fbpx

Zelená dotacím pro solární ohřev vody a přitápění0

Dotace na zateplení nebo na solární panely pro ohřev vody a přitápění mohou domácnosti čerpat z programu Zelená úsporám. Jak postupovat při žádosti o dotaci? Jaké podmínky musíme splnit, abychom dostali příspěvek na solární systém pro ohřev vody a přitápění? Nechte si poradit od odborníků!

Téměř 3/4 roku jsme čerpali a ještě další dva roky budeme mít možnost čerpat dotace z programuZelená úsporám na energetické úspory a instalaci zdrojů na vytápění využívající obnovitelné zdroje. Na co lze dotace z programu Zelená úsporám čerpat a v jaké výši jsou poskytovány, ukazují následující tabulky.

Dotace pro rodinné domy

Podporovaná opatření rodinné domy
Jednotka dotace
Výše dotace
Max. výše dotace
Komplexní zateplení RD, 40 kWh/m2
Kč/m2
2200
na 350 m2
Komplexní zateplení RD, 70 kWh/ m2
Kč/m2
1550
na 350 m2
Dílčí zateplení RD – snížení roční spotřeby tepla na vytápění o 30%
Kč/m2
850
na 350 m2
Dílčí zateplení RD – snížení roční spotřeby tepla na vytápění o 20%
Kč/m2
650
na 350 m2
Novostavba RD v pasivním standardu
250 000
Zdroj na biomasu v RD se samočinnou dodávkou paliva
95 000
Zdroj na biomasu v RD s ruční dodávkou paliva s akumulační nádrží
80 000
Zdroj na biomasu v RD s ruční dodávkou paliva bez akumul.  nádrže
50 000
Tepelné čerpadlo země – voda, voda – voda
75 000
Tepelné čerpadlo vzduch – voda
50 000
Solárně-termické kolektory na RD, pouze ohřev TV
55 000
Solárně-termické kolektory na RD, ohřev TV i přitápění
80 000
Dotační bonus při kombinaci opatření u RD
Kč/RD
20 000

Dotace pro bytové domy

Podporovaná opatření bytové domy
Jednotka dotace
Výše dotace
Max. výše dot.
Komplexní zateplení BD, 30 kWh/m2
Kč/m2
1500
na 120 m2
Komplexní zateplení BD, 55 kWh/ m2
Kč/m2
1050
na 120 m2
Dílčí zateplení BD – alespoň tři opatření
Kč/m2
600
na 120 m2
Dílčí zateplení BD – dvě opatření
Kč/m2
450
na 120 m2
Novostavba BD v pasivním standardu
Kč/b.j.
150 000
Zdroj na biomasu v BD
Kč/b.j.
25 000
Tepelné čerpadlo země – voda, voda – voda
Kč/b.j
20 000
Tepelné čerpadlo vzduch – voda
Kč/b.j
15 000
Solárně-termické kolektory na BD, pouze ohřev TV
Kč/b.j.
25 000
Solárně-termické kolektory na BD, ohřev TV i přitápění
Kč/b.j.
35 000
Dotační bonus při kombinaci opatření u BD
Kč/BD
50 000

Zaměřím se na oblast solární systémy pro ohřev teplé vody a přitápění, ve které se nám podařilo podat přes 50 žádostí, a se kterou máme nejvíce zkušeností.

Minulý rok přinesl zejména informační smršť, která proběhla českými médii a která s sebou přinesla informované občany v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Téměř každý alespoň jednou přečetl, zaslechl nebo viděl v televizi jednu z podporovaných možností, jak uspořit nemalé částky na fakturách za vytápění a jak velkou podporu je možné získat ze Zelené úsporám.

Taková osvěta sebou přinesla řadu zákazníků, kteří mají jasnou představu, co by rádi na svém domě zlepšili, na nás dodavatelích pak již zůstává „pouze“ posoudit technické možnosti objektu a navrhnout nejlepší možné řešení.

