fbpx

Zelená úsporám opět přijímá žádosti0

Po letní přestávce začal Státní fond životního prostředí ČR opět přijímat žádosti dotace z programu Nová zelená úsporám. Nová zelená úsporám tak vstupuje do dalšího období a přechází na nový zdroj financování z Modernizačního fondu, který čerpá prostředky z výnosů emisních povolenek. 

Ilustrační foto: Pixabay.com

V portfoliu podporovaných opatření klasické Nové zelené úsporám zůstávají všechny položky jako doposud (s výjimkou výsadby stromů pro bytové domy) a nemění se ani míra podpory – dotace až 50 % způsobilých výdajů se vyplácí až po realizaci. Významně se navyšuje příspěvek na zateplení, které generuje nejvyšší energetické úspory. Beze změn pokračuje příspěvek na instalaci solárních systémů, rozšiřuje se nabídka podporovaných tepelných čerpadel. 

Zelené střechy i výměna kotlů

V oblasti novostaveb bude podpora zacílená na ty nejúspornější budovy, u kterých bude efekt energetických úspor nejvyšší. Realizace zelených střech, využití dešťové a odpadní vody a instalace dobíjecích stanic pro elektromobily budou navázány na jiná úsporná opatření v oblastech výstavby, zateplení nebo zdrojů energie.

Reklama

Vítanou novinkou bude i výměna starých plynových kotlů za tepelná čerpadla. Zachovány zůstávají i bonusy za kombinaci více opatření v jedné žádosti a desetiprocentní navýšení celkové dotace pro žadatele ze znevýhodněných regionů. Zjednoduší se též administrace žádostí, nově nebude nutné dokládat účetní doklady a u některých opatření ani projektovou dokumentaci a energetické hodnocení. V případě povinnosti předložit projekt, která zůstává u zateplení či nové výstavby, bude i nadále poskytována finanční podpora projektové přípravy.

Zálohová dotace pro bytové domy společenství vlastníků jednotek a bytových družstev

Nejvýraznější změnou oproti minulým obdobím je možnost čerpat v některých podprogramech investiční podporu zálohově. Dosud to bylo umožněno pouze rodinám s nižšími příjmy v Nové zelené úsporám Light. Nově dostanou peníze předem i bytová družstva a společenstva vlastníků, která ovšem musí splnit podmínky.

Důvodem odkládání důkladných renovací bytových domů bývá často nutnost schválení všech úprav a rozpočtu či úvěru způsobem zakotveným ve stanovách bytového domu. Obvykle je potřebný souhlas většiny nebo všech vlastníků bytu či družstevního podílu, a ne vždy je možné dosáhnout dohody.

Společenství vlastníků jednotek nebo bytové družstvo ve své žádosti o dotaci na rekonstrukci domu doloží počet vlastníků, jejichž domácnosti splňují podmínky nízkopříjmovosti a počet sociálních bytů. „Investiční podpora bude navýšena o bonus, který může dosáhnout částky až 150 tisíc korun za každou nízkopříjmovou domácnost či sociální byt. Výše bonusu závisí na rozsahu realizovaného zateplení a na podlahové ploše těchto bytů. Vlastníkům s nižšími příjmy by se díky tomuto příspěvku měsíční příspěvky na fond oprav neměly nijak významně navyšovat. Dotace bude poskytnuta zálohově, i to pomůže v rozhodování, zda a kdy se do rekonstrukce pustit,” vysvětlil ministr Petr Hladík. „Nově mezi nízkopříjmové domácnosti zařadíme kromě seniorů, lidí pobírajících příspěvek na bydlení a hendikepovaných (třetí stupeň invalidity) také ty, kteří pobírají přídavek na dítě. Do budoucna bychom tento parametr rádi přidali i do NZÚ Light,” uvedl ministr Petr Hladík.

„Oprav dům po babičce“

Parametry podprogramu „Oprav dům po babičce“, který určena na renovaci starých rodinných domů,  jsou v zásadě stejné jako ve standardní Nové zelené úsporám. Velkou výhodou je ale zálohové financování. „Aby žadatel mohl získat peníze předem, musí realizovat komplexní zateplení, na dotaci tak lze získat až milion korun. Stejně jako ve standardní Nové zelené úsporám jde až o 50% dotaci. Komplexní zateplení domu se totiž v průměru může vyšplhat na více než 2 miliony korun,” upřesnil ředitel SFŽP ČR Petr Valdman. Renovaci pak lze doplnit o další opatření, ať už jde o fotovoltaiku, výměnu zdrojů energie, rekuperaci nebo třeba nádrž na dešťovou vodu. Dotaci i na tato opatření společně s dotací na zateplení dostanou žadatelé zálohově.

Nová zelená úsporám usnadňuje financování domácí fotovoltaiky. Foto Pixabay.com

Vedle kombinačního bonusu a bonusu pro žadatele ze znevýhodněných regionů poskytne „Oprav dům po babičce“ navíc bonus ve výši 50 tisíc korun za každé nezaopatřené dítě, které rodina má a také za každé další, které se rodině narodí do roku 2030. Úspěšní žadatelé pak mohou od příštího roku získat výhodný úvěr od stavebních spořitelen.

Žadatel může vlastnit jen jednu nemovitost pro trvalé bydlení

„V podmínkách podprogramu Oprav dům po babičce jsme zpřesnili některé podmínky, abychom mířili přesně tam, kam jsme od začátku chtěli, tedy na mladé rodiny, které si potřebují opravit jednu svou nemovitost. Bude platit, že žadatel může společně se členy domácnosti vlastnit pouze jednu nemovitost určenou pro trvalé bydlení, tedy rodinný dům nebo byt,” upřesnil ředitel Petr Valdman. Vlastnictví například rekreačního objektu jako chaty či chalupy není na překážku. Vlastnictví bude posuzováno v době realizace projektu. Pokud rodina nabyde relevantní nemovitost v době udržitelnosti, nejedná se o porušení podmínek.

Autor: Redakce Nazeleno.cz