fbpx

Zelená úsporám: Příprava žádosti krok za krokem0

Získat dotace na zateplení nebo výměnu oken z programu Zelená úsporám a ulehčit tak rodinnému rozpočtu zní lákavě. Nové podmínky programu mají žadatelům ulehčit přístup k dotacím. Papírování se však nevyhnete! Přemýšlíte, jak vyplnit žádost? Nevíte, jaké dokumenty potřebujete a kde žádost odevzdat? Projděte si s magazínem Nazeleno přípravu žádosti krok za krokem!

Program Zelená úsporám, který odstartoval v dubnu tohoto roku, prošel v srpnu zásadními změnami, jež mají žadatelům ulehčit přístup k dotacím na projekty vedoucí k úsporám energií a na instalaci alternativních zdrojů energie. O dotaci z programu Zelená úsporám mohou žádat vlastníci rodinných a bytových domů. Tedy fyzické osoby, firmy, družstva a dokonce i obce a města. Majitelé panelových domů ale mají na dotaci nárok jen při celkovém zateplení.

 „Dotace se vyplácí až zpětně, proto musíte celý projekt nejprve zaplatit ze svého – pomoci vám mohou zvýhodněné zelené úvěry.“

Reklama

Dotace se vztahují na několik kategorií, jejichž společným jmenovatelem je úspora energie. Žádat můžete o dotaci na celkové i částečné zateplení domu (zateplení fasády, zateplení střechy, zateplení podlahy, výměna oken či dveří, pořízení systému rekuperace); na výstavbu pasivního domu; na ekologické zdroje vytápění (kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, solární systém na ohřev vody nebo solární systém na ohřev vody a přitápění). Při realizaci více opatření najednou vás přitom čeká ještě tzv. Dotační bonus. Programu Zelená úsporám se detailně věnujeme v článku Zelená úsporám: kompletní průvodce programem, kde mimo jiné najdete informaci o tom, kolik peněz na konkrétní opatření můžete získat.

Zelená úsporám na Nazeleno

   – Zelená úsporám: kompletní průvodce 

   – 5 nejdůležitějších změn v dotacích

   – Poradna: využijte energetického odborníka!

   – Chcete zateplovat? Nechte si udělat kalkulaci!

   – Příprava žádosti krok za krokem

 

Zaujal vás dotační program Zelená úsporám a chystáte se podat si žádost? Pak čtěte dál! V dnešním článku projdeme postup při přípravě žádosti krok za krokem a ukážeme, co všechno musí žadatel o dotaci podstoupit a s jakými problémy se může setkat.

1) Vyberte si firmu ze Seznamu dodavatelů

Zateplení ani další práce, které se vážou k projektům realizovaným z podpory Zelená úsporám, nemůže provádět každý. Pokud chcete získat dotaci, veškeré práce musí provést firma ze Seznamu odborných dodavatelů. To není taková překážka, jak by se mohlo zdát. Do seznamu se dostane každá firma splňující stanovené podmínky, nejde tedy o žádný „exkluzivní klub“ (dodavatelé si nicméně stěžují na vysokou míru byrokracie a pomalé zařazování do seznamů – pozn. red). V současné době obsahuje Seznam dodavatelů kolem 4 000 firem a zahrnuje většinu významných dodavatelů v ČR. Seznam je k dispozici zde.

V nevýhodě jsou ti, kteří si chtějí nechat práce provést například od malé místní firmičky, která sice není v seznamu, ale mají s ní dobré zkušenosti. Řešením je domluvit se s firmou, aby o zapsání do Seznamu požádala. Práce ale není možné provádět svépomocí. Pokud se rozhodnete si dům zateplit sami, můžete ušetřit značnou částku, z dotací jste ovšem vyloučeni.

Získat dotace na kompletní nebo částečné zateplení zní lákavě. Jedním z prvních kroků při žádosti o dotaci je výběr dodavatele a výrobků z příslušného seznamu
Získat dotace na kompletní nebo částečné zateplení zní lákavě. Jedním z prvních kroků při žádosti o dotaci je výběr dodavatele a výrobků z příslušného seznamu

Dále si zkontrolujte Seznam výrobků a technologií, které můžete při realizaci vašeho projektu použít. Seznam obsahuje většinu běžně užívaných technologií, pokud ale plánujete méně tradiční úpravy, raději se informujte u odborníků.