Dotace na solární kolektory pro ohřev vody a přitápění lze čerpat z programu Zelená úsporám
Dotace na solární kolektory pro ohřev vody a přitápění lze čerpat z programu Zelená úsporám

Velkým kladem jsou v současné době jednoznačné podmínky pro čerpání dotací. Stačí si jednotlivé body zkontrolovat, a pokud na všechny odpovíte kladně, na dotaci dosáhnete. A které to jsou?

 1. Jsem oprávněný žadatel? O dotaci může žádat fyzická i právnická osoba (SVJ, bytová družstva, obce, …), která je majitelem nemovitosti. Žádat můžete i v případě, že nejste majitel objektu ovšem pouze s jeho souhlasem.
 2. Je vybraná technologie správná? Výrobky a technologie, na které je možné získat dotaci v rámci programu Zelená úsporám, jsou zapsány v Seznamu výrobků a technologií (SVT). Výrobky do SVT zapisují výrobci jednotlivých technologií a musí splnit požadovaná náročná kritéria. Do seznamu výrobků jsou tedy zapsány pouze kvalitní výrobky.
 3. Je montážní firma doopravdy kvalitní? Montážní firmy jsou zapsány v Seznamu odborných dodavatelů (SOD). Měla by to být záruka kvality provedení práce. Do seznamu se dostanou pouze firmy, které prošly školením u daného výrobce (ten, který zapisuje své výrobky do SVT). Toto je trochu slabší místo systému a bude záležet na výrobních firmách, jak se k tomu postaví, zda zapíší každého, kdo zavolá nebo zda skutečně proškolí pracovníky dané firmy. Aby v obou seznamech nezůstávaly mrtvé duše (neaktivní společnosti) je třeba každý rok potvrdit svoji účast v seznamu SOD. Tento samočistící proces by měl zaručit, že v seznamu zůstanou firmy, které existují.
 4. Je nemovitost RD nebo BD? To zjistíte jednoduše z výpisu katastru nemovitostí. Velká změna je v možnosti podávat žádosti i pro bytové domy. Dříve byla možnost čerpání pouze pro rodinné domy (do třech bytových jednotek včetně). I zde je třeba doložit souhlasné vyjádření vlastníků.
 5. Dosahuje instalovaná technologie požadovaných minimálních parametrů? Pro solární systémy je třeba dosáhnout minimálního ročního předpokládaného zisku energie ze solárního systému: 350kWh/m2 absorpční plochy a zároveň celkem 1500kWh ročně pro instalaci na rodinném domě nebo 1000kWh na každou bytovou jednotku pro instalaci na bytovém domě.

Výpočet pro solární systém může doložit i vaše dodavatelská firma, tedy ENBRA TOP. Pro naše zákazníky předkládáme výpočty i vyplněné formuláře zdarma. U solárních systémů k vytápění se hodnoty předpokládaného zisku zvyšují 1,3 krát, tedy 1 950kWh pro rodinné domy a 1 300kWh na bj. u bytových domů. Podmínka zisku na m2 absorpční plochy zůstává stejná (350kWh/m2). U vytápění je nutné doložit i výpočet měrné potřeby tepla na vytápění. Ten musí vypracovat a doložit k žádosti autorizovaný inženýr nebo energetický auditor.

Výrobky i dodavatele je při čerpání dotace nutné vybírat ze Seznamu výrobků a technologií, resp. ze Seznamu dodavatelů
Výrobky i dodavatele je při čerpání dotace nutné vybírat ze Seznamu výrobků a technologií, resp. ze Seznamu dodavatelů

Novinkou v podávání žádostí u fyzických osob je možnost podat žádosti na pobočce banky pověřené administrací žádostí. Žádosti předkládá žadatel uvedený ve formulářích. Nezapomeňte si s sebou vzít občanský průkaz!

 • Česká spořitelna, a. s.
 • Českomoravská stavební spořitelna
 • ČSOB
 • Hypoteční banka
 • Komerční banka, a. s.
 • LBBW Bank CZ, a. s.
 • Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s.
 • Poštovní spořitelna
 • UniCredit Bank ČR, a. s.

