fbpx

Zateplete svůj dům kvalitně: Jak si stojí izolační desky Twinner?0

Sendvičové izolační desky

Izolační desky Isover Twinner v sobě spojují výhody polystyrenu a minerální vlny. Podívali jsme se podrobněji na jejich tepelně-fyzikální parametry a způsob aplikace.

Energeticky pasivní domy, nízkoenergetické domy, úsporné domy, domy s téměř nulovou spotřebou, to jsou názvy, které poslední dobou hýbají stavebnictvím. Energetické parametry domu mohou mít navíc i velký vliv na cenu při jeho případném prodeji. Z toho vyplývá jediné: Nový nebo rekonstruovaný dům jako úsporný přímo navrhnout a v požadované kvalitě také provést. Pomoci může zateplení stěn tepelnou izolací Isover TWINNER, na jejíž vlastnosti se podíváme blíže.

Minerální, polystyrenovou, nebo kombinovanou tepelnou izolaci?

Tyto otázky nás provází již přes dvacet let. Každý z uvedených izolantů má své nesporné výhody, a proto se také oba izolanty na stěny ve velkém rozsahu používají. Výhodou minerální izolace je hlavně nehořlavost, prodyšnost a zvuková pohltivost. Zastánci polystyrenu argumentují nízkým součinitelem tepelné vodivosti (zejména u grafitových desek), mechanickými parametry (pevnost v tahu, tlaku a smyku) a dlouhodobou odolností proti vlhkosti. Pokud jsou zateplovací systémy navrženy a provedeny správně, oba materiály fungují spolehlivě. Kombinované desky Isover TWINNER v pak sobě kombinují přednosti jak polystyrenu, tak minerální izolace.

Reklama

Deska Twinner v sobě kombinuje grafitovou izolaci a vrstvu minerální vlny (Foto: Isover)

Isover Twinner pro zateplení energeticky úsporných rodinných domů

Desky Isover Twinner byly vyvinuty zejména s ohledem na narůstající požadavky na izolační účinnost při zajištění vysokých parametrů požární bezpečnosti. Jde o sendvičově uspořádanou tepelně a zvukově izolační desku, která je tvořena izolačním jádrem z grafitové izolace se zvýšeným izolačním účinkem a krycí vrstvou tvořenou izolační deskou Isover TF Profi konstantní tloušťky 30 mm.

Hlavní výhody zateplení deskami Isover Twinner:

 • Třída reakce na oheň izolantu B-s1,d0
 • Vysoká požární bezpečnost již v průběhu zateplovacích prací
 • Výborné izolační vlastnosti (lambda=0,033 – 0,034 W/m.K)
 • Jednoduchá aplikace (minimální hmotnost)
 • Výborné mechanické vlastnosti
 • Běžné tloušťky izolace až 300 mm (vhodné i pro pasivní domy)
 • Možnost aplikace na přímém slunci (není nutné stínění jako u grafitových EPS)
 • Požární uzavřenost (krycí nehořlavá vrstva)

Stěny pro pasivní domy nemusí být tlusté.

Představa části veřejnosti, že stěny pasivních domů musejí mít větší tloušťku, než stěny domů standardních, je zcela chybná. Je jen třeba zvolit zdivo s vysokou pevností a doplnit jej tepelně-izolační obálkou s vysokou účinností. Konkrétně na našem příkladu stěna z vápenopískových cihel tl. 175 mm kvalitně zateplené deskami Isover Twinner tl. 300 mm se tak stává masivní stěnou tl. 490 mm (vč. omítek) se součinitelem prostupu tepla U= 0,11 W/(m2.K). To je tloušťka stěn, která se dnes pro běžné domy navrhuje a provádí, nicméně zpravidla s výrazně menším izolačním účinkem.

Izolační materiály na Nazeleno.cz:

 • Jaký izolační materiál použít?

 • Izolační materiály pro řešení stavebních detailů

 • Izolace: Přehled plastových materiálů

 • Izolace: Minerální izolace a high-tech možnosti

Kondenzace vody v konstrukci nenastane 

Další mylnou představou, o které se diskutuje, je jakýsi pocit, že v zateplené stěně musí kondenzovat velké množství vlhkosti. Opak je pravdou. U dobře zateplených stěn v běžných případech kondenzuje výrazně méně vlhkosti, než ve stěnách nezateplených. Spočítali jsme to na našem konkrétním případě tj. u stěny ve složení:

 • Vnitřní omítka tl. 10 mm
 • Zdivo z vápenopískových cihel tl. 175 mm
 • Izolační desky Isover Twinner tl. 300 mm
 • Výztužná vrstva tl. 4 mm
 • Silikátová omítka tl. 2 mm.

Všechny parametry nám spočítal softwarový nástroj TEPLO, který umožňuje modelovat tepelně-fyzikální charakteristiky různých skladeb stěn.  Výsledek je zcela jasný: Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry, tedy ve stěně během roku nekondenzuje žádná vlhkost.

Rozložení tlaků vodní páry a teplot v konstrukci u stěny zateplené deskami Isover Twinner tl. 300 mm

Článek pokračuje v další kapitole…

 

Autor: Redakce Nazeleno.cz