Nazeleno.cz – úspory energie, izolace, zdravý životní styl, biopotraviny, ekologie [logo]

DOPORUČUJEME:

Ceny Energie

Najdeme nejlevnějšího dodavatele!

Slovníček

Zelená úsporám

Nová zelená úsporám je program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie. Je zaměřen na instalace zdrojů na vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, snižování energetické náročnosti budov a také výstavbu nízkoenergetických domů. V programu je podporováno zateplování rodinných domů, náhrady neekologického vytápění (např. elektřina, tuhá paliva – uhlí) za nízkoemisní zdroje na biomasu (zejména automatické kotle na biomasu), popř. za tepelná čerpadla s vysokou účinností. Očekává se také dotační podpora bytových domů a veřejných staveb.

Program Nová zelená úsporám byl spuštěn v srpnu 2013. Od tohoto data je možné žádat o dotaci v rámci první výzvy programu určené pro majitele rodinných domů.

Členění programu Zelená úsporám

Program je tvořen třemi základními oblastmi podpory: Snižování energetické náročnosti domů (oblast A), Výstavba v pasivním energetickém standardu (oblast B) a Efektivní využití zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody (oblast C), Podpora na přípravu a zajištění realizace podporovaných opatření (oblast D) a Bonusy za kombinaci vybraných opatření (oblast E). Každá z oblastí podpory je dále specifikována podle různých kritérií.

Seznam podporovaných výrobků a Seznam odborných dodavatelů

Program Nová zelená úsporám podporuje pouze výrobky, zařízení a technologie uvedené v Seznamu výrobků a technologií. Tento seznam je otevřený pro všechny výrobky a technologie, které splní stanovené podmínky. Výrobek je možné do seznamu zařadit bezplatně prostřednictvím registrace. Ekologickou šetrnost a přínos životnímu prostředí dokládají jednak stanovené legislativní požadavky a technické parametry (certifikáty).

Obdobně realizovat opatření podporovaných programem Nová zelená úsporám mohou jen dodavatelé zařazení do Seznamu odborných dodavatelů. Dodavatelé musí o zápis do seznamu požádat a prokázat kvalifikaci. Do seznamu se zapisují identifikační údaje, seznam dokladů, kterými byla prokázána kvalifikace, a další informace související s vedením v seznamu. Zápis rovněž není zpoplatněn.

Nová zelená úsporám

V oblasti podpory výstavby v pasivním standardu není nutné využívat ani výrobky ze Seznamu podporovaných výrobků ani dodavatele stanovené Seznamem odborných dodavatelů. Zajištění ekologického přínosu a oprávněnosti žádosti o dotaci je prověřováno tzv. blower-door testem. Principem blower door testu je zjistit množství vzduchu, který uniká nebo naopak vniká do budovy netěsnostmi v plášti.

Výše podpory z programu Zelená úsporám

Výše podpory, kterou žadatel z programu Nová zelená úsporám může získat, záleží celkovém efektu provedených opatření. Čím větší úspory energií majitel dosáhne, tím větší dotaci dostane. Dotace na výměnu starého kotle za úsporné zařízení (kondenzační plynový kotle, peletová kamna, tepelné čerpadlo) je pak fixní. Obdobně se vyplácí fixní dotace také na systém řízeného větrání s rekuperací tepla a solární ohřev vody..

Další informace o programu Zelená úsporám:

 

Nazeleno.cz - vše o úsporách energií