Bytová družstva, SVJ, právnické osoby a fyzické osoby podnikající podávají žádosti na krajských pracovištích Státního fondů životního prostředí. Tam chodí i žadatelé prověřit odborný posudek, krycí list a projekt pokud žádají v oblasti zateplení (A) a stavby pasivního domu (B). Adresy SFŽP:

 • Jihočeský kraj – Mánesova 3a, 371 03 České Budějovice
 • Jihomoravský kraj – Šumavská 31, 612 54 Brno
 • Karlovarský kraj – Majakovského 707/29, 360 05 Karlovy Vary
 • Královéhradecký kraj – Československé armády 383, 500 01 Hradec Králové
 • Liberecký kraj – Nám. Dr. E. Beneše 26, 460 01 Liberec 3
 • Moravskoslezský kraj – Českobratrská 7, 702 00 Ostrava 2
 • Olomoucký kraj – Wellnerova 7, 779 00 Olomouc
 • Pardubický kraj – Pernerova 168 (budova Chemingu), 530 02 Pardubice
 • Plzeňský kraj – Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň
 • Praha – Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
 • Středočeský kraj – Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
 • Ústí nad Labem – Stroupežnického 7, 400 01 Ústí nad Labem
 • Kraj Vysočina – Havlíčkova 111, 586 02 Jihlava
 • Zlínský kraj – J. A. Bati 5520 (budova č. 22), 760 01 Zlín

Žadatel si může vybrat i možnost zda bude žádat před vlastní realizací nebo až po realizaci opatření. Výhoda podání žádosti před realizací je zejména v oblasti zateplení (A) nebo stavby pasivního domu (B), kde je předpokládaná investice vyšší než v oblasti C. Ve všech oblastech platí, že finanční prostředky získá žadatel až po vlastní realizaci a předání díla či spuštění systému a proplacení faktur za dílo. Některé bankovní domy se na zvýhodněné půjčky pro financování projektů specializují. Máte u nich možnost po obdržení dotace jednou splátkou výrazně snížit výši vašeho úvěru.

Ohřívat teplou vodu pomocí solární energie je výhodné
Ohřívat teplou vodu pomocí solární energie je výhodné

Co je nutné doložit k žádosti v oblasti C.3.1 solární systém pro přípravu teplé vody:

 1. Vyplněnou žádost o podporu v oblasti C – vyplníte vaše iniciály, identifikace dle výpisu z katastru nemovitostí.
 2. Krycí list C – vyplňuje dodavatelská firma použité výrobky pod kódy SVT a předpokládané množství vyrobeného tepla.
 3. Pokud je více majitelů domu, platí i pro spoluvlastnictví manželů, je třeba vyplnit a nechat ověřit podpisy na souhlasném prohlášení vlastníků nemovitostí a vyplnit a podepsat plnou moc (není třeba ověřit podpisy) do plné moci napište, k čemu zplnomocňujete. („Podání žádosti programu Zelená úsporám pro oblast C.3.1. instalace solárně termických kolektorů pro celoroční ohřev teplé vody.“)
 4. Odborný posudek a technickou zprávu – vypracuje dodavatel včetně doložení výpočtu předpokládaného zisku energie, schématu zapojení.
 5. Předávací protokol s datem uvedení zařízení do provozu. Od tohoto data do 12 měsíců nejpozději však do 30. 6. 2012 můžete požádat o dotaci
 6. Faktury a položkový rozpočet, je třeba doložit i to, že platby skutečně proběhly, tedy výpis z účtu dodavatele solárního systému, že peníze skutečně dorazily.

Veškeré informace k podání žádosti naleznete zde.

Při podání žádosti v oblasti C.3.2 solární systém pro přípravu teplé vody a podporu vytápění je třeba mít stejné doklady jako v předchozím bodu s tím rozdílem, že Krycí list vyplňuje projektant, auditor. Dokládá odborný posudek s výpočtem měrné potřeby tepla na vytápění na m2 podlahové plochy.

Na závěr dobrá zpráva: doba od podání k získání finančních prostředků se stále zkracuje. Proto se nebojte žádostí, když je navíc vyplníme za vás: mastny@enbra.cz.

Autor: Ing. Štěpán Mastný, produkt manager solární systémy ENBRA TOP s.r.o., mastny@enbra.cz

Autor: Komerční sdělení