fbpx

Zelená úsporám končí: Jaké jsou alternativy?0

Dotační program Zelená úsporám byl koncem října pozastaven. Nestihli jste si požádat o dotace na zateplení nebo obnovitelné zdroje? Můžete počkat do 1. února 2011, kdy by se měly dotace znovu rozjet. Anebo zkusit alternativy. Vypátrali jsme je za vás!

Přijímání žádostí o podporu z programu Zelená úsporám bylo přerušeno – poslední možnost podat žádost o dotace na zateplení nebo obnovitelné zdroje měli lidé v pátek 29. října. Podle náměstkyně ministra životního prostředí Rút Bízkové je důvodem tohoto kroku velké navýšení počtu žádostí v posledních měsících, u nichž je nutné překontrolovat úplnost a správnost. Až budou žádosti zanalyzovány, má být podle ministerstva program znovu spuštěn (stát by se tak mělo 1. února 2011).

„Získat finanční podporu na obnovitelné zdroje energie mohou např. občané Litoměřic, Prahy nebo Jindřichovic pod Smrkem.“

Reklama

Program Zelená úsporám byl spuštěn v dubnu 2009 a zpočátku vzbuzoval spíše skepsi. Během následujícího roku a půl se ale rychle dostal do povědomí široké veřejnosti a začal nabírat na obrátkách. Zejména během letošního roku se počet podaných žádostí o dotace rapidně navýšil, a to na celkový počet dosahující asi 50 000. Plánovaná suma 19 miliard korun, kterou Česko získalo díky prodeji emisních povolenek, začala být rozdělována mezi domácnosti a o dotace byl ze strany žadatelů velký zájem. Podle říjnové zprávy Státního fondu životního prostředí (SFŽP) bylo z celkového objemu peněz rozdáno již více než 8 miliard korun v rámci zhruba 35 000 schválených žádostí.

Zelená úsporám na Nazeleno

   – Zelená úsporám: kompletní průvodce 

   – Zelená úsporám – nové podmínky

   – Poradna: využijte energetického odborníka!

   – Chcete zateplovat? Nechte si udělat kalkulaci!

   – Příprava žádosti krok za krokem

Zateplujte i bez dotací – má to význam

Pozastavení dotačního programu bylo pro většinu žadatelů nemilým překvapením a mnozí z nich jsou tímto rychlým krokem Státního fondu životního prostředí rozladěni. Fond se však brání tím, že dotace jsou nenárokové a zateplení domu či výměnu kotle je třeba brát jako investici do budoucna – a to i v případě, že domácnost dotace od státu nedostane. Realizované úpravy zvednou hodnotu nemovitosti a přispějí k výrazným úsporám na vytápění. Přestože jsou tyto argumenty logické a pravdivé, až několika set tisícové příspěvky občanům nenahradí. Můžeme se tedy spolehnout na to, že bude program Zelená úsporám v únoru 2011 opět obnoven?

Zelená úsporám je pozastavena do konce ledna 2011
Zelená úsporám je pozastavena do konce ledna 2011

Program Zelená úsporám byl spuštěn s tím, že bude ukončen v prosinci 2012 nebo v případě vyčerpání finančních prostředků. Právě objem zbývajících peněz v programu hraje velkou roli a platí staré rčení, že „kdo dřív přijde, ten dřív mele“. Na žadatele, kteří s podáním žádosti otáleli se tak již nemusí dostat (součástí analýzy žádostí bude i vyhodnocení zbývajících finančních prostředků v programu). Podle Státního fondu životního prostředí se však program s velkou pravděpodobností v únoru znovu rozjede a ještě nějaké miliardy rozdá. Proč tedy došlo k jeho přerušení?

Co bylo důvodem pozastavení Zelené úsporám?

Podle některých zpráv docházelo v rámci podaných žádostí k velké chybovosti, která někdy dosahovala až 50 % a žádosti pak musely být vraceny k předělání. Nepříjemnou komplikací se stal trik, kdy někteří žadatelé podávali dokumenty záměrné neúplné. To jim zaručilo místo v pomyslné frontě na dotace a jistotu, že o dotační prostředky nepřijdou (žádost jim byla vrácena k dopracování a po jejím opětovném odevzdání se dostala na původní místo v pořadí). Vzhledem k tomu, že tento postup uplatňovalo velké množství žadatelů, rozhodly se úřady chybné žádosti vracet až na konec fronty. Je možné, že i díky těmto komplikacím je program Zelená úsporám nyní pozastaven.

Pokud patříte mezi ty šťastlivce, kteří mají žádost o dotaci již podanou, formálně správnou a splnili jste podmínky programu, nic nebrání tomu, aby vám byla finanční dotace vyplacena. Pokud si těmito skutečnostmi však nejste jistí, nezoufejte. Po řádném prověření žádosti vám bude zasláno vyrozumění, kde se dozvíte, jak na tom se získáním dotací jste.

Existují alternativní dotační programy?

Zájem o dotace z programu Zelená úsporám dosvědčil, že nám úspory energií a využívání obnovitelných zdrojů nejsou lhostejné. Mnoho žadatelů dotace využilo například pro instalaci solárních kolektorů pro ohřev vody anebo na zateplení domů. Byla Zelená úsporám ale jediným dotačním programem, který lidem umožňoval čerpat prostředky pro instalaci zdrojů využívajících obnovitelné zdroje energie? Není možné získat finance i z jiných zdrojů a nalézt tak alternativu ke skončivšímu Zelená úsporám? Podívali jsme se, jaké existují alternativy!

