fbpx

Zateplení ploché střechy? Řešením je izolace Pascal Rapid0

Uvažujete o zateplení ploché střechy? Nemůžete nebo nechcete použít mechanické kotvení, abyste neporušili kvalitní parozábrany z asfaltového pásu? Řešením jsou kompletizované střešní dílce Pascal Rapid, které se dají na stávající asfaltové pásy nebo nové parozábrany z asfaltových pásů lepit!

Uvažujete o zateplení své ploché střechy? Není možné použít mechanického kotvení, protože vrstvy pod stávající hydroizolací nejsou vhodné ke kotvení? Nebo nechcete použít mechanického kotvení, abyste neporušili kvalitní parozábranu z asfaltového pásu? Řešením jsou kompletizované střešní dílce Pascal Rapid. Tyto dílce se totiž dají na stávající asfaltové pásy nebo nové parozábrany z asfaltových pásů lepit.

„Pascal Rapid je složen z tepelně-izolační desky z expandovaného (pěnového) polystyrenu, na níž je již ve výrobě nakašírován asfaltový hydroizolační pás.“

Co je Pascal Rapid? Výrobek PASCAL RAPID je další systémové řešení tepelné izolace do skladby plochých střech, který v kombinaci s asfaltovými pásy Pascal vytvoří tu správnou skladbu pro vaši střechu.

Izolace pro ploché střechy Pascal Rapid

PASCAL RAPID je kompletizovaný výrobek, skládající se z tepelně-izolační desky z expandovaného (pěnového) polystyrenu, na níž je již ve výrobě nakašírován asfaltový hydroizolační pás. Obecně se tyto výrobky označují jako kašírované polystyreny.

Základem dílce je deska nebo spádová deska ze samozhášivého stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 100 S (EPS 150 S, EPS 200 S), na niž se již ve výrobě nakašíruje (nalepí) asfaltový hydroizolační pás šíře 1080 mm. Lepení se provádí pomocí PUR lepidla (typu PUK) v pruzích, čímž je vytvořena expanzní vrstva. Asfaltový pás přesahuje EPS desku na dvou přilehlých stranách o min. 80 mm. Tento přesah umožňuje jednoduché spojení se sousedními dílci. Zpravidla se doporučuje použití pásu z oxidovaného asfaltu nebo lépe SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skelné tkaniny. Správně osazené kompletizované dílce po spojení přesahů zpravidla tvoří (u pásů typu S) první hydroizolační vrstvu střešního pláště. Rovinná deska se může dodávat i s ozubem, který minimalizuje vznik tepelných mostů.

Tvar a rozměry kompletizovaných výrobků PASCAL RAPID

  • klasická deska 1000 x 1000 mm – jmenovitá tl. 40 až 500 mm (po 10 mm)

  • dvoudeska 1000 x 2000 mm – jmenovitá tl. 40 až 500 mm (po 10 mm)

  • jednostranná spádová deska 1000 x 1000 mm tl. min 20 mm ve spádu dle požadavku zákazníka; standardní spád je v násobcích 0,5 %, je však možné spádování povrchu desky po 0,1 %.

Nakašírované hydroizolační pásy

Na tepelně-izolační dílce jsou nakašírovány hydroizolační asfaltové pásy dle požadavku zákazníka v závislosti na dodacích možnostech výrobců asfaltových pásů. Standardně se dodávají výrobky PASCAL RAPID nakašírované asfaltovými pásy:

Název pásu
Typ asfaltu
Druh nosné vložky
Tloušťka pásu
PARABIT V 60 S 35
oxidovaný
skelná rohož 60 g/m2
3,5 mm
PARABITGLAS G 200 S 40
oxidovaný
skelná rohož 200 g/m2
4,0 mm
PARAELAST G S 35 – 25
modifikovaný SBS (-25 °C)
skelná rohož 200 g/m2
3,5 mm
PARAELAST G S 35 – 15
modifikovaný SBS (-15 °C)
skelná rohož 200 g/m2
3,5 mm
PARAELAST G S 40 – 25
modifikovaný SBS (-25 °C)
skelná rohož 200 g/m2
4,0 mm

