fbpx

Fotovoltaika v domácnosti – jaké jsou možnosti dotací?0

Investice do solárního systému pro ohřev vody nebo do fotovoltaické elektrárny je obvykle nemalá, často jde o technologie za vyšší desítky tisíc korun. S financováním domácích solárních zařízení vám ale může pomoci Nová zelená úsporám. Jaké jsou možnosti?

Nejjednodušší cestou, jak doma začít využívat solární energii, je instalace fotovoltaických panelů, které poskytnou elektrickou energii pro ohřev teplé vody v bojleru. Takové zařízení je poměrně jednoduché, snadno se instaluje a všechny technologie jsou už cenově dostupné pro většinu běžných domácností. Jeho součástí jsou totiž hlavně solární panely, potřebná regulační elektronika a bojler. Ten přitom umožňuje ohřívat vodu i z běžné elektrické distribuční sítě. „Fotovoltaický systém je možné propojit s většinou běžně používaných elektrických ohřívačů vody. Pracuje plně autonomně, takže zůstává funkční i v případě výpadku elektrické sítě,“ říká Michal Meškán ze společnosti E.ON, která systémy pro solární ohřev vody dodává.

Dobře navržený solární systém zajistí podle odborníků zhruba 60 % energie potřebné pro ohřev vody ročně. Cena těchto zařízení se pohybuje okolo 60 – 100 000 Kč – záleží hlavně na instalovaném výkonu a technologiích.

Reklama

Domácí solární elektrárna

Domácí solární elektrárna dokáže dodávat elektřinu také do běžných elektrických rozvodů v domě. Její klíčovou součástkou je střídač, který mění stejnosměrný proud vyrobený fotovoltaickými panely na střídavý. Stále častěji se v systémech domácích solárních elektráren uplatňují také akumulátory. Ty dodávají proud v době, kdy nesvítí slunce. Cena takovýchto zařízení je ovšem vyšší – klidně 200 000 Kč a více.

Dotace pomáhají cenu solárních technologií snižovat

Dotační program Nová zelená úsporám nabízí podporu pro nejrůznější domácí solární technologie. Program podporuje zmíněné systémy pro fotovoltaický ohřev vody. Systém ale musí být vybaven optimalizační elektronikou (MPPT regulátor), která zajišťuje co nejúspornější práci a musí pokrýt více než 50 % energie potřebné na ohřev vody v domácnosti. Zásobník musí mít objem nejméně 80 litrů na jeden kWp výkonu fotovoltaických panelů. Celkový výkon panelů omezen není.

Dotace může malý solární systém pro ohřev vody zlevnit o 35 00 Kč.

Dotace na solární systémy pro výrobu elektřiny

Malé domácí elektrárny s připojením do distribuční sítě jsou podporovány ve variantách s akumulátory i bez nich. Elektrárna musí být instalována na střeše objektu zapsaném v katastru nemovitostí a její maximální výkon je omezen na 10 kWp. Podporovány jsou:

  • Malé domácí elektrárny s bez akumulace elektřiny, které nepotřebovanou energii využívají pro ohřev vody, a s celkovým využitelným ziskem větším než 1700 kWh/rok
  • Malé domácí elektrárny s akumulátorem elektrické energie a s celkovým využitelným ziskem větším než 1700 kWh/rok
  • Malé domácí elektrárny s akumulátorem elektrické energie a s celkovým využitelným ziskem větším než 3000 kWh/rok
  • Malé domácí elektrárny s akumulátorem elektrické energie a s celkovým využitelným ziskem větším než 4000 kWh/rok

Ve všech případech je požadována monitorovací a optimalizační elektronika, která hlídá stav aktuální spotřeby a výroby elektřiny v domě. Na místě musí být spotřebováno minimálně 70 % z celkového teoretického zisku systému. Podmínky dále upravují účinnost FV panelů, střídače a MPPT regulátoru. Zjednodušeně řečeno je nutné použít kvalitní produkty. Pokud má elektrárna akumulátor, musí mít minimální kapacitu 1,75 kWh/kWp instalovaného výkonu.

Druh zařízení Max. výše dotace (Kč)
Solární termický systém na přípravu teplé vody 35 000
Solární termický systém na přípravu teplé vody a přitápění 50 000
Solární FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem 35 000
Solární FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh/rok 55 000
Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh/rok 70 000
Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh•rok-1 100 000
Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 4 000 kWh•rok-1 150 000

Autor: Michal Doležel

Pro Nazeleno.cz píše články hlavně s tematikou energetiky, obnovitelných energií, chytrých domácností a dalších nejrůznějších zajímavostí.