fbpx

Zateplete svůj dům kvalitně: Jak si stojí izolační desky Twinner?0

Aplikace desek Isover Twinner

Aplikace desek Isover Twinner je velmi podobná zateplování s pěnovým polystyrenem, nebo minerální izolací s podélným vláknem. Liší se pouze používání rohových a zakládacích desek u ukončení na okrajích zateplované plochy. Pro kotvení lze používat zapuštěných hmoždinek podobným způsobem jako u zateplování s minerální izolací.

Isover Twinner není třeba při aplikaci stínit

Další výhodou kombinovaných desek Isover Twinner je dokonalá ochrana proti slunci, která je zaručena pomocí krycí vrstvy minerální vlny tl. 30 mm. Šedé izolace EPS mají jednu aplikační zvláštnost – při aplikaci za slunečného počasí se musí chránit sítěmi proti přímému účinku slunce. Prvním důvodem pro stínění sítěmi je zvýšená dilatace a další namáhání desky vyplývající z jejich šedé tj. tmavší barvy (tj. většího ohřívání na přímém slunci). Druhým důvodem je pak menší teplotní odolnost šedých izolantů okolo 70 °C. Tato teplota může být při kombinaci přímého oslunění a odrazu například od okna překročena, a pak může dojít k lokálnímu teplotnímu poškození.

Zateplení bytových staveb

Desky Isover Twinner se s výhodou používají také pro zateplování bytových staveb, zejména rekonstrukcí s požární výškou nad 12 m. Hlavním důvodem je možnost odstranění střídání EPS a pásů minerální izolace, které s sebou přináší některé zásadní problémy, jako např.:

  • Rozdílné difuze izolantů – tj. riziko rozdílných barevných pruhů na fasádě
  • Nutnost dvojitého vyztužení přechodů EPS/MW tj. vzniklé nerovnosti na fasádě
  • Modulové problémy s umístěním pruhů
  • Komplikované na provádění.

Při použití Isover TWINNER je možno celou plochu zateplit deskami jednoho typu při splnění všech požárních požadavků.

Zateplení bytových domů deskami Twinner je jednodušší. (Obr.: Isover)

Autor článku: Ing. Pavel Rydlo ,Divize Isover Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Autor: Redakce Nazeleno.cz