fbpx

Zelená úsporám: jak na zateplování rodinného domu?0

Budete zateplovat rodinný nebo bytový dům a chystáte se podat žádost o dotaci z programu Zelená úsporám? Zateplování střechy, fasády, podlahy, výměna oken či rekuperace – to vše spadá do podkategorie zateplení. Jaké jsou vaše možnosti a kolik peněz můžete za částečné nebo komplexní zateplení získat?

 

Tento článek informuje o starších podmínkách programu Zelená úsporám.

O aktuálních podmínkách programu čtěte v článku Zelená úsporám: kompletní průvodce programem.

Zateplení rodinného nebo bytového domu, které se pohybuje v řádech statisíců korun, není zrovna nejlevnější záležitostí a návratnost investice nemusí být vždy taková, jakou bychom si přáli. Například moderní domky postavené v 90. letech se zateplovat příliš nevyplatí, protože jsou energeticky méně náročné a dosažená úspora energií nebude tak vysoká jako v případě starších staveb, například ze 70. let. Vždy ale záleží na konkrétním příkladu a použitých materiálech.

Reklama

„Výše dotace na zateplení je odvislá od dosažené úspory a plochy domu – maximálně však získáte 50 % nákladů.“

Stejně tak může být problém zateplovat historicky cenné stavby. Zde pravděpodobně narazíte na odpor památkářů, kteří vám nedovolí použít některé materiály nebo provádět určité práce, jako je například zateplení vnější fasády. Důležitý je také technický stav stavby. Pokud má váš dům například problém s vlhkostí, zateplení se příliš nedoporučuje, protože izolací dojde k uzavření vlhkosti.

Oficiální rozdělení oblastí podpory tzv. „zateplení“

A. Úspory energie na vytápění

A.1. Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu
A.2. Kvalitní zateplení vybraných částí obálky (dílčí zateplení)

 • A.2.1. Zateplení vnějších stěn
 • A.2.2. Zateplení střechy nebo nejvyššího stropu
 • A.2.3. Zateplení stropu nevytápěného sklepa, podlahy nad zeminou nebo nevytápěným prostorem, stěn mezi vytápěným a nevytápěným prostorem
 • A.2.4. Výměna oken
 • A.2.5. Pořízení systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla


Ekologickým materiálem pro za teplení je sláma.

O dotaci rozhodne výše energetické úspory

Abyste dotaci na zateplení získali, musíte splnit kritéria stanovená v programu Zelená úsporám. Základními měřítky je dosažení 20% roční úspory tepla v případě částečného zateplení, resp. 40% roční úspory tepla při zateplení komplexním.

Zelená úsporám na Nazeleno

   – Zelená úsporám: kompletní průvodce 

   – 5 nejdůležitějších změn v dotacích

   – Poradna: využijte energetického odborníka!

   – Chcete zateplovat? Nechte si udělat kalkulaci!

   – Příprava žádosti krok za krokem

Dalším kritériem je také to, kolik kWh na m2 dům po zateplení spotřebuje. Na příspěvek máte nárok tehdy, jestliže u bytového domu dosáhnete roční spotřeby tepla do 55 kWh/m2 a u rodinného domu do 70 kWh/m2. Pokud se vám podaří dosáhnout u rodinného domu hranice 40 kWh/m2 a u bytového domu 30 kWh/m2 ročně, čeká vás vyšší příspěvek.

Jak se vypočítá výše dotace?

Rodinný dům – komplexní zateplení

 • 70 kWh/m2 – 1 300 Kč/m2 (nejvýše 50 % nákladů)
 • 40 kWh/m2 – 1 950 Kč/m2 (nejvýše 50 % nákladů)

Rodinný dům – částečné zateplení

 • Alespoň 3 opatření – 850 Kč/m2 (nejvýše 50 % nákladů)
 • Dvě opatření a výměna zdroje vytápění – 650 Kč/m2 (nejvýše 50 % nákladů)

Bytový dům – komplexní zateplení

 • 30 kWh/m2 – 1 350 Kč/m2 (nejvýše 50 % nákladů)
 • 55 kWh/m2 – 900 Kč/m2 (nejvýše 50 % nákladů)

Bytový dům – dílčí zateplení

 • Alespoň 3 opatření – 600 Kč/m2 (nejvýše 50 % nákladů)
 • Dvě opatření a výměna zdroje vytápění – 450 Kč/m2 (nejvýše 50 % nákladů)

Pozn.: Maximální plocha je v případě rodinného domu stanovena na 350 m2, v případě bytové jednotky v bytovém domě (nepanelového typu) na 120 m2.


Ne každý materiál se pro zateplení hodí. Pozornost věnujte také stavu budovy – vlhkost není pro zateplování příliš dobrá.

Roční spotřeba tepla starších rodinných domů se pohybuje od 150 kWh/m2 výše. Pokud byste tedy zateplovali například dům se spotřebou 160 kWh/m2 ročně a chtěli byste dostat vyšší dotaci – tzn. dostat se na hranici 40 kWh/m2, je nutné docílit úspory 120 kWh/m2, tedy více než 40% úspory tepla! Je logické, že komplexní zateplení takového domu si vyžádá vysokou vstupní investici. S výpočtem spotřeby tepla domu vám nejlépe poradí odborník – například energetický auditor, jejichž seznam najdete zde.

