům a žádáte o dotaci, můžete využít rovněž příspěvku na zpracování odborného posudku, zajištění technického dozoru a měření neprůvzdušnosti. Této podpory lze samozřejmě využít i v případě, že budete čerpat dotace na výstavbu nízkoenergetického domu nebo výměnu kotle. Dotace jsou fixní ve výši podle následující tabulky

Předmět dotaceVýše dotace
Tvorba projektové dokumentace, zpracování průkazu energetické náročnosti budovy10 000 Kč
Technický dozor stavebníka, zpracování závěrečné zprávy5 000 Kč
Test neprůvzdušnosti (při čerpání dotací na výstavbu nízkoenergetického domu)35 000 Kč
Zpracování odborného posudku při výměně kotle5 000 Kč

Bonusy za kombinace

Pokud realizujete více opatření na snížení energetické náročnosti vašeho domu zároveň, můžete při podání žádosti uplatnit bonus ve výši 10 000 Kč. O tuto částku se vám navýší celková dotace. Bonus je poskytován na následující kombinace:

  • Zateplení + instalace solárního systému pro ohřev vody
  • Zateplení + instalace solárního systému pro ohřev vody + instalace větrání s rekuperací tepla
  • Zateplení + výměna kotle + instalace solárního systému pro ohřev vody
  • Výměna kotle + instalace solárního systému pro ohřev vody 

  

Související články

Tagy: Dotace, Dotace a úspory, Dotace, Dotace

Nazeleno.cz - vše o úsporách energií