Vzhledem k tomu, že pasivní domy jsou u nás poměrně mladou záležitostí a při jejich stavbě se používají nové a netradiční technologie, z nichž mnohé nejsou v Seznamu výrobků a technologií zahrnuty, odpadá v případě výstavby pasivního domu povinnost vybírat výrobky a dodavatele pouze ze Seznamů. O přidělení dotace v tomto případě tedy rozhoduje pouze konečná spotřeba energie, které váš dům nakonec dosáhne.

2) Vypracování energetické hodnocení a projektové dokumentace

Přichází první výraznější překážka. Pokud chcete žádat o dotaci, musíte si nechat vypracovat energetické hodnocení vašeho domu, odborně nazývaného „měrná roční potřeba tepla“. Jeho smyslem je zjistit, jaká je energetická náročnost domu. Potom si musíte nechat vypracovat projektovou dokumentaci pro vámi zvolené stavební úpravy. Ta mimo jiné ukáže, kolik energie ušetříte. Podle těchto údajů úředníci zjistí, jestli jste schopni dosáhnout požadované úspory a máte na dotace nárok. Dokumentaci musí vypracovat odborník s potřebnou certifikací. Jejich seznam najdete zde.

Náklady na energetické hodnocení domu se pohybují podle náročnosti od 2 000 do 20 000 Kč. Nové podmínky programu Zelená úsporám však počítají s tím, že i na tuto dokumentaci můžete získat dotaci. Pokud dům zateplujete, na energetické hodnocení i na projektovou dokumentaci můžete získat 10 000 Kč (tedy celkem 20 000 Kč). Pokud stavíte pasivní dům, můžete získat na dokumentaci příspěvek až 40 000 Kč. Vyměňujete-li topení, je příspěvek nižší: 10 000 Kč na energetické hodnocení a 5 000 Kč na projektovou dokumentaci.

3) … a začne papírování

Jedním z důležitých kroků, který rozhodne o tom, zda dotaci získáte či nikoli, je správné vyplnění formuláře žádosti o dotace. Ten získáte na krajských pracovištích Státního fondu životního prostředí nebo si ho můžete stáhnout z internetu.  Pokud si při vyplňování formuláře nebudete vědět rady, obraťte se na odborníky nebo krajská pracoviště SFŽP. Poradit by vám také měli na bezplatné lince programu Zelená úsporám 800 260 500. Až žádost vyplníte, odneste ji na příslušné krajské pracoviště SFŽP.

Žádáte-li o podporu některého opatření, které se týká rodinného domu, vyřídí vaši žádost také vybrané banky. Pozor! S formulářem C (Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody) nechoďte na SFŽP, ale přímo do některé z bank zapojených do programu Zelená úsporám. Kromě vyplněného formuláře žádosti s sebou potřebujete tzv. krycí listy (formuláře vyplněné technikem nebo projektantem obsahující technické detaily), doklad totožnosti, list vlastnictví nemovitosti (získáte na katastrálním úřadě) a projektovou dokumentaci. Pověřený úředník veškeré materiály zkontroluje, a pokud nesplní všechny náležitosti, vysvětlí vám, co je třeba napravit, aby mohla být žádost přijata. Pokud je vše v pořádku, získáte potvrzení a můžete žádat o samotnou dotaci.

Žádost nepodáváte na SFŽP, ale v bance, která je do projektu zapojena (Česká spořitelna, Československá obchodní banka, Komerční banka, LBBW Bank CZ a UniCredit Bank Czech Republic). Od této chvíle už nechodíte na SFŽP, ale komunikujete s patřičnou bankou. Pozor, to platí pouze pro majitele rodinných domů. Majitelé bytových domů i nadále jednají se SFŽP!

Do dvou měsíců od podání žádosti se doporučeným dopisem dozvíte, zda máte na dotaci nárok a jaká bude její výše. Nicméně, peníze v této fázi ještě nedostanete. Získáte pouze příslib. Nejdříve se musíte pustit do realizace projektu.

