fbpx

Začínali s pasením ovcí, dnes učí tisíce dětí chránit přírodu0

V soutěži E.ON Energy Global Award v kategorii Mládež uspělo vzdělávací centrum TEREZA. Pro školy připravuje ekologický program, ve kterém zdůrazňuje motivaci a prolíná teorii s praxí. TEREZU založila parta lidí, kteří v jinak neveselých časech pásli kozy a ovce. Vzájemným vzděláváním postupně sdružili populaci početnou jako krajské město.

Proč jste se do soutěže E.ON Energy Globe Award ČR přihlásili a co jste si od účasti slibovali?

Upřímně, řadu let jsme se neodvážili do této soutěže přihlásit, protože naše činnost nemá povahu typického soutěžního projektu. Určitým způsobem jsme s ní však byli stále spojeni, protože jsme ji propagovali mezi školami, které se účastní našich programů. Říkali jsme jim: „Děláte skvělé projekty, určitě se zkuste přihlásit.“ Některým z nich jsme pomáhali i s vyplněním přihlášky. Několika školám, s nimiž jsme spolupracovali, se v kategorii Mládež podařilo postoupit až mezi tři finalisty, ale žádné se zatím nepodařilo vyhrát. Tak jsme si prostě řekli: „Co kdybychom to zkusili sami?“ A ono to vyšlo.

Na vašich webových stránkách uvádíte, že jste začali pasením zvířat a praktickou ochranou přírody. Můžete nám blíže popsat vaše začátky, tedy terénní základnu?

Parta mladých lidí se od roku 1979 začala scházet v jednom domku, TERÉ-nní ZÁ-kladně (TERE-ZA) v Prokopském údolí, s myšlenkou chránit přírodu. Měli ovce, kozy a spásáním udržovali v okolí vzácnou a krásnou stepní květenu. Navzájem se také vzdělávali a později začali pořádat různé kurzy a tábory pro další mladé lidi. TEREZA tehdy pro mnohé představovala malý ostrůvek svobody v jinak příliš nesvobodné době.

Reklama

Můžete nám vysvětlit a přiblížit myšlenku TEREZY „abychom mohli životnímu prostředí pomoci, musíme mu nejdříve porozumět“?

Víte, nejde o to křičet „zachraňte Zemi“. Zpěvačka Madonna na jednom svém koncertu vyvolávala: „Kdo chce zachránit Zemi, ať udělá HOP – HOP.“ To asi stačit nebude. Je potřeba něco pro Zemi udělat. Zkrátka, abyste dokázali posoudit, co je nutné učinit pro ochranu životního prostředí, musíte mu dobře rozumět. Existují ekologické děje a zákonitosti, bez jejichž poznání a respektování žádná ochrana životního prostředí nebude účinná. Musíme se snažit přírodu poznat, vědět, jak přírodní procesy fungují a dokázat posoudit, jaké důsledky pro ni přinášejí různé lidské činnosti.

Kolik osob tvoří jádro projektu vzdělávacího centra TEREZA?

To je pro mne hodně těžká otázka, protože bych měl rozhodnout, kdo patří do jádra a kdo už ne. V TEREZE je nás kolem 25 zaměstnanců. Potom je tu dalších několik desítek nejbližších spolupracovníků, dobrovolníků, podporovatelů. Jenže pak jsou tady také učitelé, přes 4 000 učitelů, a děti, kterých je přes 90 000. V našich programech nejsou učitelé a děti nějakými pasivními klienty, ale stávají se aktivními hráči. My působíme jako určitý katalyzátor, přinášíme vzdělávací příležitosti, metody, tipy a inspirace. To vše ale učitelé s dětmi přetaví do vlastního vzdělávání a činností ve prospěch životního prostředí. Za všemi našimi úspěchy stojí aktivní učitelé a děti.

Kdy začalo vaše centrum blíže spolupracovat se školami?

Myšlenka vzájemné spolupráce se školami se objevila ihned po listopadu 1989. Už v roce 1991 TEREZA přinesla do České republiky první ekologické vzdělávací projekty ze zahraničí a nabídla je školám. Začali jsme zde také prosazovat projektovou výuku jako moderní a účinnou vzdělávací metodu. Tím se vše posunulo na úplně jinou úroveň. Přišli první zaměstnanci, založilo se občanské sdružení, a vše se začalo profesionalizovat a dělat ve velkém.

Vítěz kategorie Mládež 2015- TEREZA, vzdělávací centrum from EkoBonus.cz on Vimeo.

Jak podle vás vnímají a reagují právě děti a školáci na péči o životní prostředí? Myslíte si, že je pro ně v tomto směru potřebná větší motivace?

Děti reagují na péči o životní prostředí fantasticky, když mají správnou motivaci, ale na druhou stranu jsou znuděné, když ji nemají. Motivace je opravdu základ. Nemyslím, že je potřeba její větší či menší míra – prostě, dobrá motivace je nutná. Motivující je to, do čeho vstupuji svobodně, co je dostatečně zajímavé, spojené s mým skutečným životem, odpovídající mému věku a dovednostem, ale přitom tak trochu výzvou a dobrodružstvím. To se liší v závislosti na povaze dětí i jejich věku. Většinou ale funguje vlastní bádání a objevování, mapování přírody v okolí školy a zapojení do toho, aby se jejich vlastní škola stala přátelštější k životnímu prostředí. Neskutečně motivující je, když mají možnost podílet se na nějakém zlepšování svého bezprostředního okolí. Řekněme, že děti mají za školou zanedbané pozemky a společnými silami je promění v krásnou zahradu, kde si mohou hrát. Když se podílejí na rozhodování, plánování i realizaci takovýchto projektů, narostou jim křídla.

