fbpx

Základní škola v Brně má na střeše novou fotovoltaickou elektrárnu0

Vedení základní školy Kamínky 5 v Brně-Novém Lískovci dlouhodobě a koncepčně buduje, ve spolupráci se zastupitelstvem městské části, nízkoenergetickou budovu školy.  Dnes představený úspěšně zrealizovaný projekt fotovoltaické elektrárny na střeše školy je jen logickým vyústěním těchto snah.

Na jinak nevyužitelné střeše školy na ploše 1400 m2 vyrostla fotovoltaické elektrárna o výkonu 66,42 kWp  s předpokládanou roční produkcí elektrické energie 61 MWh, která během 20 let životnosti ušetří 1 400 tun skleníkových plynů CO2, které by jinak vznikly při výrobě stejného množství energie konvenční cestou.

Reklama

„V současné době, kdy je každá koruna dobrá a ve školství to platí dvojnásob, přinese solární elektrárna během 20 let provozu do rozpočtu školy cca 1 450 000,- Kč“, říká starostka městské části Brno-Nový Lískovec Ing. Jana Drápalová Pronájem střechy investorovi přináší škole zajímavé finanční prostředky.

Škola uspoří i na jinak finančně náročné údržbě střechy, neboť investor převzal odpovědnost za její nepropustnost.  Během příštích 20 let nebude škola muset řešit zatékání.

Objektů vhodných pro instalace fotovoltaických elektráren je podle odborníků dostatek. Nejdůležitějším klimatickým parametrem pro realizaci FV systému je množství energie slunečního záření dopadajícího v dané lokalitě. Další důležitou podmínkou je nepřítomnost zdrojů stínění, které by mohly negativně ovlivnit provoz fotovoltaického systému.

S celkovým množstvím energie slunečního záření 1.211 kWh/ m2 je lokalita Nového Lískovce nad průměrem v České republice. V bezprostřední blízkosti se též nenachází žádné zdroje stínění. Fotovoltaické panely byly instalovány v optimální rovině se sklonem 30° a jižní orientací. Na hliníkových rámových konstrukcích uložených na zátěžové betonové prahy je nainstalováno 324 ks fotovoltaických panelů Kyocera o jmenovitém výkonu 205 Wp.

Investorem a realizátorem této FVE je společnost Silektro s.r.o. Návratnost investice ve výši téměř 8 mil. Kč odhaduje na 11 let. Spolu s partnerskou společností SolarOne s.r.o. oslovuje a hledá majitele a správce velkých objektů, na jejichž střeše by mohli vybudovat a provozovat solární elektrárny.

Pronájem jinak nevyužitelných ploch objektů umožňuje instalaci solárních elektráren bez větších zásahů do krajiny a bez nutnosti zabírat plochy, využitelné např. k zemědělské výrobě. Zájemcům nabízí dostatečný příjem bez nutnosti jakékoli investice.

Autor: Redakce Nazeleno.cz