fbpx

Záchytný a zádržný systém na střechy0

Každá osoba, která na šikmých či plochých střechách pracuje nebo provádí údržbu, musí být zabezpečena proti pádu z výšky (chcete-li, proti pádu do hloubky).

Jako dobrý pomocník v těchto situacích slouží střešní záchytný systém, popř. zádržný systém střech.

Záchytný systém je zjednodušeně řečeno soustava kotvících bodů, nejčastěji propojená permanentním lanem, ke které se uživatel v případě pohybu v nebezpečných zónách (1,5m od hrany střechy, světlíku, výlezu) musí připojit pomocí celotělového jistícího postroje, jistícího lana patřičné délky a tlumiče pádu.

Délka jistícího lana je obvykle znázorněna ve schématickém plánku užívání, který bývá součástí předávací dokumentace. Záchytný systém při správném použití dokáže bezpečně zachytit možný pád (neměl by přesáhnout délku 1,5m). Druhou variantou, která se využívá v případech, kdy není dostatečná hloubka pro bezpečné zachycení pádu, je systém zádržný. Zádržný systém má jednoduchý úkol – nesmí dopustit, aby k pádu vůbec nedošlo.

Důležité jsou pravidelné revize

Jednotlivé kotvící body a permanentní lano by měly být zhotoveny z nerezové oceli, aby se předešlo korozi a celkovému znehodnocení výrobku s ohledem na jeho životnost. Výrobky z nerezové oceli se většinou vyznačují poměrně dlouhou životností a nejinak by tomu mělo být i u záchytných systémů. Kontrola životnosti a vůbec celkové správnosti ukotvení bodů a natažení ocelového lanka je navíc zdůrazněna pomocí pravidelných ročních revizí a v případech, kdy dojde k použití systému (pádu). Záchytný systém jakožto bezpečnostní prvek je tedy stále na očích.

K samotné instalaci záchytných systémů dochází na základě jeho zanesení projektantem do projektu, což dříve nebývalo úplně pravidlem. Projektanti ale museli historicky reagovat na novou legislativu převzatou do našich norem v rámci evropského sjednocení. Nejsou ovšem jediní zodpovědní za bezpečnost na střechách. Dalším neméně zodpovědným jsou samotní investoři, kteří mají zajistit bezpečnost na stavbě, ale i v průběhu dalšího užívání.

Kotvit lze do celé řady materiálů

Na trhu je momentálně k dispozici množství řešení. Kotvit se dá do betonu, dutinových panelů, trapézových plechů, dřeva nebo sendvičových panelů. Každá střecha má svá specifika a požadavky. Většinou je řešení velice jednoduché, někdy ale – zejména při rekonstrukcích – vykazuje zvýšené nároky na technickou stránku věci. Občas je potřeba sáhnout k výtažným zkouškám, aby se ověřilo, zdali podkladní materiál splňuje požadavky na kotvení. Od výsledku tahové zkoušky se poté odvíjí další postup.

Po provedení instalace by měl objednatel dostat od zhotovitele předávací dokumentaci, kde nalezne veškeré podklady a pokyny k efektivnímu a bezpečnému užívání záchytného systému.

Profilový obrázek

Autor: Michal Doležel

Pro Nazeleno.cz píše články hlavně s tematikou energetiky, obnovitelných energií, chytrých domácností a dalších nejrůznějších zajímavostí.