TEREZA koordinuje mezinárodně uznávané vzdělávací programy Ekoškola, GLOBE a Les ve škole. Který je mezi dětmi a učiteli nejpopulárnější?

Na tuto otázku nedokážu odpovědět, protože si žádný žebříček popularity neděláme. Samozřejmě zjišťujeme spokojenost dětí i učitelů a velice pozitivní odezvy jsou ve všech programech. Pokud jde o počty, tak něco přes 350 škol se účastní jednak programu Ekoškola, jednak programu Les ve škole. V programu GLOBE je to kolem 130 škol. Každý je zkrátka jiný, jinak zaměřený, náročný, využitelný pro výuku a může přitahovat jiné učitele i děti.

Můžete nám přiblížit náplň vzdělávacích programů, které organizujete? Co vše se v nich žáci mohou dozvědět a naučit? V jakém poměru je zde teorie a praktická zkušenost?

Všechny programy sledují tři obecnější vzdělávací cíle. Usilujeme o to, aby děti měly rády přírodu, rozuměly životnímu prostředí a zároveň i o to, aby pro jejich ochranu něco dělaly. V programu Les ve škole poznávají přírodní prostředí, les – náš největší přírodní ekosystém, ve svém okolí. Aktivitami přímo v lese rozvíjejí svůj vztah a citlivost k přírodě. V programu GLOBE žáci v roli mladých vědců provádějí odborná měření a pozorování různých ukazatelů a jevů v přírodě. Učí se rozumět přírodním procesům, samostatně bádat, odhalovat místní problémy životního prostředí a hledat jejich řešení.

TIP: Dejte tomuto projektu svůj hlas a vyhrajte elektrokolo nebo úspornou pračku!*

V programu Ekoškola žáci proměňují svojí vlastní školu, aby byla co nejpřátelštější k životnímu prostředí. Procházejí ji od sklepa až po půdu a společně s učiteli, provozními zaměstnanci a rodiči plánují a realizují změny, které snižují dopad školy na životní prostředí a dělají z ní příjemnější, demokratičtější a přírodě bližší místo k životu.

Teorie a praxe se v našich programech zcela přirozeně prolínají. Programy se zakládají na praktické zkušenosti, děti jsou v modelových či reálných situacích a řeší modelové či reálné problémy. Při jejich zvládání se toho ale spoustu potřebují naučit. Učí se nejenom odborným znalostem, procvičují čtení, psaní a počítání, ale také rozvíjejí spoustu životních dovedností jako plánovat si svoji práci, spolupracovat, vést druhé, vyjednávat, prezentovat své výsledky a tak dále. Takto probíhá skutečné učení.

Jakým způsobem spolupracujete s učiteli? Přicházejí za vámi, nebo se je snažíte aktivně oslovit?

Do některého z našich programů se může přihlásit každá mateřská, základní nebo střední škola v České republice. Má to určitá pravidla, která popisujeme na našich webových stránkách, u některých programů například nestačí zájem jednoho učitele, ale je třeba potvrzení zájmu i ředitelem školy. Školy také musí platit příspěvek na účast v programu, který ale vždy představuje méně než jednu desetinu našich skutečných nákladů na jeho realizaci. Přihlášené školy potom získávají zdarma celou řadu služeb spojených s programem, jako jsou: semináře pro učitele, rozsáhlé metodické materiály, pracovní listy pro děti, průběžný poradenský a konzultační servis a tak dále. Některé školy a učitelé se našich programů účastní velice aktivně a dlouhodobě, dobře je známe z mnoha seminářů, akcí a návštěv na jejich školách. Tyto zkušené učitele potom často oslovujeme k účasti v náročnějších činnostech a projektech. Společně s nimi například vyvíjíme nové metodiky a pracovní materiály pro děti, učitele trénujeme, aby se mohli stát lektory a mentory dalších učitelů a podobně.

Jaký ohlas mělo vaše vítězství v soutěži E.ON Energy Globe Award ČR?

Vítězství mělo pěkný a příjemný ohlas. Dostali jsme různé milé gratulace. Avšak vzhledem k tomu, že jsme se o vítězství v kategorii Mládež dozvěděli na konci června, nestihli jsme ho sdílet s našimi školami. Ani by to nemělo cenu, všichni už byli myšlenkami na prázdninách. Myslím, že větší vlnu ohlasů teprve zažijeme v září, až se učitelé a děti vrátí do škol.

Jak vidíte aktuální vývoj a stav životního prostředí v České republice? Myslíte si, že je v této oblasti důvod k optimismu, nebo spíše ke skepsi?

Nejvíce mě trápí, že péče o naše životní prostředí zatím v České republice není všeobecně sdílenou a uznávanou hodnotou. Trochu nám chybí hrdost na naši krásnou zemi, hrdost spojená se závazkem být jejími dobrými správci. Na druhé straně mě ale velmi nabíjí skutečnost, že se neustále setkávám s příběhy lidí, kteří se aktivně snaží měnit věci k lepšímu, a to včetně učitelů a dětí v našich programech. V TEREZE máme motto: „Velké změny začínají od nejmenších.“ Skepsi si prostě nemůžeme dovolit. Musíme se o něco snažit, a to tak moc, jak jen dokážeme.

Speciální balíček Energy Globe

Dejte svůj hlas vybranému projektu www.ekologickyoskar.cz/hlasovani a získejte balíček Energy Globe se spoustou bonusů. Získáte nejen výhodnější cenu za dodávku elektrické energie, ale také každoroční odměnu za úsporu elektřiny nebo poukázku na nákup zboží.

Autor: Redakce Nazeleno.cz