fbpx

Zastavením podpory OZE připraví ERÚ občany o šanci na levnější elektřinu0

TISKOVÁ ZPRÁVA

Česká fotovoltaická průmyslová asociace (CZEPHO) reaguje na tiskovou zprávu Energetického regulačního úřadu (ERÚ) ze dne 22. února 2012, ve kterém úřad upozorňuje na to, že se chystá zastavit podporu obnovitelným zdrojům energie.

1. To, co ERÚ připravuje, nelze provést okamžitě

Energetický regulační úřad skutečně dle nového zákona o podporovaných zdrojích elektrické energie, který vstoupí v účinnost v průběhu následujících týdnů, může zastavit podporu obnovitelným zdrojům energie, nejdříve však za dva roky od doby, kdy dojde k naplnění cílů stanovených v Národním akčním plánu. Dosud došlo k naplnění těchto cílů pouze v případě fotovoltaiky. Národní akční plán by měl být letos aktualizován tak, aby umožnil další rozumný rozvoj obnovitelných zdrojů energie, aby ČR mohla naplnit závazky v rámci EU.

Reklama

2. ERÚ neřeší to, co dnes skutečně zatěžuje kapsy spotřebitelů

Nejrychleji rostoucí položkou s nejvyšším podílem v celkové ceně energie nejsou v současnosti OZE (celková podpora OZE představuje v současnosti pouhých 0,42 Kč/kWh), ale distribuční poplatky. Z porovnání nákladů na distribuci elektřiny v ČR a sousedních zemích vyplývá, že v roce 2010 zaplatily za distribuci české domácnosti nejvíce v celém regionu střední Evropy. V Německu, Rakousku, Slovensku i v Polsku byla platba za distribuci elektrické energie nižší. Nezaznamenali jsme žádnou iniciativu ERÚ, která by tuto záležitost jakkoliv řešila.

3. Solární energetika je investicí do budoucnosti

Sektor obnovitelných zdrojů energie se dnes bez podpory neobejde. Ceny technologie ovšem klesají každoročně o desítky procent, cena elektřiny z OZE by se měla dle světových odborníků vyrovnat tradičním zdrojům před rokem 2020. Investice do čisté energie se České republice rozhodně vyplatí. Přinese jí:

  • možnost bránit se nesmyslně vysokým a stále rostoucím cenám diktovaným monopolními dodavateli elektrické energie;
  • snížení znečištění ovzduší fosilními palivy;
  • více pracovních míst, zejména v regionech;
  • posílení konkurenceschopnost českých podniků.

OZE jsou investice, která se lidem vyplatí. Celková podpora OZE představuje zhruba 0,46Kč/kWh. V ČR jsou plánovány desítky miliard investic do posílení sítě z důvodu potenciálního rozšíření jaderné elektrárny Temelín, která by byla dokončena 2025, kdy vyrobená elektřina z jádra již nebude konkurenceschopná. Pokud Česká republika zůstane u tradiční energetiky, bude mít za deset let jednu z nejdražších energií ve světě. Kde bude pak konkurenceschopnost českého průmyslu je otázkou.

Autor: Jana Poncarová