Použití izolace Pascal Rapid

Kompletizované tepelně-izolační deskové výrobky PASCAL RAPID s nakašírovaným hydroizolačním pásem jsou určeny k vytvoření tepelné izolace jednoplášťových nevětraných plochých střech. Po odborné pokládce tvoří ve střešním plášti kvalitní tepelnou izolaci a zároveň první hydroizolační vrstvu. Používají se jak na nové střechy, tak při rekonstrukcích na dodatečnou tepelnou izolaci stávajících plochých střech. Dodrží-li se nezbytné technologické zásady při pokládce, lze je použít i jako tepelnou izolaci šikmých plochých střech s vodotěsnou izolací z asfaltových pásů – v tomto případě doporučujeme konzultovat jejich použití s poradenskou službou COLEMAN S. I., a. s.

Kompletizované tepelně-izolační jednostranné spádové desky PASCAL RAPID s nakašírovaným hydroizolačním pásem tvoří ve střešním plášti jednoplášťových plochých střech spádovou vrstvu, tepelně izolační vrstvu a první hydroizolační vrstvu. Součástí dodávky těchto výrobků je i jejich kladečský výkres, zpracovaný pro konkrétní střechu.

Záruka na Pascal Rapid až 10 let

Výrobce kompletizovaných výrobků PASCAL RAPID poskytuje na uvedené výrobky materiálovou záruku od 2 do 10 let v závislosti na použitém typu polystyrenu a dle výběru nakašírovaného asfaltového pásu.

Podmínkou takto vysoké materiálové záruky je dodržet maximální lhůty expozice obnaženého nakašírovaného asfaltového pásu vůči kombinaci UV záření a vysokých teplot – tj. pokládku vrchního asfaltového pásu v létě (květen až září) do 21 dnů a v ostatních obdobích až do 60 dnů od pokládky kompletizovaných výrobků na střeše.

Pokládka tepelně-izolačních desek Pascal Rapid

Kompletizované tepelně-izolační výrobky PASCAL RAPID se musí vždy připevnit k podkladu. Volná pokládka tepelné izolace z pěnového polystyrenu ve střešním plášti je nepřípustná, protože by mohla být v budoucnosti příčinou poruch střešního pláště. Musí se dbát na pečlivou pokládku tepelné izolace tak, aby mezi deskami nevznikaly spáry, které nejenže tvoří ve střešním plášti tepelné mosty, ale zároveň mají vliv na stárnutí vodotěsné izolace. Z tohoto důvodu proto doporučujeme používat kompletizované dílce s polodrážkou.

Klasické kašírované desky PASCAL RAPID se pokládají vždy „na vazbu“. Pokládka desek „na vazbu“ snižuje v místě jejich vzájemného styku počet navrstvených nakašírovaných hydroizolačních pásů na tři místo čtyř (u desek položených „na střih“) a omezuje i případné objemové změny polystyrenu vlivem jeho tepelné roztažnosti. Spádované desky se pokládají dle kladečského plánu s tím, že jejich pokládka začíná vždy od nejnižšího místa – od vtoku nebo od žlabu. Dříve se desky pokládaly „na střih“, ale doporučuje se i tyto dílce pokládat „na vazbu“.

Znamená to každou druhou řadu spádových desek posunout proti předchozí o půldesku s nutnou úpravou první desky u úžlabí – s jejím rozpůlením a následně s překrytím chybějícího přesahu nakašírovaného asfaltového pásu přídavným pásem, širokým 200 mm. Po obvodu střechy a kolem nadstřešního zdiva nebo velkých světlíků má být zejména s ohledem na horizontální síly a vztlak větru provedeno lineární kotvení po 250 až 330.

Kompletizované dílce PASCAL RAPID se k podkladu připevňují:

  • lepením pomocí vhodného lepidla za studena (střešní asfaltová nebo polyuretanová lepidla)
  • nalepením na teplem aktivované THERM pruhy nebo na speciální asfaltovou krycí vrstvu

Méně preferovaným způsobem je mechanické kotvení.

Dotace z programu Zelená úsporám

A co je nejdůležitější? Dílce Pascal Rapid jsou certifikovaným výrobkem pro použití v dotačním programu Zelená úsporám.

Autor: Komerční sdělení