fbpx

Žebříček kvality života vede Hradec Králové, dobrých pozic dosahují i jihočeská města0

Společnost MasterCard zveřejnila výsledky nezávislé studie MasterCard česká centra rozvoje, zabývající se ekonomickou, sociální a environmentální situací největších měst ČR. Studie hodnotí také jejich ekonomickou kondici a rozvojové projekty realizované v daných městech v končícím volebním období 2006 až 2010.

Česká republika již zná výsledky 3. ročníku unikátního projektu MasterCard česká centra rozvoje, který jako každoročně připravili odborníci z Vysoké školy ekonomické v Praze, společnost MasterCard a Sdružení CZECH TOP 100. Studie byla v letošním roce realizována pod záštitou bývalého předsedy vlády Jana Fischera a zaměřila se na hodnocení 50 největších českých měst. V hlavním žebříčku zkoumajícím kvalitu života zvítězil Hradec Králové, následovaný Prahou a Pardubicemi. Do první desítky se probojovala ještě tři jihočeská města Písek, České Budějovice a Tábor, doplněna o Plzeň, Mladou Boleslav, Brno a Havlíčkův Brod.

Reklama

Závěry projektu MasterCard česká centra rozvoje

Oproti předchozím ročníkům, kdy byly akcentovány české kraje, jsme se v letošním roce zaměřili na hodnocení největších českých měst. Pro hodnocení hlavního žebříčku zvaného Kvalita života bylo využito celkem jedenácti ukazatelů, jež byly rozděleny do tří oblastí, tak aby mapovaly ekonomickou, sociální a environmentální situaci ve městech. V rámci dalšího žebříčku studie MasterCard česká centra rozvoje jsme se zaměřili také na rozpočtovou a majetkovou odpovědnost daných měst a rovněž jsme ohodnotili nejlepší rozvojové projekty realizované v končícím volebním období,“ vysvětluje prof. Ing. Richard Hindls CSc., dr.h.c., rektor Vysoké školy ekonomické v Praze a dodává: „Věříme, že výsledky studie budou přínosné nejen pro bilancování současné situace měst před blížícími se volbami, ale mohou být pro města dobrým vodítkem při sestavování budoucích plánů a strategií.“

Město Hradec Králové vykazovalo téměř ve všech indikátorech velmi dobré výsledky, což mu vyneslo první místo v žebříčku kvality života. Celkově ale žebříček ovládl Jihočeský kraj, protože všechna jeho hodnocená města skončila v první desítce nejlepších měst. O velké překvapení se postaral také Havlíčkův Brod, který je třetím nejmenším hodnoceným městem. Havlíčkův Brod za sebou nechal řadu velkých a krajských měst a probojoval se s 84,13 indexním body na deváté místo,“ uvedl Pavel Javorský, ředitel kanceláře MasterCard Europe pro Českou republiku.

Nejzajímavější závěry žebříčku „Kvalita života“

V rámci žebříčku bylo sledováno jedenáct ukazatelů. Hradec Králové dosáhl ve 4 z nich lepších výsledků než Praha, která skončila druhá v pořadí. Hradec Králové má velmi dobré výsledky v ukazatelích mapujících nezaměstnanost regionu či dopravní dostupnost. V okrese Hradec Králové mají také muži narození v letech 2004 až 2008 nejvyšší naději na dožití, a to 75,4 let. V případě stejného indikátoru platného pro ženy se s 80,4 roky Hradec Králové umístil na páté pozici. Město bylo také díky diversifikované ekonomické struktuře poměrně málo zasaženo ekonomickou krizí.

Vynikající umístění Hradce Králové v průzkumu jistě není jen zásluhou samotného vedení města, ale všech institucí veřejných i soukromých, které se na zvyšování kvality života Hradečanů podílejí. Přesto jako představitelka královéhradecké radnice cítím hrdost i zadostiučinění, protože teď máme jasný důkaz, že naše práce pro lidi nese výsledky. Velmi bych si přála, aby Hradec Králové svou pozici mezi českými městy neztrácel, a naopak nadále posiloval. Výsledky srovnávacích průzkumů jsou pro nás samozřejmě potěšující, ale skutečným cílem vždy musí být ekonomicky, sociálně i enviromentálně zdravé město, ve kterém jsou lidé spokojeni,“ uvedla Pavla Finfrlová, náměstkyně primátora města Hradec Králové.

Praha

Hlavní město Praha dominuje v ekonomických ukazatelích. Je zde jednoznačně nejlepší situace na trhu práce, což úzce souvisí i s dalším ukazatelem, počtem ekonomických subjektů na 1000 obyvatel. Ve všech těchto ukazatelích zaujímá Praha první místo mezi hodnocenými městy. Naopak nejhorší postavení ze všech hodnocených měst má Praha v indexu zabývajícím se vysokou kriminalitou či cenovou dostupností bydlení.

Pardubice

Pardubice se stejně jako Hlavní město Praha vyznačují poměrně dobrou situací na trhu práce. Město má také výhodnou polohu z hlediska napojení na evropskou železniční síť, a to mu vyneslo druhé místo v indikátoru, jež hodnotí počet mezinárodních železničních spojů.

Jihočeský kraj

O výborné kvalitě života v Jihočeském kraji svědčí fakt, že všechna hodnocená jihočeská města (Písek, České Budějovice a Tábor) se v žebříčku posuzujícím kvalitu života umístila v první desítce nejlepších měst. Písek a České Budějovice mají opět velmi dobré postavení v ukazatelích hodnotících nezaměstnanost v regionu a město Tábor nabízí dobrou cenu bydlení, která je mezi sledovanými městy 2. nejnižší.

Mladá Boleslav

Mladá Boleslav se v celkovém hodnocení kvality života dle stanovených indexů umístila na 7. pozici a k jejím silným stránkám patří dobrá dopravní dostupnost z hlediska silniční infrastruktury či velmi dobré výsledky v ukazatelích mapujících pracovní trh.

Brno

Brno se v hodnocení kvality života dle stanoveného indexu umístilo na celkovém 8. místě. Zajímavého výsledku dosáhlo v oblasti životního prostředí. Brno spolu s Kroměříží bylo vyhodnoceno jako město s nejlepší dostupností zeleně.

Havlíčkův Brod

Překvapením žebříčku je Havlíčkův Brod z kraje Vysočina, který se umístil hned za Brnem a přeskočil i své krajské město Jihlavu. Kromě celkového žebříčku kvality života přeskočil Havlíčkův Brod Jihlavu hned v šesti ukazatelích, např. nízké míře nezaměstnanosti, ceně bydlení nebo ukazatelích týkajících se kvality životního prostředí.

Studie MasterCard česká centra rozvoje je unikátní projekt v České republice. Na této studii se podílí řada odborníků z Vysoké školy ekonomické, proto lze výsledky považovat za korektní, věcně správné, aktuální a hlavně nezávislé. To je důvod, proč studii podporujeme již třetím rokem jako partneři. Výsledky studie považuji za velmi přínosné, odkrývají totiž nejen skryté rezervy uvnitř daných měst, ale také atraktivní a dosud nevyužité oblasti pro jejich potenciální investice,“ říká Jan Struž, předseda Sdružení CZECH TOP 100.

Autor: Redakce Nazeleno.cz