fbpx

Žádáte o Kotlíkovou dotaci? Může na vás přijít kontrola0

Krajské úřady nabízí žadatelům oblíbené a poměrně velkorysé Kotlíkové dotace. Málokdo ale ví, že úřady žadatele také náhodně kontrolují přímo na místě. Požádali jste o Kotlíkovou dotaci? Možná k vám dorazí kontrola, která si prohlédne váš nový kotel. Kontroly jsou náhodné.  

Kotlíková dotace se vztahuje také na případnou rekonstrukci rozvodů radiátorů. Během žádosti a před vyplacením dotace vás ale může navštívit kontrolor z úřadu. Kontroluje se stav projektu i potřebné dokumenty.

Například Krajský úřad Moravskoslezského kraje takto v rámci všech kotlíkových výzev uskutečnil 475 kontrol před proplacením, 100 kontrol po proplacení, 13 před uzavřením smlouvy a v pěti případech bylo důvodem udání. „Na základě jedné kontroly na místě, před proplacením, došlo ke zjištění porušení podmínek smlouvy a dotace nebyla žadateli proplacena. Ostatní kontroly byly v pořádku a bez zjištění,“ říká tisková mluvčí kraje Nikola Birklenová.

Častý problém – nepořádek v papírech

Podle úřadů jsou obvyklým problémem různé chyby administrativního charakteru. „Nejčastěji příjemci dotace nejsou schopni v době udržitelnosti doložit originály dokumentů, které dokládali u závěrečné zprávy,“ říká Veronika Severová z Krajského úřadu Karlovarského kraje. Kraj provedl v rámci první, druhé a třetí výzvy 32 kontrol po proplacení a 57 před proplacením dotace. Všechny kontroly na místě pak byly bez nálezu.

Reklama

Za chyby hrozí pokuty, pozor také na udržitelnost

V případě porušení podmínek uzavřené smlouvy může dojít k částečnému nebo celkovému odebrání dotace. Podmínky smlouvy a dotačního programu musí příjemce dotace dodržovat po dobu udržitelnosti, což je v případě 3. výzvy kotlíkových dotací, do konce roku 2028. „A proto by měli své rozhodnutí, čím budou topit dalších minimálně devět let, zvážit. Neboť nemohou zasahovat do zařízení např. s cílem spalovat jiné palivo, než bylo obsaženo v dotační žádosti. Optimální je volit palivo, které bude dlouhodobě dostupné, pochází z lokálních zdrojů, je cenově stabilní a nehrozí mu riziko ekologických sankcí,“ říká Pavel Fohler z CDP Ivory, firmy, která zajišťuje dodání paliva až ke kotli.

Pozor na takzvanou udržitelnost. Dotovaný kotel musíte provozovat do roku 2028.

Ministerstvo životního prostředí spustilo na jaře třetí vlnu kotlíkových dotací na výměnu dalších až 30 tisíc starých kotlů, jejichž povolený provoz skončí v září 2022. Kdo by v nich poté ještě topil, bude riskovat vysoké pokuty. Ministerstvo na dotace vyčlenilo přes 3,1 miliardy korun, na jeden kotel až 120 tisíc korun. „Další příspěvek až 20 tisíc korun, získají jako bonus ti žadatelé, kteří kotlíkové dotace zkombinují s programem Nová zelená úsporám,“ uvedl ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman. Lidem v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji, kteří na nový kotel nemají dostatek prostředků, hodlá ministerstvo pomoci rovněž poskytnutím speciální bezúročné půjčky.

Termíny vyhlášení a zahájení příjmu v krajích

Kraj Vyhlášení výzvy Příjem žádostí
Jihočeský přelom srpen/září přelom září/říjen
Jihomoravský 2. polovina září 2. polovina října
Karlovarský 1. 4. 2019 1. 7. 2019
Královéhradecký 1. 7. 2019 11. 9. 2019
Liberecký 15. 7. 2019 23. 9. 2019
Moravskoslezský 10. 4. 2019 13. 5. 2019
Olomoucký 30. 4. 2019 4. 6. 2019
Pardubický 30. 9. 2019 31. 10. 2019
Plzeňský září 2019 1. 10. 2019
Praha 16. 9. 2019 31. 10. 2019
Středočeský 3. 5. 2019 3. 6. 2019
Ústecký 1. týden v červenci 16. 9. 2019
Vysočina září 2019 říjen 2019
Zlínský září 2019 říjen 2019

Autor: Jan Pergl

Autor se zabývá hlavně stavebnictvím a moderními technologiemi