Také na vypracování energetického auditu a na projektovou dokumentaci můžete získat dotaci
Také na vypracování energetického auditu a na projektovou dokumentaci můžete získat dotaci

4) Realizace projektu Zelená úsporám

Při realizaci projektu můžete narazit na podstatnou překážku – finance. Celý projekt musíte nejprve zaplatit ze svých prostředků. Dotace se vyplácí až zpětně. To znamená, že nejdříve musíte stavební úpravy provést na vlastní náklady a teprve poté můžete čekat na příspěvek. Do programu Zelená úsporám se zapojilo několik bank, které Vám v případě potřeby rády poskytnou výhodné půjčky nebo tzv. „zelené úvěry“. Až dostanete dotaci, můžete část půjčky splatit ihned, bez obvyklých poplatků za předčasné splacení.

Nicméně úroky a další poplatky (i když pro tuto příležitost zvýhodněné) celou akci prodražují a zateplování nebo jiné úpravy se stávají méně výhodnými. Nemluvě o rizicích spojených se zadlužením domácnosti. Je tedy na místě uvažovat, jestli má takový úvěr smysl a zda neexistuje jiné, výhodnější řešení.

Na realizaci máte od chvíle potvrzení žádosti 18 měsíců, pokud zateplujete; 24 měsíců stavíte-li pasivní dům a 6 měsíců, pokud vyměňujete zdroje pro vytápění či ohřev vody.
Je nezbytně nutné schovávat si veškeré faktury a dokumenty potvrzující zaplacení faktur, protože je před vyplacením peněz musíte bance, resp. SFŽP doložit.

A pozor – o dotaci lze žádat i zpětně! Tato možnost se týká těch projektů, které začaly být realizovány před 1. dubnem 2009. http://www.zelenausporam.cz/sekce/504/jak-je-mozne-zadat/ Zbývá jen dodat, že konečný termín pro dokončení projektů je 30. 6. 2012, kdy celý program končí.

Do programu Zelená úsporám se zapojily vybrané banky, s nimiž při vyřizování žádosti budete také komunikovat
Do programu Zelená úsporám se zapojily vybrané banky, s nimiž při vyřizování žádosti budete také komunikovat

5) Potvrzení o realizaci projektu

Po dokončení projektu půjdete s potvrzenou žádostí do banky, kde jste žádost podávali a předložíte zde potvrzení, že projekt byl skutečně realizován. Potvrzením se rozumí kolaudační souhlas, oznámení o užívání stavby nebo předávací protokol. Kromě toho také předložíte faktury za provedené stavební práce. Pokud vše proběhlo podle projektové dokumentace a splnili jste veškeré podmínky, bude vám vyplacena podpora v takové výši, která vám byla přislíbena. Pokud ne, bude podpora krácena. (Žádáte-li o dotaci na bytový dům, nejdete v této fázi do banky, ale na pracoviště SFŽP.)

6) Vyplacení podpory z programu Zelená úsporám

Nyní by se dalo říci, že je vše vyřízeno a hotovo. Ve skutečnosti tomu tak není. Vyplacením podpory celá „akce“ nekončí. Žadatel má totiž povinnost 15 let využívat nemovitost k bydlení. V opačném případě hrozí, že bude muset dotaci vrátit, a to s tučným penále. Pokud budete chtít „dotovaný“ dům například prodat, musíte ve smlouvě závazek převést na nového vlastníka.

Je třeba upozornit na to, že v kterékoliv fázi projektu vás může čekat kontrola – před realizací (zda je původní stav domu takový, jak jste uvedli), během realizace (zda skutečně využíváte schválené firmy a technologie) i po realizaci (zda provedení odpovídá dokumentaci). Kontrola může přijít během celých patnácti let.

Tolik k teorii. Chcete-li se podívat, jak celá věc vypadá v praxi, sledujte s námi podání jedné žádosti. 

Zelená úsporám - užitečné odkazy

Infolinka Zelená úsporám

Číslo na call centrum je 800 260 500, provoz běží ve všední dny od 7.30 do 16.00 (jednotně ve všech krajích). Své dotazy můžete také posílat na dotazy@zelenausporam.cz

Autor: Redakce Nazeleno.cz