fbpx

Zelená úsporám: Co se děje s dotacemi na zateplení?0

Podali jste si žádost o dotaci na zateplení? Stále vám nepřišly peníze? Co se děje v programu Zelená úsporám? Budou dotace opět spuštěny? Nebo došly peníze?

Sliby chyby. Ačkoli bylo domácnostem slibováno, že se velký dotační program Zelená úsporám, který byl pozastaven v říjnu minulého roku, opět rozběhne letos v únoru, nestalo se tak. Připomeňme, že oficiálním důvodem pozastavení Zelené úsporám byl velký počet žádostí, u nichž bylo nutné zkontrolovat správnost.

„V současné době chybí asi 8 miliard korun na proplacení žádostí.“

Reklama

V průběhu celého roku 2009 bylo přijato 3 100 žádostí. V posledním týdnu před přerušením programu pak celkem 10 425 žádostí, což je výrazně více než SFŽP očekával. Tento extrémní nárůst počtu přijatých žádostí je nad naší administrativní a personálně-technickou kapacitu a není možné tyto projekty zkontrolovat do konce ledna. Proto lze očekávat, že program nebude otevřen 1. února, jak bylo původně deklarováno,“ řekla koncem minulého roku náměstkyně ministra životného prostředí Rut Bízková.

Dotace Zelená úsporám

– Zelená úsporám aktuálně

– Na dotace chybí až 9 miliard

– Zelená úsporám končí

– Alternativy Zelené úsporám

– Zelená úsporám: Průvodce

Domácnostem, které zažádaly o dotaci z programu Zelená úsporám, tedy nezbývalo nic jiného než čekat, až Státní fond životního prostředí (SFŽP) ověří správnost jejich žádosti. V prosinci minulého roku stihl SFŽP zkontrolovat na 5 000 žádostí, v lednu letošního roku mu jich zbývalo prověřit ještě 9 000. V tuto dobu se také objevily informace o tom, že ministerstvo životního prostředí uvažuje o snížení dotací v řádu několika procent.

Ministr: Situace v Zelené úsporám je vážná

Nový ministr životního prostředí Tomáš Chalupa po svém nástupu na úřad prohlásil, že situace v programu Zelená úsporám je vážná. „Mám zásadní pochybnosti o manažerském zvládnutí projektu ze strany vedení Státního životního prostředí, a to od samého spuštění,“ řekl v lednu Chalupa. „Ubezpečuji veřejnost, že mým cílem je nalézt takové řešení, aby připravené finanční prostředky ve výši cca 19 miliard korun byly spravedlivým způsobem co nejrychleji poskytnuty žadatelům, kteří splnili všechny podmínky pro přijetí žádosti,“ sliboval ministr.

Žadatelé mají na opravu chybných žádostí 60 dnů
Žadatelé mají na opravu chybných žádostí 60 dnů

Na konkrétní kroky jsme si museli počkat do 20. dubna, kdy ministr Chalupa veřejnosti konečně sdělil, co se bude v programu Zelená úsporám dít dál. „Když jsem nastoupil v lednu do funkce ministra, nebyl přehled o základních faktech programu. Nebylo známo, kolik je žádostí, v jakých objemech. Vše se muselo nově nastavovat,“ vysvětlil ministr zpoždění.

Zelená úsporám: Aktuální stav

Koncem dubna tedy byla situace v programu Zelená úsporám následující: ze 79 093 podaných žádostí jich bylo schváleno 37 477 a 24 717 žádostí bylo vyhodnoceno jako správných a čekalo na proplacení. Dalších 16 612 žádostí bylo ovšem nesprávně vyplněních a neúplných. Žadatelé, kteří neměli žádost o dotaci zcela v pořádku, měli být na tuto skutečnost písemně upozorněni do dvou týdnů a na opravu mají 60 dnů. Do 4. května se SFŽP vrátilo zatím asi 1 000 opravených žádostí.

Celkový přehled žádostí programu Zelená úsporám

Žádosti schválené a vyplacené (20 000)
 3 086 mil. Kč
Žádosti schválené, zatím nevyplacené (17 000)
 5 866 mil. Kč
Žádosti kompletní a připravené na schválení (24 717)
 6 492 mil. Kč
Žádosti, u kterých bude zaslána výzva k doplnění (16 612)
 7 144 mil. Kč
Žádosti, u kterých byla administrace ukončena (287)
  0 Kč

Zdroj: www.zelenausporam.cz

Podle našich výpočtů jsme schopni vyplatit všechny řádně vyplněné žádosti. Žadatelé s neúplnými žádostmi budou vyzváni k opravě. Postupně se budeme snažit prostředky fondu naplňovat a také dodatečně opravené žádosti postupně proplácet. Naším cílem je, aby se dostalo postupně na všechny,“ uvedl Tomáš Chalupa.

Zelené úsporám chybí 8 miliard

Program Zelená úsporám se ovšem potýká s nedostatkem peněz. Audit ukázal, že v současné době chybí 8 miliard korun na proplacení žádostí. Asi 4 miliardy korun chce ministerstvo ušetřit tak, že podporu nedostanou veřejné budovy. Dále se předpokládá, že kontrolou všech typů žádostí se ušetří 1 miliarda korun a 600 milionů korun lze očekávat prodejem emisních povolenek Japonsku a Německu, dalších 250 miliónů korun se ušetří snížením technické asistence.

Až 8 miliard korun chybí v programu Zelená úsporám
Až 8 miliard korun chybí v programu Zelená úsporám

Vzhledem k nedostatku finančních prostředků v programu Zelená úsporám bude přísněji kontrolováno využívání dotací. V případě prokázání neoprávněného nakládání s poskytnutými penězi, nebudou dotace vyplaceny nebo budou zpětně vymáhány. Nárok na dotaci ztratíte v případě, kdy bude prokázáno, že jste finanční prostředky vynaložili na jiné účely, než bylo uvedeno ve smlouvě. Dalším důvodem k odepření dotace je pozdní odevzdání opravy žádosti o dotaci či nesprávné provedení opravy žádosti. Dosud ministerstvo shodilo ze stolu přes dvě stovky žádostí.

Státní fond životního prostředí zřídil nově funkci ombudsmana, který by měl zprostředkovat potřeby klientů SFŽP samotnému vedení a měl by zaručit hladký průběh vyřízení žádostí a komunikace. Ombudsmanskou se stala Petra Kolínská. Můžete jí kontaktovat na e-mailové adrese ombudsman@zelenausporam.cz, písemně nebo osobně na adrese Olbrachtova 2006/9, Praha 4.

Autor: Redakce Nazeleno.cz