fbpx

Proč je třeba vědět o střešním záchytném systému0

Ať už pracujete či provádíte údržbu na šikmých anebo plochých střechách, musíte být zabezpečeni proti pádu z výšky (resp. do hloubky). V posledních letech se s novelizací zákonů povědomí o riziku ve výškách stále zvyšuje a jako častý prostředek se v těchto situacích využívá střešní záchytný systém, popř. zádržný systém střech. Každý má svá specifika.

Střešní záchytný a zádržný systém jsou dva odlišné pojmy

Čistě teoreticky člověk ví, k čemu takový záchytný (či zádržný) systém slouží, z praktického hlediska však možná netuší, oč jde. Jednoduše řečeno jde o soustavu kotvicích bodů propojených nejčastěji permanentním lanem, ke kterým se člověk musí připojit v případě, že se nachází v nebezpečné zóně (tj. v zásadě 1,5 m od hrany střechy, světlíku, výlezu) pomocí celotělového jistícího postroje, jistícího lana a tlumiče pádu. Jako takový tedy záchytný systém při správném použití zachytí případný pád. Zádržný systém (resp. systém zadržení pádu) na stranu druhou nedopustí, aby vůbec k pádu došlo. Ten se tak využívá v případech, kdy není dostatečná hloubka pro bezpečné zachycení pádu.

Klíčové jsou pravidelné revize systému

Aby se předešlo případné korozi a celkovému znehodnocení výrobku s ohledem na jeho životnost, by měly být jednotlivé kotvicí body a permanentní lano zhotoveny z nerezové oceli. I tak jsou nicméně třeba pravidelné revize, kde jsou zkontrolovány správnost ukotvení bodů a natažení lana i případné defekty. Vzhledem k tomu, že revize vždy provádí certifikovaný pracovník, mohou skutečně předcházet případnému neštěstí. Samozřejmě je žádoucí, aby osoba odpovědná za bezpečí budovy zajistila i pravidelné revize samotné střechy, a to předně v tomto období, kdy je počasí zcela nevyzpytatelné.

Změna pravidel na českém trhu

Dříve nebývalo úplně pravidlem, aby projektanti zanášeli záchytný systém do projektu, to se však v posledních letech značně mění. Novelizací zákonů se totiž zpřehlednilo, kdo vlastně nese zodpovědnost za bezpečí na střechách, těmi však nejsou pouze projektanti, ale například i samotní investoři, kteří musí zajistit bezpečnost na stavbě, ale současně i po celou dobu jejího užívání.

ukázka projektové dokumentace značky ROOFIX

Zahrnutí záchytného systému do projektu nové budovy nepředstavuje žádnou velkou vědu, projektantům se totiž nabízí hned několik variant. A to například školení, manuály navrhování, stejně tak ale může projektant nechat záchytný systém navrhnout odbornou firmu. Všechny tyto možnosti nabízí například český výrobce ROOFIX.

Není střecha jako střecha

Kotvit se dá do různých typů materiálů (od nejběžnějšího betonu, přes dutinový panel kupříkladu po dřevo), lišit se tak bude jen samotná montáž. Každá střecha má svá specifika a požadavky.

kotvení do betonu ROOFIX

Ačkoliv je řešení většinou zcela jednoduché, někdy se musí sáhnout po výtažných zkouškách (to je běžné u rekonstrukcí), kdy je třeba ověřit, zda podkladní materiál splňuje požadavky na kotvení, další postup se potom odvíjí od výsledku zkoušky.

Po provedení instalace by měl objednatel dostat od zhotovitele předávací dokumentaci, kde nalezne veškeré podklady a pokyny k efektivnímu a bezpečnému užívání záchytného systému.

Autor: Komerční sdělení