fbpx

Kotlíkové dotace v roce 2018: Pozor, podzim se blíží0

Také letos na podzim bude možné čerpat dotace na nový kotel nebo na tepelné čerpadlo v rámci takzvaných Kotlíkových dotací. Dotace jsou určeny pro majitele rodinných domů, kteří chtějí vyměnit starý kotle na tuhá paliva za moderní zdroj tepla. Administrativu Kotlíkových dotací vyřizují kraje – například v Jihomoravském kraji je letos na tyto dotace určeno přes 130 milionů korun.

Program Kotlíkových dotací úspěšně běží již několik let. Stát chce tímto způsobem motivovat majitele starých kotlů na tuhá paliva ke jejich výměně za moderní zdroj tepla. Podle odhadu úředníků jsou totiž v česku stále statisíce starých kotlů, které už po roce 2022 nebude možné kvůli vysokým emisím provozovat.

O kotlíkové dotace byl dosud velmi velký zájem. Je to dáno hlavně jejich dobrým zacílením na problém, který řada majitelů rodinných domů řeší, a velkorysou podporou. Majitelé nových kotlů a tepelných čerpadel mohli dostat téměř příspěvek téměř 130 000 Kč. Velký zájem ale vedl také k tomu, že podat žádost nebylo úplně jednoduché a v médiích se často objevovaly zprávy o možné kupčení s pořadím ve frontě žadatelů. Žádosti se proto už podávají elektronicky.

Reklama

Veškerou administrativu Kotlíkovými dotacemi mají na starosti kraje. Ty mají poměrně velkou volnost v tom, jak si mechanismus a termíny podávání žádostí přizpůsobit. Základní podmínky a výše dotací však zůstávají pro všechny kraje stejné. Například v Jihomoravském kraji je letos na kotlíkové dotace určeno přes 130 milionů korun a podávat žádosti je možné do 30.10.2018, ale ve Středočeském kraji končí podávání žádostí už 16.10.

Zařízení (kotel, tepelné čerpadlo), na které je žádána dotace, musí být samozřejmě uvedeno v Seznamu výrobků a technologií, který vede Státní fond životního prostředí.

Jak kotlíkovou dotaci získat?

Nejdříve je nutné vyplnit elektronickou žádost, kterou naleznete zpravidla na internetových stránkách příslušného kraje. Formulář je nutné elektronicky odeslat a také si jej uložit. Právě čas a datum odeslání elektronického formuláře je důležité pro stanovení pořadí pro vyřízení žádosti.

Bonusy při současném zateplení domu

Pro získání Kotlíkové dotace bylo dříve nutné provést takzvaná „mikroenergetická opatření„. Za tímto trochu kryptickým názvem se skrývá výměna oken dveří, či zaptlení alespoň části domu. Tento poždavaek je už zrušen. Pokud však s výměnou kotle také zateplíte dům nebo vyměníte okna a využijete dotací v rámci Nové zelené úsporám, získáte další bonus ve výši 20-40 000 Kč podle toho, jaký zdroj tepla instalujete

V dalším roku je nutné žádost a další přílohy v papírové podobě doručit na krajský úřad. S tímto krokem je dobré si pospíšit, kraje většinou doručení všech listin dávají několikadenní lhůtu. Součástí těchto dokumentů je mimo jiné fotodokumentace starého kotledoklad o kontrole jeho technického stavu. O vyřízení žádosti kraje informují na svých webových stránkách.

Jaké jsou výše kotlíkových dotací?

Výše dotace se počítá v závislosti na takzvaných uznatelných nákladech. Ty zahrnují jednak náklady na pořízení a instalaci nového kotle či tepelného čerpadla a pak také výdaje spojené s rekonstrukcí vytápění či komína a vytvořením projektové dokumentace. Dotace tvoří vždy jen část (ale většinu) uznatelných nákladů s přesně daným maximální stropem. Viz tabulka níže:

Typ zařízení Procento uznatelných nákladů Maximální výše dotace
Tepelné čerpadlo 80 % 120 000 Kč
Automatický kotel na biomasu 80 % 120 000 Kč
Ruční kotel výhradně na biomasu 80 % 100 000 Kč
Plynový kondenzační kotel 75 % 95 000 Kč
Automatický kotel na uhlí a biomasu 75 % 75 000 Kč

V oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší (jejich seznam najdete na stránkách krajů) dostávají žadatelé bonus ve výši 7 500 Kč.

Autor: Michal Doležel

Pro Nazeleno.cz píše články hlavně s tematikou energetiky, obnovitelných energií, chytrých domácností a dalších nejrůznějších zajímavostí.