fbpx

Zdicí systém KMB SENDWIX pomáhá uspořit energii0

Na rostoucí ceny energií je třeba myslet už při stavbě domu. Jak co nejvíce snížit jeho energetickou náročnost, abyste později nevydávali za vytápění více než je nutné? Vyplatí se vám již investice do samotného zdiva. Zdicí systém KMB SENDVIX totiž stavbu rovnou tepelně zaizoluje!

/* <![CDATA[ */
var bbs=screen,bbn=navigator,bbh;bbh='&ubl='+bbn.browserLanguage+'&ucc='+bbn.cpuClass+'&ucd='+bbs.colorDepth+'&uce='+bbn.cookieEnabled+'&udx='+bbs.deviceXDPI+'&udy='+bbs.deviceYDPI+'&usl='+bbn.systemLanguage+'&uje='+bbn.javaEnabled()+'&uah='+bbs.availHeight+'&uaw='+bbs.availWidth+'&ubd='+bbs.bufferDepth+'&uhe='+bbs.height+'&ulx='+bbs.logicalXDPI+'&uly='+bbs.logicalYDPI+'&use='+bbs.fontSmoothingEnabled+'&uto='+(new Date()).getTimezoneOffset()+'&uti='+(new Date()).getTime()+'&uui='+bbs.updateInterval+'&uul='+bbn.userLanguage+'&uwi='+bbs.width;
if(typeof(bburlparam)=='string') { bbh+='&'+bburlparam; }
if(typeof(bbkeywords)=='string') { bbh+='&keywords='+escape(bbkeywords); }
document.write("“);
/* ]]> */

Neustálý růst cen energií i jejich zvyšující se nedostatek nás nutí snižovat energetickou náročnost. Jednou z cest je stavba energeticky úsporného domu. Zdicí systém KMB SENDWIX od společnosti KM Beta, a. s., nabízí investorům i projektantům jistotu znamenitých technických parametrů, které splňují, ba až převyšují, požadavky norem. Se systémem KMB SENDWIX je možné bez problémů dosáhnout parametrů nejen energeticky úsporných, ale i nízkoenergetických či dokonce pasivních staveb.

„Tepelné vlastnosti zdiva dosahují při použití systému KMB SENDWIX hodnot U = 0,32 – 0,15 W/m2K.“

KMB SENDWIX je prvním uceleným a certifikovaným systémem vícevrstvých konstrukcí na českém trhu. Jak už název napovídá, jde o kombinaci vrstev různých materiálů, a to vápenopískového nosného zdiva, zateplení a povrchových úprav na vnitřní i vnější části konstrukce. U provětrávané varianty s lícovou přizdívkou (KMB SENDWIX L) je skladba obdobná: vnitřní omítka, nosné zdivo, tepelná izolace a dále lícová přizdívka. Mezi přizdívkou a vrstvou tepelné izolace je provětrávaná vzduchová vrstva.

Zdicí systém KMB SENDWIX obsahuje řadu součástí

Vápenopískové zdicí prvky tvořící základ systému jsou moderním stavebním materiálem používaným jako vnitřní i obvodové zdivo, pro konstrukce nosné, dělicí i výplňové. Zdicí prvek KMB SENDWIX je zhotoven z vápna a přírodního křemičitého písku a je vytvrzen účinkem páry za vysokého tlaku.

Zdicí systém KMB SENWIX od KM Beta v sobě obsahuje tepelnou izolaci
Zdicí systém KMB SENWIX od KM Beta v sobě obsahuje tepelnou izolaci

Díky vysoké objemové hmotnosti těchto prvků dosahují cihly velké pevnosti v tlaku i vynikajících akumulačních i akustických vlastností již při menších tloušťkách nosných stěn (175, 240 a 290 mm). Součástí systému KMB SENDWIX jsou i prvky pro zdění příček, překlady, věncovky, lícové a komínové zdivo, zdicí a spárovací malty, lepidla a pomocný materiál. Lícové prvky jsou vyráběny jak v přírodní bílé barvě, tak v barevných odstínech (žlutá, červená, šedá, zelená).

