fbpx

Zdravé bydlení s materiály FERMACELL0

Znečištěný vzduch nedýcháme jen venku, ale ohrožuje nás také v našich domovech. Zdravé prostředí ovlivňují použité materiály. Nová sádrovláknitá deska FERMACELL greenline aktivně zlepšuje vzduch v prostoru a zvyšuje tak kvalitu bydlení a života. Z čeho jsou desky FERMACELL greenline vyrobeny? Kde je lze použít?

Rostoucí znečištění životního prostředí a hektičtější způsob života společnosti vedou člověka stále více k tomu, aby se uchyloval do klidu svého domova – přesně podle známého hesla: „Můj dům, můj hrad.“. Ten, kdo se rozhodne stavět, má především v úmyslu vytvořit domov nejen pro sebe, ale i místo, kde své trvalé zázemí najdou i budoucí generace. V centru pozornosti jsou tedy vlastní čtyři stěny, protože nic nemůžeme z hlediska našeho zdraví ovlivnit tolik, jako vlastní bydlení.

„Nové desky FERMACELL greenline čistí vzduch od škodlivých látek.“

Významným příspěvkem ke kvalitě bydlení je i nová sádrovláknitá deska FERMACELL greenline, která aktivně zlepšuje vzduch v prostoru a zvyšuje tak kvalitu bydlení a života. Díky oboustranné povrchové úpravě desek účinnou látkou na bázi keratinu je deska schopna přirozeným způsobem přijímat škodliviny a emise ze vzduchu v prostoru a trvale je vázat.

Desky FERMACELL greenline jsou schopné dlouhodobě přijímat nejrůznější škodliviny a trvale je vázat
Desky FERMACELL greenline jsou schopné dlouhodobě přijímat nejrůznější škodliviny a trvale je vázat

Účinný princip spočívá v přirozené vlastnosti ovčí vlny dlouhodobě přijímat různé škodlivé a pachové látky a trvale je vázat. Tato vlastnost je známa již dlouho a je i vědecky doložena. Proto je deska FERMACELL greenline schopna přijímat často se vyskytující škodliviny jako jsou ketony, aldehydy nebo těkavé organické sloučeniny během několika málo hodin, a to i ve vysokých koncentracích, a trvale je integrovat do molekulární struktury účinné látky. Tato vlastnost je k dispozici již v průběhu výstavby a navíc zajišťuje zdravé bydlení i ve fázi užívání.

Deska FERMACELL greenline je aktivní a schopná pohlcovat škodliviny po dlouhá léta. Funkci si zachovává i pod nátěry a obklady stěn, přitom optimální jsou difúzně otevřené konečné úpravy. Účinek lze navíc při renovacích obnovit vhodným základním nátěrem. Nové prvky FERMACELL greenline mohou být využity na stěny, stropy a podlahy při stavbě nových domů a bytů i při rekonstrukcích.

Díky FERMACELL greenline se sníží obsah škodlivin v místnosti
Díky FERMACELL greenline se sníží obsah škodlivin v místnosti

Půdní vestavba se sádrovláknitými deskami FERMACELL

Pro rekonstrukci podkrovních prostor je podle zkušeností odborníků i investorů nejvhodnější technologie suché výstavby – konstrukce této technologie jsou relativně lehké, realizace je rychlá a suchý stavební proces rovněž vyhovuje v podkroví nejčastěji používanému materiálu – dřevu. Ideálním materiálem jsou v této oblasti sádrovláknité desky FERMACELL, na rozdíl od běžného sádrokartonu lze navíc tyto desky s výhodou použít také na nosné konstrukce.

Desky FERMACELL greenline lze použít také v podkroví
Desky FERMACELL greenline lze použít také v podkroví

Díky impregnaci, provedené již při výrobě, lze FERMACELL instalovat i v obytných místnostech s vysokou relativní vlhkostí vzduchu – tedy v kuchyních a koupelnách.  A i tady přijde vhod vysoká pevnost pro zavěšení různých skříněk a poliček na stěnu. Podlahový systém FERMACELL umožňuje snadné vyrovnání nerovností starých podlah nebo zvýšení podlahy použitím podsypu FERMACELL a podlahových prvků  FERMACELL. A nové podkrovní prvky FERMACELL P+D pro izolaci podkroví, tvořené sádrovláknitými deskami FERMACELL a polystyrenovými deskami, se navíc díky praktickému formátu 50 x 100 cm velmi snadno pokládají i přepravují, spojení na péro a drážku umožňuje rychlou a bezproblémovou pokládku bez tepelných mostů.

Sádrovláknité desky pro dřevostavby

Desky FERMACELL lze aplikovat na konstrukce vnitřních nosných stěn i na vnitřní a vnější opláštění obvodových stěn dřevostaveb. Sendvičové panely s těmito deskami na dřevěném rámu lze použít také na nosné konstrukce střešních nástaveb a v kombinaci s dalšími sádrovláknutými systémy – např. podlahovými – tak má stavebník k dispozici ucelený stavební systém s řadou předností.


Podkrovní prvek FERMACELL P+D pro tepelnou izolaci podkroví

Mezi ně patří zejména zdravé stavby z produktů s minimálními emisemi a škodlivinami, optimální protihluková ochrana, vysoká stabilita a bezpečnost, vynikající možnosti tvůrčích úprav interiéru se snadným upevňováním, bezpečná ochrana proti vlhkosti či spolehlivá protipožární ochrana. Při rekonstrukcích a na starých trámových stropech se uplatňují podlahové systémy, splňující požadavky na nepřitěžování stávající konstrukce a na minimální konstrukční výšku.  Desky FERMACELL jsou vhodné i pro konstrukce nízkoenergetických a energeticky pasivních domů.

Více informací najdete na www.fermacell.cz a www.stavetchytre.cz.

Autor: Komerční sdělení