fbpx

Zelená úsporám: Návod, jak připravit žádost o dotace0

Připravujete se na to, že podáte žádost o dotaci z programu Zelená úsporám? Dobrá příprava, dostatečné informace a sladění jednotlivých kroků jsou základem úspěchu. Nazeleno.cz vám proto přináší tipy, jak při žádosti o dotaci postupovat a na co si dát pozor.

Tento článek informuje o starších podmínkách programu Zelená úsporám.

O aktuálních podmínkách programu čtěte v článku Zelená úsporám: Příprava žádosti krok za krokem.

K úspěšnému získání dotace z programu Zelená úsporám nestačí pouze dobře vyplnit žádost a odnést ji na správné místo. Abyste měli skutečně jistotu, že se žádostí uspějete, je potřeba nejprve vše dobře promyslet a zkoordinovat jednotlivé kroky postupu před i po podání žádosti.

„Vaše první kroky by měly vést na stavební úřad – zde se dozvíte, zda budete potřebovat stavební povolení nebo jen ohlášení, to ovlivní další postup při žádosti.“

Reklama

Získat dotaci na zateplení domu nebo solární kolektory je bezpochyby příjemné, na druhou stranu je třeba si uvědomit, že dotace nepokryje celou investovanou částku, ale je limitována buď stanovenou finanční výši, nebo 50 % z celkových nákladů na projekt. Proto je nejprve potřeba promyslet, jak vysokou investici je váš rozpočet schopen unést a do čeho konkrétně chcete investovat.

Program Zelená úsporám je rozdělen do čtyř hlavních oblastí podpory:

A. Úspory energie na vytápění
   A.1 Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu
A.2 Kvalitní zateplení vybraných částí obálky budovy (dílčí zateplení)

B. Nová výstavba v pasivním energetickém standardu
B.1 Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu

C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a ohřev teplé vody
C.1 Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla.
C.2 Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb.
C.3 Instalace solárně-termických kolektorů.

D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření
(například komplexní zateplení domu a instalace solárně-termických kolektorů).

Zelená úsporám na Nazeleno

   – Zelená úsporám: kompletní průvodce

   – 5 nejdůležitějších změn v dotacích

   – Poradna: využijte energetického odborníka!

   – Chcete zateplovat? Nechte si udělat kalkulaci!

   – Příprava žádosti krok za krokem

Kvalitní informace o programu jsou základem úspěchu

Komplexní zateplení rodinného domu (oblast podpory A) se může zvláště u starších staveb výrazně prodražit. Pokud o zateplení domu uvažujete, ale nejste schopni v současné době financovat celkové zateplení domu, je možné požádat pouze o dotaci na částečné zateplení. V tomto případě je ale třeba zvolit kombinaci minimálně tří úprav, které na domě provedete (například výměna oken, zateplení střechy a podlahy).

Příklad se zateplením domu ukazuje, jak důležité je nejprve si ke konkrétní oblasti podpory zjistit veškeré potřebné informace. Nemůžete žádat o dotaci jen na výměnu oken! Informace je možné najít v oficiálních dokumentech programu (zejména v Příručce pro žadatele) a v případě nejasností se můžete obrátit na pracovníky SFŽP například přes Zelenou linku (800 260 500). Ve zjednodušené podobě najdete informace o dotacích na našich stránkách.

Zjistěte si veškeré dostupné informace, případně se poraďte s odborníkem či s pracovníky SFŽP
Předtím, než žačnete o dotace žádat, zjistěte si veškeré dostupné informace, případně se poraďte s odborníkem či s pracovníky SFŽP.

Při rozhodování pomůže orientační výpočet

Klíčové je také zjistit si parametry, jež musí daný projekt splňovat, aby byla dotace uznatelná. Pasivní rodinný dům nesmí kupříkladu spotřebovat více jak 20 kWh/m2 tepla ročně. U částečného zateplení domku musíte dosáhnout roční úspory tepla minimálně 20 %, u komplexního zateplení pak 40 %. Klíčovým kritériem nejsou v tomto případě pouze dosažené úspory tepla v procentech, ale také to, kolik kWh/m2 dům po úpravách spotřebuje.

Od výsledných čísel se pak bude, v některých případech, odvíjet i výše dotace. Po zateplení musíte dosáhnout maximální spotřeby tepla 70 kWh/m2 ročně. Vyšší příspěvek získá rodinný dům, který za rok spotřebuje maximálně 40 kWh/m2 tepla ročně. Vzhledem k tomu, že spotřeba tepla se u starších rodinných domů pohybuje nad hranicí 150 kWh/m2, je jasné, že investice budou v tomto případě vyšší.

O dotaci rozhoduje dosažená úspora

Orientačně si můžete zkusit spočítat, na jakou výši dotace máte nárok. Veškeré potřebné údaje pro výpočet je možné najít v dokumentech SFŽP, jež jsou umístěny na webových stránkách www.zelenausporam.czNejjednodušší to přitom budou mít žadatelé o dotaci na výstavbu pasivních domů. Zde je totiž dotace přidělována jako fixní částka. Na výstavbu rodinného pasivního domu můžete získat 220 000 Kč, na byt v bytovém domě 140 000 Kč.