Variabilní systém nabízí 64 různých variant

Systém KMB SENDWIX má tři základní typy. Ve variantě KMB SENDWIX P je tepelným izolantem kontaktní stabilizovaný polystyren, ve variantě KMB SENDWIX M kontaktní minerální izolace z čediče. Třetí možností je KMB SENDWIX L, provětrávaná konstrukce krytá pláštěm z pohledových spárovaných vápenopískových cihel s izolantem v podobě minerální izolace.

Tepelná izolace je v rámci systému navržena v osmi různých tloušťkách (100 mm – 290 mm). KMB SENDWIX je tak velmi variabilní a nabízí celkem 64 různých řešení lišících se vlastnostmi, především tepelně-technickými parametry. Ve všech variantách systému je jeho cena zajímavá, plně srovnatelná s cenou standardních jednoplášťových konstrukcí, přičemž zohledňuje užitkové vlastnosti.

Cena systému KMB SENDWIX je srovnatelná s cenou standardních jednoplášťových konstrukcí
Cena systému KMB SENDWIX je srovnatelná s cenou standardních jednoplášťových konstrukcí

Systém KMB SENDWIX je koncipován tak, aby tepelné vlastnosti zdiva vysoce překračovaly hodnoty doporučované normou (R = 3,0 – 6,67 m2K/W nebo U = 0,32 – 0,15 W/m2K, žádoucí je co nejvyšší R a nejnižší U). Tyto vlastnosti při správném technologickém postupu zdivo KMB SENDWIX bez problémů poskytuje. Projektant či investor si v závislosti na stavebním záměru může libovolně vybrat požadované výsledné parametry tepelného odporu a součinitele prostupu tepla.

Vysoká tepelná akumulace zdiva = úspora energií

Vzhledem ke své vysoké objemové hmotnosti (1 400 – 1 800 kg/m3) a hustotě má vápenopískový kvádr výbornou tepelnou akumulaci. Vysoká tepelná akumulace zdiva umožňuje pohodlně překlenout teplotní výkyvy mezi dnem, nocí a v přechodných obdobích (jaro, podzim) bez zapnutí otopné soustavy, čímž lze významně snížit spotřebu energií.

Díky vysokým pevnostem zdiva KMB SENDWIX (15 – 40 MPa) stačí používat tento materiál již v tloušťce 175 mm, takže při půdorysu stavby 10×10 m se dá oproti klasické jednoplášťové konstrukci uspořit až 9 m2! Díky mimořádným objemovým hmotnostem vápenopískových prvků vyniká KMB SENDWIX nejen vysokou akumulací tepla, skvělým tlumením hluku (Rw až 56 dB – tzv. akustická pohoda), ale je bezpečné (kvádry jsou nehořlavé – třída A1) a má příznivé parametry příjmu a výdeje vlhkosti (vlhkostní mikroklima).

Rostoucí význam minimalizace tepelných mostů

Při užívání staveb se zvyšujícími se nároky na tepelný odpor konstrukce roste význam tepelných mostů. Jejich vliv na energetickou náročnost stavby může být významný, v extrémních případech mohou tepelné mosty způsobovat ztrátu i více jak ¼ energie potřebné na vytápění místností.

Ve výsledku jsou v domě díky systému KMB SENDWIX také minimalizovány tepelné mosty
Ve výsledku jsou v domě díky systému KMB SENDWIX také minimalizovány tepelné mosty

Nejčastějšími místy, kde mohou vznikat tepelné mosty jsou například oblasti okolo okenních a dveřních otvorů, místa, kde zdivo přechází ve střešní plášť nebo základy budov. Tyto a další detaily lze najít v technické příručce Tepelné mosty, kterou vydala společnost KM Beta. Jednotlivé detaily včetně teplotních parametrů jsou rozpracovány pro různé tloušťky izolace. Součástí publikace je příloha s tabulkami.

Již ve fázi projektové přípravy tak lze tepelné mosty minimalizovat a zvýšit tak celkový tepelný odpor budovy a tím i kvalitu stavby. Autory technické příručky jsou odborníci ze společnosti KM Beta, a.s., ve spolupráci s Ing. Romanem Šubrtem ze společnosti ENERGO CONSULTING České Budějovice. Příručka je k dispozici u regionálních zástupců KM Beta. Stáhnout si ji v elektronické podobě můžete zde: http://www.kmbeta.cz/zakladni/ke-stazeni.html.

Více o systému KMB SENDWIX na www.sendwix.cz

Autor: Komerční sdělení