fbpx

Partneři sekce

Úsporné a efektivní – takové je olejové topení od Thermoilu0

Levné, efektivní a zcela automatické. Takové je vytápení domu pomocí lehkých topných olejů. Firma Thermoil je v Česku dodává už patnáct let.

Olejové vytápění rodinných domů není zatím v Česku tak oblíbené jako v sousedním Německu či Rakousku, kde se tímto způsobem vyrábí teplo ve více než třetině domácností. Ať už stojíte před otázkou, jaký zdroj tepla využijete ve svém novém domě, nebo chystáte rekonstrukci stávajícího, seznamte se také s možnostmi, které topný olej olejová tepelná technika přináší. V tomto článku najdete spoustu cenných informací, které při svém rozhodování můžete využít.

„Ve srovnání se dřevem nebo uhlím má olej téměř trojnásobnou výhřevnost.“

Od tepelného zdroje především očekáváme, že bude spolehlivý, uživatelsky komfortní, bude vyrábět teplo levně a efektivně a v neposlední řadě nebude svým provozem obtěžovat obyvatele domu ani sousedy v blízkém okolí. Pro použité palivo navíc platí, že chceme, aby bylo bezpečné a dostupné nejen v současnosti, ale především v budoucnosti. Tyto požadavky lehké topné oleje splňují.


Uživatelské nastavení automatické regulace je velmi jednoduché. Foto: Thermoil

Co je lehký topný olej?

Extra lehký topný olej (zkráceně označený jako ELTO, TOEL nebo TOLEX) je ušlechtilé kapalné palivo – směs odsířených ropných destilátů vyrobených zpracováním ropy. Ve srovnání s peletkami, dřevem nebo uhlím má téměř trojnásobnou výhřevnost.

Po stránce kvality se dá srovnávat zejména se zemním plynem. Poskytuje stejný komfort, často se kotel pro plyn nebo topný olej liší jenom instalovaným hořákem. Je proto velmi vhodnou alternativou tam, kde není rozveden zemní plyn. Zvažujete-li v tomto případě elektřinu, porovnejte provozní náklady. Cena extra lehkého topného oleje se v tuzemsku odvozuje od burzovních cen ropných produktů. Jeho cena během času kolísá a za posledních deset let se pohybovala v rozmezí od 1,25 Kč/kWh do 2,60 Kč/kWh. Oproti tomu cena elektřiny v těchto letech pouze rostla. V dlouhodobém srovnání tak byly náklady na topení lehkým topným olejem o čtvrtinu nižší.

Přitom na rozdíl od plynu či elektřiny můžete nákup uskutečnit v době, kdy je cena výhodnější, například v létě nebo po skončení topné sezóny. Jelikož na trhu s lehkými topnými oleji panuje zcela konkurenční prostředí, můžete využít i různých bonusů a slev, které někteří dodavatelé nabízejí. V případě, že v blízkém okolí máte více sousedů, kteří rovněž topí olejem, můžete získat výhodnější cenu, když si topný olej objednáte všichni najednou.

Vaši nádrž doplní za půl hodiny

Díky husté síti distribučních skladů je topný olej běžně k dispozici na území celé České republiky. Dodávka z těchto míst až do zásobníků spotřebitelů probíhá za pomoci speciálních cisternových automobilů a je velmi efektivní. Během jediné cesty se totiž přepraví až 38 m3 paliva, což je celoroční spotřeba přibližně 19 rodinných domů. Samotný proces plnění paliva do nádrží zajišťuje řidič cisterny a naplnění nádrží o objemu 2 m3 trvá nejvýše půl hodiny.


Ekologický topný olej je vhodný pro vytápění v horských oblastech. Foto: Thermoil

Všechny cisterny, které rozvážejí topný olej, jsou vybaveny pravidelně ověřovanými elektronickými počítadly s tiskárnou. Po skončení plnění si proto můžete přesně ověřit, kolik paliva vám firma dodala.

Jak to všechno vypadá přímo v rodinném domě

Jak jsme již zmínili, vytápění lehkými topnými oleji je obdobné jako zemním plynem. Zásadní rozdíl je pouze v tom, že je nutné si pořídit sestavu zásobníků na TOEL. Tyto nádrže mohou být umístěny přímo vedle kotle nebo v samostatné místnosti, jako je sklep či garáž.
Jednotlivě se nádrže vyrábí o objemu 700 – 1500 litrů a spojují se do sestav tak, aby zajistily potřebnou kapacitu a úsporně využily prostor. Se zvyšováním účinnosti tepelné techniky a současným snižováním energetické náročnosti rodinných domů klesá i potřebná kapacita úložiště topného oleje. Proto je dnes běžné, že pro zajištění celoročního vytápění a ohřev teplé vody postačuje úložiště o kapacitě 1500 litrů, které zabere přibližně 1,77 m2 podlahové plochy.


