fbpx

Zelená úsporám: Nové podmínky pro získání dotace0

AKTUALIZOVÁNO! Velký dotační program Zelená úsporám prošel od svého spuštění několika změnami, které mají domácnostem ulehčit přístup k dotacím na zateplení domu nebo obnovitelné zdroje energie. Po změnách nemusíte složitě pátrat. Nové podmínky a veškeré změny v programu Zelená úsporám u nás najdete na jednom místě!

Cíl programu Zelená úsporám je ambiciózní: zpřístupnit státní podporu a dotace na zateplování jednotlivým občanům, tedy desítkám tisíc domácností. Program Zelená úsporám v počátcích příliš neplnil očekávání svých tvůrců. Ministerstvo životního prostředí se proto rozhodlo pro radikální změny v programu, které zpřístupní dotace i pro menší projekty. Jaké jsou nové podmínky pro získání dotace a kolik žadatelů již na dotaci dosáhlo?

„Projekty jsou posuzovány především podle dosažené roční úspory energií, novinkou je také poskytnutí dotace na energetický audit a projektovou dokumentaci.“

Reklama

Zelená úsporám na Nazeleno

   – Zelená úsporám: kompletní průvodce 

   – 5 nejdůležitějších změn v dotacích

   – Poradna: využijte energetického odborníka!

   – Chcete zateplovat? Nechte si udělat kalkulaci!

   – Příprava žádosti krok za krokem

Nové podmínky programu Zelená úsporám

1) Rozhoduje jen celková úspora

Většinu žadatelů zatím omezovalo pravidlo, které zpřístupňovalo dotace jen těm, kdo provedou dvě, případně tři (pro vyšší míru dotace) různá opatření najednou. Bylo tedy nutno např. vyměnit okna a současně izolovat strop. Tato podmínka nyní odpadá. Můžete tedy provést pouze jedno opatření – například jen vyměnit okna. Rozhodující je pouze konečná úspora energie, které je zateplením dosaženo. Ta činí minimálně 20 % pro základní dotaci, tedy 650 Kč na metr podlahové plochy pro rodinné domy a 450 Kč na metr čtvereční pro bytové domy. Dosáhnete-li 30% úspory, získáte dotaci vyšší – 850 Kč na metr čtvereční pro rodinné, respektive 600 Kč na  metr čtvereční pro bytové domy.

2) Dotace na projektovou dokumentaci a energetické hodnocení

Nejzávažnější kámen úrazu a překážka, která odrazovala snad největší počet zájemců, odpadla. Od srpna minulého roku lze z dotací zaplatit i vypracování nezbytné projektové dokumentace a provedení energetického hodnocení budovy. Každá z těchto dvou položek je dotována částkou 10 000 Kč. Původně se počítalo s tím, že dotace na projekt budou vypláceny pouze do 31. března 2010. Ministerstvo životního prostředí nicméně rozhodlo, že tato podpora bude vyplácena i po tomto datu (dotaci proto můžete čerpat i nyní). Podmínkou pro přiznání příspěvku na projekt je úspěšné podání žádosti o dotaci na podporované opatření.

Současný ministr životního prostředí Ladislav Miko se svým předchůdcem Martinem Bursíkem na tiskové konferenci
Bývalý ministr životního prostředí Ladislav Miko se svým předchůdcem Martinem Bursíkem na tiskové konferenci k programu Zelená úsporám. Zdroj: MŽP

3) Dotace jsou vyšší

Dotace v některých kategoriích se zvyšují o 5–15 %. Týká se to především celkového zateplení objektu, kde nyní podpory vypadají takto:

  • celkové zateplení rodinného domu na 70 kWh/m –  1 550 Kč/m2
  • celkové zateplení rodinného domu na 40 kWh/m2  – 2 200 Kč/m2
  • celkové zateplení bytového domu (panel i ne-panel) na 55 kWh/m2 –  1 050 Kč/m2
  • celkové zateplení bytového domu (panel i ne-panel) na 30 kWh/m2  – 1 500 Kč/m2

Kompletní průvodce dotacemi na zateplení

Podrobné informace o nových podmínkách programu Zelená úsporám a o tom, jak postupovat při žádosti o dotaci, najdete v článku Zelená úsporám: Kompletní průvodce.

Podobné zvýšení se týká i kategorie B, tedy pasivních novostaveb:

  • 250 000 Kč pro rodinný dům s roční měrnou potřebou do 20 kWh na m2
  • 150 000 Kč na byt v bytovém domě s roční potřebou tepla na vytápění do 15 kWh na m2

Další novinkou v kategorii B je odstranění nutnosti využívat jen dodavatele ze „Seznamu odborných dodavatelů“ a výrobky ze „Seznamu výrobků a technologií“. To má usnadnit využití nových technologií.

O dotace z programu Zelená úsporám budou moci zažádat i vlastníci panelových domů
O dotace z programu Zelená úsporám budou moci zažádat i vlastníci panelových domů

4) Dotace i pro paneláky: Nyní pozastaveny!

