fbpx

Zdravé maso získáte pouze z dobře krmených zvířat. Jak dohlédnout na jejich výživu?0

Během několika posledních let se po celém světě rozvířily diskuze o tom, zda je maso zdravé, či nikoliv. Nic však nejde zobecňovat, obzvláště co se samotného masa týče.

Nejen že můžete vybírat mezi různými druhy, ať už jde o drůbež, vepřové či skot, ale také mezi různou úrovní jeho kvality. To, zda maso bude kvalitní a zdravé, se totiž dost odvíjí od toho, jak vypadá výživa zvířat, z nichž pochází.

Málokterý chovatel při všech těch starostech, které jsou s chovem hospodářských zvířat spojené, si však najde čas a prostor na to, aby se věnoval také výzkumu spojenému s výživou. V dnešní době nic takového naštěstí není potřeba.

Se správným výběrem jednotlivých složek krmiva si totiž můžete nechat pomoci od profesionálů ze společnosti De Heus.

Sdílení nových poznatků

Stejně tak jako každý jiný vědní obor se oblast výživy hospodářských zvířat neustále vyvíjí, a pokud nemáte potřebné kontakty a prostředky, není snadné s novými poznatky udržet krok. Často jsou to však právě aktuální informace, co zajišťuje skutečně efektivní výsledky, tedy v tomto případě kvalitní a chutné maso, se kterým budou koncoví zákazníci maximálně spokojení.

V tomto ohledu se rozhodně vyplatí obrátit se na někoho, kdo má k dispozici aktuální poznatky a trendy z oblasti výživy.

V De Heus provádíme vlastní výzkumy a navíc úzce spolupracujeme tuzemskými i mezinárodními výzkumnými ústavy. Díky tomu našim klientům dokážeme v oblasti krmiv dodat relevantní poznatky, ať už jsou založené na našich vlastních studiích nebo zkušenostech našich zahraničních zákazníků.

Krmiva na míru

Každá zemědělská firma představuje velice komplexní celek. Nezáleží na tom, jak je velká, vždy je třeba brát v potaz spoustu okolností, jelikož ovlivňují jak sebe navzájem, tak i konečný výsledek.

Neexistuje jediné univerzální krmivo pro hospodářská zvířata, které by vyhovovalo každému chovateli. Vždy musí odpovídat zdraví a genetice zvířat, legislativě a samozřejmě také dlouhodobým a krátkodobým cílům daného chovu.

Aby však bylo možné určit optimální typ a množství krmiva, je třeba porozumět zvířatům a jejich potřebám, chování v daném prostředí a pochopitelně také tomu, co čekáme od výsledného produktu. Jedině tak mohou zvířata dostat přesně takovou výživu, kterou potřebují, zatímco výdaje a zisky společnosti budou přiměřené kvalitě jejího finálního produktu.

Správná výživa však nemá dopad pouze na kvalitu vaší produkce. Špatně zvolené krmivo a jeho dávkování totiž může vést také k překrmování a tím pádem značnému plýtvání surovinami, a to především ve velkých chovech.

Profesionálním poradenstvím tomu však můžete zamezit, a tak snížit nároky na přírodní zdroje a současně i vaše náklady.

Autor: Komerční sdělení