Ostatní oblasti již vyžadují kalkulačku. V případě žádosti o komplexní zateplení rodinného domu o ploše 120 m2, u něhož bylo zateplením dosaženo roční spotřeby tepla do 70 kWh/m2, se plocha domu vynásobí 1 300 Kč (údaj z dokumentů SFŽP). Tím dojdeme k číslu 156 000 Kč. Tento výsledek je však možné brát pouze orientačně. Výše dotace totiž v tomto případě může dosáhnout pouze 50 % celkových nákladů. Pokud vás zateplení vyjde na 200 000 Kč, nedostanete zmíněných 156 000 Kč, ale pouze 100 000 Kč – tedy 50 % z celkové investované částky.

Obíhání po úřadech se nevyhnete

Předtím, než začnete žádost vyplňovat, je dobré zjistit si postoj příslušného stavebního úřadu k vámi plánovaným pracím. To, zda po vás bude stavební úřad požadovat stavební povolení nebo ohlášení, totiž ovlivní vaše další kroky. V prvním případě je nutné nechat si odborníkem vyhotovit projektovou dokumentaci, jež je nedílnou součástí žádosti. Stavební povolení přitom není potřeba pouze při samotné výstavbě domu, ale také při rozsáhlejších úpravách, které jsou prováděny najednou (například výměna střechy, oken a zateplení fasády).

Do žádosti o dotaci, která je k dispozici na webových stránkách Zelená úsporám nebo v tištěné podobě na krajských pracovištích SFŽP, je potřeba kromě osobních údajů vlastníka vyplnit údaje o nemovitosti (například číslo katastrálního území, číslo parcely atd.). Nutné je také přiložit originál listu vlastnictví. Formulář žádosti není jednotný a liší se podle typu projektu, resp. oblasti podpory (A, B, C). K formuláři je potřeba opatřit si tzv. krycí list, který je možné získat na stejných místech jako žádost.

Zateplení ani jiné práce nemůžete provádět svépomocí. Vybrat si musíte z firem uvedených v Seznamu odborných dodavatelů
Zateplení ani jiné práce nemůžete provádět svépomocí. Vybrat si musíte z firem uvedených v Seznamu odborných dodavatelů.

Dodavatel a výrobky pouze ze Seznamu!

Předtím, než se pustíte do vyplňování žádosti je potřeba ze Seznamu dodavatelů vybrat firmu (dodavatele), jež vám práci provede. Není tedy možné stavět pasivní dům svépomocí nebo si osobně zateplit dům a instalovat solární kolektory. Stejně tak není možné použít jakýkoli výrobek. Vybírat musíte ze Seznamu výrobků a technologií. (Více o Seznamech píšeme v článku Zelená úsporám: Seznamy dodavatelů a výrobků pro žádosti jsou tu a v článku Dotace na zateplování: kdo může provádět zateplení.) Vybrané dodavatele i výrobky musíte uvést do žádosti a jejich nepoužití během realizace projektu může být důvodem k neudělení dotace.

Nedílnou součástí žádosti (jejíž vyplnění není složité a zvládne ho i laik), je zmíněný krycí list. S jeho vyplněním může mít nezainteresovaný člověk problém, proto je vhodné požádat o jeho vyplnění dodavatele nebo jiného odborníka.

Odborný posudek je nutností

S vyplněním krycího listu může poradit i odborník, který vám bude zpracovávat odborný posudek – nedílnou součást žádosti. Tento posudek obsahuje informace týkající se například tepelných vlastností domu a předpokládaných úspor po jeho zateplení. V případě výstavby pasivního domu pak shrnuje jeho energetické vlastnosti. Odborný posudek může zpracovat autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, technika prostředí či technologická zařízení (www.ckait.cz), autorizovaný architekt (www.cka.cz) nebo třeba energetický auditor (www.mpo.cz). Za posudek zaplatíte několik tisíc korun.

Nechte si vypracovat nabídku zdarma!

Poptávkový formulář, po jehož vyplnění vás kontaktuje firma s nabídkou a pomůže s dotací, najdete na adrese www.nazeleno.cz/chcidotace.

Odborným posudkem je v případě oblasti podpory A (Úspora energie na vytápění) posouzení tepelně technických vlastností budov (dle normy ČSN 73 0540) a výpočet měrné roční potřeby tepla na výtápění podle příslušné technické normy. Pro oblast B (Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu) se odborným posudkem rozumí rovněž posouzení tepelně technických vlastností konstrukcí budov a výpočet požadovaných hodnot pro rodinné domy. Pro oblast C (Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody) to je například projektové řešení zpracované podle projektových podkladů výrobce, resp. dodavatele instalovaného zařízení.

Pokud vám stavební úřad nařídil zajistit si stavební povolení, musíte si kromě odborného posudku obstarat také projektovou dokumentaci. Projekt vás bude stát mezi jedním až třemi procenty z celkové investice. Stavíte-li třeba pasivní energetický dům za tři a půl milionu, za projekt zaplatíte mezi 35 – 105 000 Kč.

