fbpx

Partneři sekce

Zdraží daň z CO2 elektřinu?0

Daň z CO2 by měla být zavedena v roce 2013 a proslýchá se, že by mohla zdražit elektřinu. Jsou obavy ze zdražení proudu kvůli nové dani oprávněné? Nebo jde jen o planý poplach?

Ceny elektřiny rok od roku rostou. V letošním roce se zvedly v průměru o 4,6 % především kvůli dotacím na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. V příštím roce může elektrický proud zdražit o dalších 5–10 % kvůli odstavení jaderných reaktorů v Německu. V roce 2013 by se pak do cen elektřiny mohla promítnout plánovaná daň z CO2. Může skutečně dojít k dalšímu zdražení energie kvůli nové dani? Podívejte se s námi na názory odborníků!

„Minimální sazba energetické složky daně z elektřiny je prozatím stanovena na 0,15 Eur/GJ.“

Reklama

K některým změnám v cenách elektřiny již dříve došlo v souvislosti se zaváděním ekologických daňových reforem v rámci Evropské unie. V roce 2003 byla přijata směrnice 2003/96/ES o zdanění energetických produktů a elektřiny, která stanovuje minimální sazbu daně z elektřiny, jež se v ČR začala do cen elektřiny (kromě elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů) započítávat od 1. ledna 2008.

CO2 a emise na Nazeleno

   – Skleníkové plyny: CO2 a další

   – Emise CO2: Skype vs. Facebook

   – Zdraží emisní povolenky elektřinu?

   – Jak se zbavit CO2? Uložit do země!

   – ČR a vypouštění emisí: Jaký je stav?

Ekologická daň zvedla v roce 2008 ceny elektřiny o 1 %

Díky zavedení daně z elektřiny podražila elektřina v roce 2008 v průměru o 1 %. Tato tzv. ekologická daň činí 28,30 Kč/MWh.

Ekologická daňová reforma tím však neskončila. Podle návrhu na revizi směrnice 2003/96/ES, který je v současné době projednáván v Pracovní skupině pro daňové otázky v Radě EU, se od 1. ledna 2013 počítá se zavedením daně z CO2.

Daň z CO2 v roce 2013 možná přijata nebude

Nová daň by v členských státech EU měla podle návrhu Evropské komise začít platit už od 1. ledna 2013, počítá se však s přechodným obdobím (pro případné navýšení daňových sazeb tak, aby v sobě zahrnovaly emisní složku daně) do 1. ledna 2021. Konečné přijetí revize směrnice spíše ještě nějakou dobu potrvá, neboť je třeba dosáhnout shody a souhlasu všech členských států. Návrh také podle některých odborníků obsahuje některé sporné body, například už jen to, zda bude daň z CO2 vůbec možné začlenit do národní legislativy již k 1. lednu 2013.

Daň z CO2 by měla být zavedena k 1. lednu 2013, celý proces se však spíše protáhne
Daň z CO2 by měla být zavedena k 1. lednu 2013, celý proces se však spíše protáhne 

Vzhledem k potížím, které sjednocení názorů na současně platné energetické daně provázely v minulosti, se podle mého názoru dá očekávat spíše časový skluz,“ domnívá se Jiří Gavor, energetický expert ze společnosti ENA.

Nová daň má být dvousložková

Stávající daň z elektřiny je uvalena na elektřinu jako takovou. V současném návrhu na zavedení daně z CO2 se však jedná spíše o zdanění energetických produktů (paliv), které jsou použity pro výrobu elektřiny. Daň z CO2 má totiž výrobce energií stimulovat k modernizaci technologií výroby a snižování znečištění. Revize směrnice tak například podle Michala Žurovce z Ministerstva financí nic nemění na stávajícím osvobození ekologicky šetrné elektřiny od jakékoliv ekologické daně.

Cílem revize energetické směrnice je přenastavit již existující stávající minimální sazby daní tak, aby zdanění jednotlivých paliv (a elektřiny) respektovalo jejich energetický obsah a množství emisí CO2, které spalováním těchto paliv vznikají.

Co je to daň z CO2?

  • Jedná se o zdanění energetických produktů (paliv), které jsou použity pro výrobu elektřiny.
  • Energetický produkt se má nově danit podle množství emisí CO2 (tzv. uhlíková nebo emisní složka), které se uvolňují při spalování, a podle množství energie obsažené v daném palivu (tzv. energetická složka).
  • Návrh minimálních sazeb je u uhlíkové složky 20 Eur/tuna emisí CO2, u energetické složky 0,15 Eur/GJ.
  • Daň z CO2 by se v ČR měla začít platit od 1. ledna 2013, počítá se však s přechodným obdobím do 1. ledna 2021.

Daň z CO2 má tedy být dvousložková. Energetický produkt by se danil jednak podle množství emisí CO2 (tzv. uhlíková nebo emisní složka), které se uvolňují při spalování, jednak podle množství energie obsažené v daném palivu (tzv. energetická složka). Návrh minimálních sazeb je u uhlíkové složky 20 Eur za tunu emisí CO2, v energetické složce má daň činit 0,15 Eur za GJ (pro vytápění).

Dopad na cenu elektřiny by měl být minimální

Návrh revize energetické směrnice prozatím stanoví sazbu energetické složky daně z elektřiny ve výši 0,15 Eur/GJ. Vzhledem k tomu, že spotřeba elektřiny jako taková nevede k emisím CO2, nepodléhá elektřina emisní složce zdanění. Minimální sazba daně z elektřiny je tedy v návrhu revize směrnice stanovena na úrovni 0,15 Eur/GJ,“ vysvětluje Michal Žurovec.

Daň z CO2 se má týkat energetických produktů, které jsou použity pro výrobu elektřiny
Daň z CO2 se má týkat energetických produktů, které jsou použity pro výrobu elektřiny

Revidovaná směrnice přístup k elektřině nemění. Vzhledem k tomu, že energetické produkty užité pro výrobu elektřiny jsou od energetické daně osvobozeny, neboť zdaněna je až vyrobená elektřina, dopad navržené revize směrnice na cenu elektřiny by měl být minimální,“ doplňuje Marta Machková z Ministerstva životního prostředí.

Ceny elektřiny se ale mohou celkově navýšit

Zavedení daně z CO2 však na ceny elektřiny podle některých odborníků určitý vliv mít může. „Způsob implementace této daně do konečných cen elektřiny není zatím jasný, v současnosti se platí pouze čistě energetická daň bez uhlíkové složky ve výši 28,30 Kč/MWh. Nepochybně se ale bude jednat o celkové navýšení,“ uzavírá Jiří Gavor.

Autor: Redakce Nazeleno.cz