fbpx

Dotace Dešťovka se mění – od dneška jsou pro každého0

Od října začínají platit změny v dotacích Dešťovka, které se zaměřují na šetrné hospodaření s dešťovou vodou. A jde o změny velmi pozitivní – dotaci na retenční nádrž bude nyní moci dostat každý majitel rodinného domu.

Patrně v reakci na letní sucho se úředníci vcelku správně rozhodli rozšířit dotační program Dešťovka, tak, aby jej mohlo využít více žadatelů. Program totiž podporuje technologie pro šetrné hospodaření s dešťovou vodou, což je nyní velmi žádoucí a potřebné. Zvýšena byla také alokovaná částka, takže dotace by se měly dostat k více žadatelům.

Reklama

Asi nejdůležitější změnou je možnost žádat o dotaci na retenční nádrž na dešťovou vodu, která pak bude sloužit na zalévání zahrady. Zatímco dříve mohli o tuto dotaci žádat pouze domácnosti z oblastí postižených kritickým nedostatkem pitné vody, nově o ni mohou zažádat domácnosti z celé ČR. Dotace na jednoduchou retenční nádrž tedy může získat každý.

Také pro rekreační objekty

Dotaci na nádrž nebo celý systém pro využití dešťové vody v domácnosti mohou nově získat také majitelé rekreačních objektů. Chata nebo chalupa ale musí sloužit k trvalému rodinnému bydlení, což je nutné doložit třeba pravidelnými fakturami za vodu nebo elektřinu, případně potvrzením od starosty obce.

Dotaci bude možné uplatnit nejen na pořízení zcela nových nádrží, ale také na úpravu například nepoužívané jímky, do které lze následně srážkovou vodu zachytávat. Žadatelé, kteří budou systém instalovat do novostavby, budou mít nově na realizaci celého projektu dva roky. „K prodloužení lhůty jsme přistoupili z toho důvodu, aby stavitelé měli dostatek času na to zapsat stavbu do katastru nemovitostí,“ upřesňuje Petr Valdman ze Státního fondu životního prostředí a dodává, že se Fond stabilně snaží žadatelům zjednodušit a urychlit cestu k dotaci.

Žádost pouze elektronicky

Podobně jako Nová zelená úsporám také Dešťovka nyní zjednodušuje proces podání žádosti, který by mělo být možné realizovat pouze elektronicky. Žadatelé budou moci například od října podat žádost s potřebnými dokumenty elektronicky, přes informační systém programu nebo prostřednictvím datové schránky a ubude dokumentů k doložení podpory.

Výše dotací se nemění

Naopak ke ke změnám výše dotací nedošlo. Například u zmíněné retenční nádrže na vodu pro zálivku zahrady je stále možné získat dotaci ve výši 20 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Dotační program Dešťovka byl vyhlášen poprvé v dubnu 2017 v rámci Národního programu Životní prostředí. Na podporu udržitelného hospodaření s vodou zatím nabídl domácnostem celkově 340 milionů korun. Penize by se měly dostat na velké množství žadatelů. „V současné době je v programu k dispozici zhruba polovina z původně vyhrazené alokace v druhé dotační výzvě, tedy 107 milionů korun. Dalších 100 milionů do programu přidáme. Čerpání budeme průběžně vyhodnocovat, a pokud bude potřeba, budeme hledat další finanční prostředky,“ shrnuje ministr životního prostředí Richard Brabec.

Autor: Michal Doležel

Pro Nazeleno.cz píše články hlavně s tematikou energetiky, obnovitelných energií, chytrých domácností a dalších nejrůznějších zajímavostí.