fbpx

Zelená úsporám má stop. Do konce ledna0

TISKOVÁ ZPRÁVA

Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) a Ministerstvo životního prostředí dnes oznámily, že přerušují od konce října přijímání žádostí o dotace v rámci programu Zelená úsporám. Hlavním důvodem je výrazný nárůst počtu žádostí v posledních měsících. Nyní je nutné překontrolovat správnost všech údajů u dosud podaných žádostí a upřesnit sumu disponibilních prostředků. Tyto informace budou známy do počátku února 2011. Žadatelé mohou podávat své žádosti ještě do 29. října 2010. Podle posledních údajů SFŽP je již podáno přes 50 tisíc žádostí zahrnujících přibližně 200 tisíc domácností.

„Program Zelená úsporám se stal u široké veřejnosti velmi oblíbeným a používaným nástrojem pro úspory energie a využití obnovitelných zdrojů energie v obytných domech. Do budoucna ročně program přinese úsporu emisí ve výši více než 1 mil. tun CO2 a to po dobu více než 30 let. Jak vyplývá z aktuální studie EU*, spotřeba energie v budovách tvoří téměř 40% celkové spotřeby energie v rámci EU a je tak jedním z největších primárních zdrojů emisí, a tím i možných úspor energie,“ uvedla Rut Bízková, náměstkyně MŽP a dodává: „Kvůli výraznému růstu počtu žádostí v posledních měsících je program Zelená úsporám do konce roku 2010 pozastaven.

Reklama

Vzhledem k vysokému počtu přijímaných žádostí je nutné překontrolovat jejich správnost a úplnost, vše vyhodnotit a všechny podané žádosti zpracovat. Je tak zaručeno, že žádosti budou řádně posouzeny a údaje zkontrolovány. Někteří žadatelé, i přesto, že mají dotaci schválenou, realizaci z různých důvodů nezahájí, a proto je potřeba celou situaci vyhodnotit a upřesnit skutečnou sumu disponibilních prostředků.“

Žadatelé, kteří mají své žádosti připraveny, ale nestihli dosud podat projekt k posouzení na krajských pracovištích či chtějí zaslat žádost poštou, mají ještě možnost tak učinit do 29. října. Krajské pobočky SFŽP budou mimořádně otevřeny v pátek 29. října od 8 do 16 hodin. Příjem žádostí na bankách pověřených administrací končí dnes – tj. v pondělí 25.10. v 15,00 hodin.

Žadatelů, kteří již žádost a projekty podali, se toto oznámení nijak nedotkne, jejich žádosti budou průběžně kontrolovány a v případě jejich správnosti postoupeny do schválení Radou fondu. Nejbližší zasedání rady je naplánováno na 11. listopad 2010. Program pak bude znovu pokračovat od 1. února 2011. MŽP předpokládá další prodej emisních kreditů, jejichž výnos bude vložen do programu Zelená úsporám a v roce 2013 a dále počítáme také s využitím části povolenek prodaných v aukcích.

Chybovost žádostí

U těch žádostí z panelových domů, jejichž analýza byla provedena v uplynulých týdnech, se chybovost pohybovala okolo 50%. Čtvrtina žadatelů nepodala žádosti řádně – obsahovaly chyby nejen technického rázu ale i ve věcné správnosti – nelze je tedy zodpovědně připravit k projednání a odsouhlasení. Obdobné zkušenosti má Fond i z administrace žádostí k rodinným domům a zejména u solárních systémů. Dále pak jsou velmi četně žádosti o změny u typů podporovaných technologií a výrobků. Z toho je zřejmé, že investiční akce nebyla připravena dostatečně pečlivě.

Program Zelená úsporám byl zahájen v dubnu 2009 a je určen na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v obytných domech. Podpora se poskytuje formou nenárokové dotace. Program je financován z příjmů z prodeje jednotek AAU, které byly doposud prodány ve smluvní ceně téměř 19 miliard korun

Autor: Redakce Nazeleno.cz