fbpx

Kotlíkové dotace: Můžete dostat skoro 130 tisíc korun0

Takzvané kotlíkové dotace umožňují získat příspěvek na nákup nového kotle či tepelného čerpadla. Například v letošním a příštím roce bude možné na tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu získat dotaci ve výši až 127 500 Kč.

Kotlíkové dotace umožňují lidem v jednotlivých krajích získat státní podporu na modernizaci svého lokálního zdroje tepla. Dotační program bude letos vyhlášen ve všech krajích a umožňuje získat dotaci na kotel na biomasu nebo na tepelné čerpadlo ve výši až 127 500 Kč. Na koupi plynového kotle vám stát může přispět až 112 500 Kč. Pokud však váš dům nesplňuje požadavky energetické třídy C, budete muset pro získání dotace realizovat také některá opatření pro snížení jeho energetické náročnosti.

Do nákladů můžete zahrnout i modernizaci topení

Kotlíkové dotace jsou omezené celkovou částkou 150 000 tisíc korun, od níž se výše dotace počítá. Do ní lze ale zahrnout nejen cenu kotle, ale také náklady na projektovou dokumentaci a energetické posudky a rovněž i případné výdaje na snížení energetické náročnosti domu. Dotace může hradit i náklady na další modernizaci otopné soustavy, jako je výměna rozvodů či radiátorů.

Reklama

Výše dotací jsou ve všech krajích stejné, postup podávání žádosti se však může drobně lišit

O dotaci mohou na příslušném krajském úřadě požádat zájemci o koupi plynového kotle, tepelného čerpadla, kotle na biomasu a také kotle na uhlí. Všechna zařízení však musí splňovat přísné požadavky na ekologický design – tedy v současnosti musí odpovídat minimálně třetí emisní třídě.

Výzvy k podávání žádostí vyhlašují kraje

Na rozdíl od dotačního programu Nová zelená úsporám, který platí pro celou Českou republiku, spadají kotlíkové dotace do kompetence jednotlivých krajů. Datum vyhlášení výzvy k podávání žádosti o dotace se tak v jednotlivých regionech liší. Například v jihomoravském kraji by měla být výzva vyhlášena někdy na konci roku 2015 či v prvních týdnech ledna 2016.

Dotaci můžete čerpat nejen na kotel na biomasu, ale také na tepelné čerpadlo, kotle a plyn či dokonce na uhlí. Lidé v krajích s horším ovzduším mohou dostat na kotel či tepelné čerpadlo dotaci ve výši až 127 500 Kč. (Foto: 123rf.com)

Drobně odlišovat se mohou i podmínky dotací a postup podávání žádosti. Výše dotací jsou ale pro všechny kraje stejné. Žádosti o dotace by mělo být možné v některých krajích začít podávat již během letošního podzimu. Výzvy k podávání žádostí o kotlíkové dotace vyhlašují krajské úřady. Zájemcům se proto doporučuje sledovat příslušné úřední desky.

Jak velkou dotaci můžete dostat?

Druh tepelného zdroje Výše dotace v procentech*
Kotel na uhlí 70 %
Plynový kotel 75 %
Kotel na biomasu 80 %
Tepelné čerpadlo 80 %

*) Dotace procentech uznatelných nákladů v maximální výši 150 000 Kč

Kotlíkové dotace v kostce:

  • Dotace je určena na výměnu starého kotle za nový zdroj tepla
  • Na tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu je možné získat dotaci ve výši až 80 % nákladů
  • V oblastech a městech se zhoršenou kvalitou ovzduší (jejich seznam je k dispozici na stránkách www.mzp.cz) je výše podpory o 5 % vyšší
  • Majitelé domů, které nevyhovují požadavkům energetické třídy, C musí pro získání dotace realizovat některé „mikronergetické opatření“ – dílčí výměnu oken či dveří, alespoň částečné zateplení nebo rekonstrukci fasády atd.
  • Do uznatelných nákladů je možné započítat také výdaje spojené s projektovou dokumentací, energetickými posudky a další modernizací otopné soustavy.
  • Kotlíkové dotace vyřizují krajské úřady. Ty také vyhlašují výzvy a sbírají žádosti.
  • Součástí žádosti musí být také mimo jiné fotodokumentace a popis typu starého kotle.
  • První výzvy pro kotlíkové dotace by v některých krajích měly být vyhlášeny již letos na podzim.

Autor: Michal Doležel

Pro Nazeleno.cz píše články hlavně s tematikou energetiky, obnovitelných energií, chytrých domácností a dalších nejrůznějších zajímavostí.