Dvoukolové zateplení

Pokud se vám nechce investovat do celkového zateplení domu naráz, můžete si ho rozdělit do dvou kol. V praxi to znamená, že pokud vás celkové zateplení bude stát například 250 000 Kč a v prvním kole zažádáte o 150 000 Kč, v druhém vám budou vyplaceny pouze zbývající prostředky, tedy 100 000 Kč. Výsledně musíte na roční spotřebě tepla ušetřit zmiňovaných 40 %.

Jestliže se rozhodnete zateplovat dům jen částečně, neznamená to, že provedete pouze třeba zateplení stěn, ale musíte zkombinovat minimálně tři druhy zateplení (například zateplíte stěny, vyměníte okna a zateplíte střechu atd.) nebo realizovat dvě opatření a vyměnit také zdroj vytápění. Pozor, dílčí zateplení je nutné provést úplně – nelze například vyměnit jen některá okna v domě! Ušetřit musíte minimálně 20 % tepla.


V rámci dílčího zateplení nestačí pouze například vyměnit okna. Realizovat musíte nejméně tři opatření.

Vysokou úsporu tepla zajistí rekuperace

Aby se vám podařilo dosáhnout co nejvyšších úspor tepla, je v případě zateplování domu vhodné investovat také do systému řízeného větrání a rekuperace. Počítejte však s tím, že pořízení takového systému se lehce přehoupne přes 100 000 Kč.

Nechte si vypracovat nabídku zdarma!

Poptávkový formulář, po jehož vyplnění vás kontaktuje firma s nabídkou a pomůže s dotací, najdete na adrese www.nazeleno.cz/chcidotace.

Kromě číselných údajů a kritérií, je potřeba dodržet i některé další podmínky. Jednou z nich je to, že zateplený dům musíte dalších 15 let užívat k bydlení a ne z něj udělat třeba sídlo své firmy. Zateplení se nevztahuje na nemovitosti vedené jako chaty a chalupy nebo na právě stavěný dům.

Maximálně 50 % z ceny

Komplexní zateplení domu vás může stát několik stovek tisíc, ale může se lehce přehoupnout přes milion. Pokud dosáhnete roční tepelné spotřeby rodinného domu 70 kWh/m2, máte nárok na 1 300 Kč za 1 m2 stavby, nejvýše však dotace může dosáhnout 50 % všech nákladů. Znamená to, že pokud jste do celkového zateplení domu o ploše 150 m2 investovali 200 000 Kč, nezískáte 195 000 Kč (150m2 x 1 300), ale pouze 50 % – tedy 100 000 Kč.

Důležité je upozornit na to, že zateplení nemůžete provádět svépomocí a nelze také použít jakýkoli výrobek! Pro potřeby programu Zelená úsporám byly vytvořeny dva seznamy, z nichž si žadatelé musí vybrat jak dodavatele (Seznam odborných dodavatelů), tak i výrobky (Seznam výrobků a technologií). Oba dva seznamy jsou k dispozici na webových stránkách programu. Více informací najdete také v článku Zelená úsporám: Seznamy dodavatelů a výrobků pro žádosti jsou tu!

Ne vše se k zateplení a zateplování hodí

Výběr materiálu je vhodné konzultovat s odborníkem. Polystyren je sice nejlevnějším materiálem pro zateplení, ale není možné ho instalovat všude. Nehodí se například na domy, které bojují s vlhkostí. Pokud chcete být při zateplování ekologičtější, je možné použít slámu. Problémem však je, že se jí musí dávat až půlmetrová vrstva.

Před tím, než se pustíte do vyplňování žádosti a obstarávání dalších dokumentů, které budete potřebovat, měli byste navštívit stavební úřad. Zde se totiž dozvíte, zda na prováděné práce budete potřebovat stavební povolení či nikoli. Při rozsáhlých pracích (jako je například výměna oken, zateplení střechy a stěn) lze očekávat, že si stavební povolení budete muset obstarat. O dokumentech a jednotlivých krocích, které je potřeba provést před i po podání žádosti informuje Nazeleno.cz v článku Zelená úsporám: Návod, jak připravit žádost o dotaci.


S výpočtem toho, kolik váš dům spotřebuje tepla vám poradí odborník – například energetický auditor

Zatepluj, ale prověřuj

Jak jsme již naznačili v úvodu, výhodné je zateplovat především domy staré třicet a více let. Po jejich zateplení totiž ušetříte více tepla a peněz, než po zateplení nových a moderních domů. Pro lepší představu můžeme uvést velmi zjednodušený příklad. Starší dům o ploše 140 m2 spotřebuje asi 170 kWh/m2 tepla ročně. Jestliže se majitel rozhodne pro komplexní zateplení takového domu, může ho tato investice stát přibližně půl milionu korun.

Jednotlivými opatřeními (zateplení stěn, podlahy, střechy a výměnou oken) může dosáhnout na roční tepelnou spotřebu 70 kWh/m2. Po splnění všech podmínek získá 182 000 Kč z programu Zelená úsporám. Zbytek částky 318 000 Kč, bude muset uhradit ze svého a počkat několik let na to, až se mu investice vrátí zpět na ušetřeném palivu. Před tím, než se proto do zateplování pustíte, je vhodné vše propočítat a zjistit nákladnost takovéto investice, případně vše zkonzultovat s odborníkem.

Autor: Jana Poncarová