Dotace na obnovitelné zdroje postkytují některá města a obce
Dotace na obnovitelné zdroje postkytují některá města a obce

Praha podporuje obnovitelní zdroje energie

Dotační programy, které se nabízejí jako alternativa k Zelené úsporám, jsou povětšinou omezeny místně – znamená to, že dotace poskytují města a obce svým obyvatelům. Hned na začátek se můžeme podívat do hlavního města, kde již od roku 1994 běží projet Čistá energie Praha. Letošní ročník Čistá energie Praha nabízí občanům možnost získat dotace v případě, že na území Hl. města Prahy vyměnili topný systém ve prospěch ušlechtilých paliv, případně instalovali systém využívající obnovitelné zdroje energie v době od 1. 9. 2009 do 31. 10. 2010. A to vše v bytě nebo objektu, který obsahuje převážně trvale obývané byty, jež neslouží k podnikání (např. ubytovací zařízení typu hotel, hostel, penzion apod.).

Dotace je určena jak fyzickým, tak právnickým osobám, které mají trvalý pobyt či sídlo na území ČR. Háček je však v tom, že o dotace z  programu musíte požádat do 21 dní od uvedení nového zdroje tepla do provozu, takže poslední šanci mají ještě ti, kteří systém instalovali během posledních týdnů. Samotné dotace se pohybují ve výši, kterou udává speciální tabulka, povětšinou okolo 50 % nákladů. Bližší informace zjistíte na stránkách programu Čistá energie.

Litoměřice – dotace s velkým ohlasem

Velmi zajímavou možnost získat dotace na obnovitelné zdroje energie mají občané Litoměřic, kde se radnice rozhodla finančně podpořit ty, kteří se rozhodnou investovat do solárních systémů na ohřev vody či vytápění. Přestože byl zpočátku o program pramalý zájem, postupem času se situace změnila a za deset let se zde na dotacích rozdalo 3,2 milionu korun. Původně dvacetitisícový příspěvek se zvýšil na čtyřicet tisíc a podmínkou pro jeho získání je instalace alespoň 3 metrů čtverečních solárních panelů. Krom toho se žadatel zavazuje, že nebude topit pevnými palivy. Žádosti vyřizuje Odbor životního prostředí MěÚ Litoměřice, Pavel.Gryndler@litomerice.cz.

Ekologický projekt v Plzni – pro letošek ukončen

Také město Plzeň se snaží motivovat své občany k přechodu z nekvalitních a životní prostředí zatěžujících způsobů vytápění a ohřevu vody na šetrnější a především ekologické formy. Výše dotací se určuje za 1 kW výkonu a bližší informace najdete na stránkách města.

Přestože pro letošní rok město vyčlenilo z Fondu životního prostředí a rozpočtu města částku okolo 1,5 milionu korun, nebyl o dotace příliš velký zájem. V současné době bylo přijímání žádostí ukončeno, v příštím roce se zřejmě dočkáme jejich obnovení (poté co bude schválen nový rozpočet města).

Obce a města většinou dotují využívání solární energie
Obce a města většinou dotují využívání solární energie

Podpora obnovitelných zdrojů v Jindřichovicích pod Smrkem

Obcí, která svou podporu jasně směřuje do oblasti obnovitelných zdrojů energie, jsou severočeské Jindřichovice pod Smrkem.  Z výnosu dvou větrných elektráren, které jsou v trvalém užívání obce, město dotuje projekty, které se jakýmkoliv způsobem podílí na úspoře energií. Žadatel o příspěvek musí mít trvalý pobyt v obci anebo alespoň vlastnit nemovitost (např. chatu) v katastru obce. Od obce pak může zájemce získat nevratnou dotaci ve výši 15 000 korun a zároveň stejnou částku ve formě bezúročné půjčky.

Peníze lze využít mnoha způsoby – na instalaci solárních panelů, výměnu oken, při přechodu z tuhých paliv na ekologičtější způsoby vytápění, ale i jako dotaci do vodního hospodářství – např. na vybudování vlastní studny nebo čističky. Finance vám ale mohou posloužit i jako příspěvek při běžném zateplování domu. Žádosti jsou individuálně schvalovány zastupitelstvem obce.

Dotace získáte i v Kladně

Další z českých měst, které svým občanům poskytuje dotaci na obnovitelné zdroje energie, je středočeské Kladno. Zde radnice prostřednictvím příspěvku podporuje instalaci a užívání solárních kolektorů, tepelných čerpadel, speciálních kotlů na biomasu, plynového a elektrického vytápění. Příspěvek může být poskytnut fyzickým osobám a uděluje ho Komise Rady města Kladna pro životní prostředí. Pokud příspěvek získáte, musíte se ale zavázat k upuštění od topení tuhými palivy.

V současné době je ale dotační program v Kladně pozastaven vzhledem ke změnám v souvislosti s nedávnými volbami. S největší pravděpodobností však finanční příspěvky na využívání obnovitelných zdrojů energie budou občanům poskytovány znovu v příštím roce, zažádat si o ně bude možné zhruba od února 2011, poté co bude schválen nový rozpočet. Výše přípěvků byla v minulých letech stanovena na 2000 Kč na instalovaný kilowatt termického systému, jak tomu bude v roce následujícím, zatím není jisté. Pro více informací piště na e-mail irena.hykova@mestokladno.cz.

Dotační program běžel několik let i ve východočeském Náchodě, kde město poskytovalo příspěvky na solární termiku.  V letošním roce bylo ale poskytování dotací pozastaveno, a to vzhledem k tomu, že se program kryl se Zelenou úsporám. V souvislosti s napjatým rozpočtem radnice ani nepočítá s opětovným zavedením dotací do budoucna.

Autor: Redakce Nazeleno.cz