fbpx

Zahraniční větrné parky dlouhodobě ohrožují českou přenosovou soustavu0

TISKOVÁ ZPRÁVA

Přenosová soustava České republiky byla na konci listopadu provozována na hranici bezpečného provozu. Přetěžování některých vedení způsobila zvýšená výroba větrných elektráren na severu Německa a následné přetoky elektřiny z Německa a Polska do ČR. Situace je v současné době stabilizovaná, ale může se kdykoliv opakovat. Společnost ČEPS navíc musí hradit náklady spojené s přetoky. Společnost zároveň realizuje dlouhodobý program investičních akcí potřebných pro zajištění spolehlivosti přenosové soustavy a pro zajištění připojení nových zdrojů.

Náklady na nutné změny zapojení a ztráty vzniklé přenosem elektřiny, která přes naši soustavu přetéká do soustav okolních, neseme my a potažmo i konečný zákazník,“ řekl na dnešní tiskové konferenci předseda představenstva a generální ředitel společnosti ČEPS, Petr Zeman. Dosud ale neexistuje mechanismus, který by náklady vyvolané operativním řízením v těchto situacích a náklady na vyvolané investice do rozvoje sítí jednotlivým provozovatelům kompenzoval.

Reklama

Za účelem řešení nejen výše uvedených provozních problémů vznikla iniciativa 11 provozovatelů přenosových soustav s názvem TSC (TSO Security Cooperation), jejímž významným a aktivním členem je i společnost ČEPS. Na celkový rozvoj a obnovu přenosové soustavy plánuje ČEPS v následujících letech vynakládat 3 až 4,5 miliardy ročně.

Autor: Redakce Nazeleno.cz