Kompletní olejový tepelný zdroj se zásobníky paliva. Foto: Thermoil

Ostatní prvky vytápěcího systému jsou obdobné jako u plynových – kotel, zásobník na teplou vodu a odvod spalin. Cena za kompletní montáž tepelného zdroje včetně úložiště paliva závisí na náročnosti zákazníka a orientačně se pohybuje mezi 80 000 až 190 000 korunami. O rozvod tepla se mohou postarat radiátory, podlahové topení, topné konvektory nebo kombinace těchto možností. Olejové topení lze úspěšně kombinovat i s obnovitelnými zdroji energie, zejména solárně termickými kolektory k ohřevu vody a k podpoře vytápění, nebo s dalšími zdroji tepla v domě, jako je krb nebo krbová kamna s výměníkem či tepelné čerpadlo.


Olejové vytápění lze úspěšně kombinovat se solárním
ohřevem vody. Foto: Thermoil

Olejové kotle

Stejně jako u plynových, také olejové kotle mohu být nízkoteplotní a kondenzační, oboje ve stacionárním nebo závěsném provedení. Nízkoteplotní jsou vhodné pro otopné systémy, které pracují s vyššími teplotními spády. Ohřívají topnou vodu v závislosti na venkovní teplotě, čímž minimalizují ztráty. V nízkoteplotních kotlích se pro výrobu tepla efektivně využije asi 88 % energie obsažené v palivu.

Olejové kondenzační kotle dosahují stupně využití až 98 %, protože získají i teplo obsažené ve spalinách. Při výběru kotle se setkáte s takzvanými unity. Tímto termínem je označován kompletní tepelný zdroj tvořený kotlem, hořákem pro spalování topného oleje, bojlerem, regulací, oběhovým čerpadlem atd. Úkolem unitu je optimální a maximálně efektivní výroba tepla pro vytápění domu a ohřev teplé vody, a to za podmínky dosažení co nejnižší úrovně vypouštěných škodlivin. Unity se většinou kombinují se zásobníky na ohřev teplé vody, tak aby v místě instalace zabraly co nejmenší plochu. Zásobník je možné umístit přímo pod kotel, nad něj a nebo vedle něj.


Montáž kompletního zdroje trvá pouze několik dní.
Foto: Thermoil

Odvod spalin – komíny

Spaliny se od kotlů odvádějí pomocí kouřovodů, které se navrhují v závislosti na tom, jestli je v domě instalován kotel nízkoteplotní nebo kondenzační. Kouřovod u nízkoteplotních kotlů musí odolávat spalinám dosahujícím teplot až 160 °C, u kondenzačních kotlů je teplota spalin nízká, a proto lze použít i kouřovody méně odolné. Moderní konstrukce dvouplášťových kouřovodů splňují dvě funkce. Vnějším pláštěm přivádějí ke kotli vzduch nutný ke správnému spalování a vnitřním prostorem pak odvádějí spaliny vzniklé provozem kotle.

Co získáte?

Především uživatelský komfort a nezávislost – provoz systému vytápění lehkým topným olejem je totiž zcela automatický. Nemusíte se starat o přikládání, vynášení popela nebo čištění. Topný olej je navíc palivo, které jen minimálně zatěžuje životní prostředí, protože odcházející spaliny obsahují velmi málo škodlivin, jako jsou oxidy síry nebo dusíku. Drtivá většina v současné době instalovaných či zprovozněných kotlů je standardně vybavena ekvitermní regulací.

Počáteční nastavení všech důležitých parametrů, jež významně ovlivňují budoucí provoz, zajistí odborný servisní technik. Sami si nastavíte požadované teploty a časy, kdy se má v domě topit. Regulace pak automaticky zajistí, aby byl dům na komfortní teplotu vytopen v požadované době s co nejnižší spotřebou paliva. S pravidelnými ročními servisními kontrolami získáte spolehlivý, cenově dostupný, pohodlný a snadno regulovatelný systém vytápění i ohřevu teplé vody.

Kdo je Thermoil? Dodavatel s patnáctiletou tradicí

Jsme přední českou společností s celostátní působností v oblasti prodeje a distribuce topných olejů. Zajišťujeme vytápění tisíců domácností a stovek podniků již téměř patnáct let. Hlavním předmětem naší činnosti jsou dodávky a distribuce topného oleje extra lehkého (TOEL) jako ekologického a ekonomického paliva a dodávky, montáže a rekonstrukce tepelných zdrojů a soustav pro vytápění domácností i průmyslových objektů. V neposlední řadě provádíme také poradenský servis v oblasti vytápění, paliv, energií a energetických úspor (energetický audit). Více informací získáte na stránkách Thermoil.

Autor: Komerční sdělení