Zateplení domu je lákavé. Abyste dotaci dostali, není možné provést pouze jednu úpravu
Zateplení domu je lákavé. Abyste dotaci dostali, není možné provést pouze jednu úpravu (např. zateplení stěn), ale nakombinovat minimálně tři různé úpravy na obálce domu.

Se žádostí na SFŽP a pak možná do banky

Žádost můžete podávat nejen před zahájením projektu, ale i zpětně po jeho dokončení. V tomto případě je rozhodující datum 1. dubna 2009. Projekty, jež byly dokončeny před tímto datem, na podporu nárok nemají.

Až budete mít žádost vyplněnou a obstarané výše uvedené dokumenty, nic již nebrání tomu, abyste ji odnesli na krajskou pobočku SFŽP. Zde buď žádost necháte, nebo vám ji úředníci zkontrolují a potvrdí a budete ji muset donést na pobočku příslušné banky – to ale až poté, co budou banky do projektu zapojeny (zatím vše vyřizuje SFŽP).

Tip: Chcete si nechat spočítat předběžnou kalkulaci zateplovací akce? Využijte náš formulář a odborná firma vás kontaktuje se základní nabídkou a udělá vám cenovou kalkulaci zdarma!

Pokud bude vše v pořádku, dostanete poštou vyrozumění o nároku na dotaci. Pak vám podle typu projektu poběží omezená doba na to, abyste projekt úspěšně zrealizovali. Na zateplení máte 18 měsíců, na výstavbu pasivního domu 24 měsíců a na výměnu kotle na fosilní paliva za kotel na biomasu půl roku.

Během realizace projektu počítejte s tím, že vás navštíví kontrola, která bude prověřovat, zda plníte dané podmínky – například skutečně používáte výrobky, které jste uvedli v žádosti. Pečlivě si také schovávejte veškeré faktury a výpisy z účtu nebo požádejte firmu o potvrzení, že jste vše řádně zaplatili. Potvrzení o zaplacení totiž musíte společně s fakturami doložit na pobočce SFŽP nebo v bance. Nutné je také doložit oznámení o užívání stavby, resp. kolaudační souhlas. Poté už nebrání nic tomu, abyste podepsali smlouvu o poskytnutí dotace. Do jednoho měsíce od podepsání smlouvy by vám peníze měli přijít na účet.

Postup: Jak získat žádost, krok za krokem:

 • 1. Zjištění potřebných informací: Prostudování Příručky pro žadatele. Podmínek pro přidělení dotace a analýza vlastní finanční situace. Výše dotace (orientační výpočet – údaje v dokumentech Programu). S dotazy je možné se obrátit na Zelenou linku 800 260 500.
 • 2. Stavební úřad. Zde vám úředníci sdělí, zda pro realizaci projektu potřebujete pouze ohlášení nebo stavební povolení.
 • 3. Katastrální úřad. Přílohou projektu je originální list vlastnictví. Do žádosti vyplňujete údaje o nemovitosti.
 • 4. Prostudování Seznamu odborných dodavatelůSeznamu výrobků a technologií. Jiné firmy, resp. výrobky než ty uvedené v Seznamech nelze použít. Vybrané výrobky, resp. dodavatele je nutné uvést do žádosti.
 • 5. Opatření žádosti a tzv. krycího listu (liší se dle oblasti podpory A, B, C). Možné stáhnout z www.zelenausporam.cz nebo v tištěné podobě na krajské pobočce SFŽP.
 • 6. Vyplnění žádosti. O pomoc při vyplnění krycího listu požádejte odborníka.
 • 7. Zpracování odborného posudku (nedílná součást žádosti). Jeho zpracování je na odborníkovi (např. energetický auditor). Cena se pohybuje v řádech tisíců korun.
 • 8. Pokud k realizaci projektu potřebujete stavební povolení, nevyhnete se opatření projektové dokumentace. Také tato část je na odborníkovi.
 • 9. Osobní doručení žádosti a výše uvedených dokumentů na krajskou pobočku SFŽP. Zde musíte předložit doklad totožnosti. O dotaci může žádat pouze vlastník nemovitosti. Jeho zástupce k tomu musí mít plnou moc. Podle typu žádosti zde dokumenty buď necháte, nebo vám je pracovníci SFŽP zkontrolují a vy je odnesete do příslušné banky (např. při žádosti o dotaci na pasivní rodinný dům).
 • 10. V případě, že je vše v pořádku, dostanete poštou vyrozumění o nároku na dotaci. Podle typu projektu vám pak běží doba, během níž musíte projekt realizovat (na zateplení domku máte např. 18 měsíců).
 • 11. Schovávejte faktury a výpisy z banky (či jiná potvrzení o zaplacení faktur). Tyto dokumenty po skončení projektu předložíte na SFŽP, resp. v bance. Doložit je také nutné oznámení o užívání stavby, resp. kolaudační souhlas.
 • 12. Pak již nic nebrání podepsání smlouvy o poskytnutí dotace. Peníze by vám do jednoho měsíce měly přijít na bankovní účet.

 

Autor: Jana Poncarová