Od 1. září 2009 bylo možné získat dotace také na zateplení panelových domů. Ministerstvo se rozhodlo propojit program dotací s už existujícím programem Panel, jehož cílem je rekonstrukce starých panelových domů. Z programu Zelená úsporám byly poskytovány dotace na zateplení panelových domů a program Nový panel pomáhal realizovat ostatní rekonstrukce, jako je například výměna výtahu nebo elektrických rozvodů.

Majitelé panelových domů mohly získat příspěvek na Úsporu energie na vytápění (oblast A – zateplení) a na Využití obnovitelných zdrojů pro vytápění a přípravu teplé vody (oblast C).Pro panelové domy však program Zelená úsporám připravil přísnější podmínky. Majitelé panelových domů mohou žádat pouze o podporu na celkové zateplení a jsou tedy vyloučeni z možnosti realizovat pouze částečné zateplení, tak jako majitelé bytových domů nepanelového typu nebo vlastníci rodinných domků.

Ministerstvo životního prostředí ale koncem srpna 2010 rozhodlo, že příjímání žádostí o dotace na zateplení paneláků pozastaví. „Důvodem tohoto kroku je nutnost vyhodnotit po 12 měsících přijímání dosavadní průběh této části programu, provést analýzu skutečně čerpatelných prostředků, když v posledním období Státní fond životního prostředí ČR zaznamenal prudký nárůst nedostatků v projektové dokumentaci i samotné investiční připravenosti projektů,“ píše se v tiskové zprávě ministerstva. Výsledky analýzy by měly být známy počátkem roku 2011 a budou podkladem pro další otevření programu.

document.write(„“);

5) Výrazné zjednodušení dotací na ekologické vytápění

Kategorie C, tedy například dotace na solární panely, tepelná čerpadla či kotle na biomasu se prozatím těšila jen malé pozornosti z důvodů složité administrativy, výpočtů a byrokratických složitostí. To se mění – řada podmínek je zrušena nebo výrazně snížena (např. u solárních kolektorů se výrazně snižuje nutný výkon apod.) a nahradí je fixní dotace podle zvolené technologie v této výši:

Rodinné domy:

  • zdroj na biomasu 95 000 Kč/80 000 Kč/50 000 Kč podle typu
  • tepelné čerpadlo 85 000 Kč/45 000 Kč podle typu
  • solární systém 55 000 Kč (ohřev vody)
  • solární systém 80 000 Kč (ohřev vody a vytápění)

(Pro bytové domy jsou fixní dotace o něco nižší.)

5) Dotace na nový typ tepelných čerpadel

Další úpravy Zelené úsporám, jež vešly v platnost v červnu 2010, se podstatně dotkly tepelných čerpadel. Jednou ze změn je, že do dotačního programu byly zařazeny další typy tepelných čerpadel; konkrétně jde o tepelná čerpadla vzduch-vzduch s invertorem. Účinnost tepelných čerpadel vzduch-vzduch zvyšuje invertor, s jehož pomocí lze přesně řídit výkon jednotky při různém zatížení. U typu tepelných čerpadel vzduch-voda je podle nových pravidel možno dotovat i výrobky, které používají jako chladivo CO2. Kromě toho byly upraveny výše dotací u některých dalších systémů tepelných čerpadel.

Zelená úsporám: Dotované typy tepelných čerpadel

Dříve
Nyní
technologie vzduch-vzduch nepodporována
technologie vzduch-vzduch s invertorem: 3,7 při teplotní charakteristice A7/A20
technologie vzduch-voda (chladivo CO2nepodporována
technologie vzduch-voda (chladivo CO2): 3,0 při teplotní charakteristice A7/W50

Nové výše dotací (rodinné domy)

Typ zařízení
Výše dotace
Tepelné čerpadlo země–voda a voda–voda s invertorem nebo s akumulační nádrží (o měrném objemu min. 20 l /kW tepelného výkonu)
85 000 Kč
Tepelné čerpadlo vzduch–voda s invertorem nebo s akumulační nádrží (o měrném objemu min. 20 l /kW tepelného výkonu)
55 000 Kč
Tepelné čerpadlo vzduch–voda s chladivem CO2
75 000 Kč
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch s invertorem
45 000 Kč

Zelená úsporám: Žádosti za 9 miliard korun

Počet celkově podaných žádostí v programu Zelená úsporám překročil už 33 000 (jedná se o žádosti za zhruba 9 miliard korun). V programu Zelená úsporám bylo ke konci června 2010 více než 23 000 schválených žádostí a prostředky rezervované na tyto dotace činí téměř 5 miliard korun. Nejvíce mají domácnosti zájem o podporu v oblasti C – využití obnovitelných zdrojů energie, tedy  tepelných čerpadel, solárních kolektorů a biomasy. Největší objem podpory však bezkonkurenčně spotřebovává zateplení obytných domů, tedy oblast A. Připadají na ni více než 4 miliardy korun.

Autor: Redakce Nazeleno.cz