fbpx

Partneři sekce

Z čeho se skládají ceny elektřiny a plynu0

Pokud se podrobněji podíváte na fakturu od svého dodavatele elektřiny a plnu, zjistíte, že součástí ceny energií je celá řada různých položek. Co všechno v ceně elektřiny a plynu platíte?

Samotná cena energie tvoří jen část celkové ceny, kterou najdete na vyúčtování. Celkovou cenu, kterou nakonec zaplatíte, lze rozdělit na regulovanou a neregulovanou část. Státem regulovanou část ceny energií tvoří různé poplatky a dodavatel ji nemůže nijak ovlivnit. Naopak neregulovaná složka obsahuje cenu za spotřebovanou energii v megawatthodinách, kterou máte s dodavatelem dohodnutou ve smlouvě a případné další poplatky.

Chcete ušetřit za energie? Najdete si vhodného dodavatele s porovnávačem CenyEnergie.cz

Regulovanou složku ceny elektřiny zaplatíte vždy…

Důležité je vědět, že státem regulovanou část ceny energií zaplatíte vždy, teprve menší neregulovatelná složka ceny energie poskytuje prostor pro jednání s dodavatelem o ceně. Díky neregulované složce ceny elektřiny také můžete vhodnou volbou dodavatele ušetřit.

Reklama

Z čeho se skládá cena elektřiny

Celkově dnes za jednu megawatthodinu elektřiny zaplatíte zhruba 4800 Kč. Více než polovinu této ceny tvoří zmíněná státem regulovaná složka, která se složena s různých poplatků spojených s dodáním elektřiny z elektrárny až k vám do domu. Součástí neregulovatelné složky je také poplatek na obnovitelné zdroje energie. Co všechno tedy tato část ceny elektřiny obsahuje?

  • Distribuční poplatky – největší část neregulovatelné složky tvoří poplatky distributorům elektřiny. Distributora elektřiny si nemůžete vybrat, v každé části ČR působí jiný distributor – jedná se o společnosti E.ON Distribuce, ČEZ Distribuce a PRE Distribuce. Distribuční poplatky se mohou podle oblastí a distributorů lišit a jsou jednou z příčin, proč se cena elektřiny v různých regionech odlišuje.
  • Poplatek za rezervovaný příkon – V rozvodné elektrické síti je pro vaše odběrné místo rezervované určité množství energie, za což musíte platit, i když nakonec vůbec nic nespotřebujete. Měsíční poplatek za rezervovaný příkon závisí na velikosti hlavního jističe. Obecně platí, že početnější a náročnější spotřebiče vyžadují větší jištění, a úměrně tomu stoupá také cena elektřiny.
  • Příspěvek na obnovitelné zdroje energie – z těchto příspěvků, které zaplatí každý spotřebitel elektřiny, se dotuje výkupní cena energie z obnovitelných zdrojů. Po distribučních poplatcích jde o největší část regulované složky ceny elektřiny.
  • Poplatek za systémové služby – z těchto poplatků se financuje provoz české přenosové soustavy (ČEPS). Zjednodušeně řečeno jde o vedení vysokého napětí a s ním spojené technologie. Tyto poplatky tvoří asi 3 % z celkové ceny elektřiny.
  • Poplatek operátorovi trhu – malý poplatek pro státem vlastněnou akciovou společnost Operátor trhu s elektřinou (OTE), která se mimo jiné stará o formality spojené s přechodem zákazníků k jinému dodavateli.

Vlastní silová elektřina je pak součástí neregulované složky a jde asi o 44 % z celkové ceny. V případě dvoutarifní sazby ji samozřejmě tvoří spotřeba levné elektřiny v nízkém i dražší elektřiny vysokém tarifu. Jedině tuto cenu může případně ovlivnit dodavatel energie

Cena plynu – větší prostor pro dodavatele

Také cena plynu obsahuje dvě složky – regulovanou a neregulovanou. Podobně jako u elektřiny obsahuje neregulovaná složka samotnou cenu plynu a drobné poplatky.Státem regulovanou složku ceny tvoří poplatky za distribuci plynu a poplatek operátorovi trhu.

Ve srovnání s elektřinou mají ceny plynu mnohem nižší podíl regulované složky – až 19 %. Dodavatelé tak mají mnohem větší prostor k úpravám cen a zákazník tak může volbou dodavatele plynu více ušetřit.

Jak najít nejlepšího dodavatele energií?

Pro nalezení vhodné nabídky je nejlepší využít některého z internetových porovnávačů cen. Do formuláře zde zadáte vaši běžnou spotřebu a několik dalších informací (například zda elektřinou také vytápíte nebo ohříváte teplou vodu) a porovnávač vám najde aktuální výhodné nabídky dodavatelů.

Autor: Michal Doležel

Pro Nazeleno.cz píše články hlavně s tematikou energetiky, obnovitelných energií, chytrých domácností a dalších nejrůznějších zajímavostí.