fbpx

Partneři sekce

Topná sezóna je skoro tady. Zkontrolujte si dobře topení0

Letos si topná sezóna dala na čas, ale zdá se, že chladnější dny jsou tady. Před plným začátkem topné sezóny je dobré pečlivě zkontrolovat, zda topení dobře funguje. A platí to jak pro kotel, tak i pro radiátory a případně i termostatické hlavice. Máme pro vás pár tipů, jak na to.

Foto: Pixabay.com

Plynovým kotlem je v tuzemsku vytápěno přibližně 1,5 milionu domácností. Těch se týká povinnost nechat před topnou sezónou plynový spotřebič zkontrolovat. Ani majitelé kotlů na tuhá paliva by však přípravu na nadcházející zimu neměli podcenit. Prohlédnutí otopné soustavy a drobné úkony, jako třeba odvzdušnění radiátorů, jsou otázkou několika minut. Ušetří ale tisíce korun a přispějí k bezpečnému vytápění.

Revize kotle je povinná každoročně

Každý majitel plynového zařízení je povinen pozvat před zahájením topné sezóny odborného technika, který u zařízení provede pravidelnou roční prohlídku. „Provoz plynových kotlů bez pravidelných kontrol a servisních prohlídek je v rozporu s platnou legislativou. Majitel plynového zařízení je povinen udržovat ho v takovém stavu, aby neohrožoval život, zdraví nebo majetek osob,“ uvedl Miloslav Mezera ze společnosti E.ON Energie.

Reklama

Pozor na vzduch v radiátorech, zadřené ventily a netopýry v komíně.

Jednou za rok je v odběrném místě nutné na základě vyhlášky č. 85/1978 Sb. zajistit servisní prohlídku plynového zařízení servisním technikem. Pravidelné přezkoumání plynového zařízení eliminuje rizika spojená s jeho provozem. „Největším nebezpečím je v případě špatně seřízeného plynového kotle unikání oxidu uhelnatého,“ upozornil energetický poradce Karel Srdečný ze společnosti EkoWatt.

Oxid uhelnatý je plyn bez zápachu, který vzniká při nedostatečném odvětrávání plynových spotřebičů, například u špatného tahu komína. Pobyt v prostoru s vysokou koncentrací oxidu uhelnatého vede až k udušení.

Objednejte odborníka včas, jinak servisní prohlídku odmítne

Včasná kontrola plynového kotle je nejen otázkou bezpečnosti a zdraví, ale také financí. Pravidelné servisní prohlídky kotlů jsou například předpokladem uznání reklamace zařízení v záruční době. Kontrolu kotlů je třeba vždy svěřit odborníkům. „Servisní prohlídka plynového kotle zahrnuje řadu úkonů. Pracovník především zkontroluje funkce a stav přístroje, demontuje primární výměník, který vyčistí, případně vymění opotřebované nebo vadné dílce. V neposlední řadě prohlédne těsnost spojů plynového potrubí, zkontroluje odvod spalin a nastaví vhodný výkon,“ vyjmenoval Libor Hrabačka, technický ředitel společnosti Vaillant. Výsledkem takové servisní prohlídky je potvrzení o provedené kontrole s razítkem a podpisem technika. To lze použít například jako doklad pro pojišťovnu v případě plnění pojistné události.

Pozor na netopýry

Protože domácnosti nechávají každoročně kontrolu a přípravu kotlů na poslední chvíli, mají v tomto období technici plné ruce práce. Může se dokonce stát, že domácnost žádající o servisní prohlídku plynového kotle bude odmítnuta. Tomu lze předejít včasným zajištěním služeb odborníků či například využitím speciální nabídky ze strany některých dodavatelů.

Termostatickou hlavici protočte, případně sejměte a zkuste zmáčknout tyčku pod otočnou rukojetí. Měla by se sama vracet zpět. Mimo topnou sezónu ponechávejte termostatické hlavice otevřené naplno. (Foto: 123rf.com)

Komín a radiátory si prohlédněte sami, ověřte tlak a odvzdušněte trubky Kvůli servisní prohlídce plynového kotle je nutné zavolat odborníka, ale s přípravou některých dalších částí otopné soustavy si může majitel poradit sám. Legislativa například umožňuje čištění komína svépomocí. Pokud má plynové topidlo odtah spalin přes venkovní zeď, například v případě kamen WAW, může člověk určitě samostatně prověřit, zda se ve spalinovodu neusídlili netopýři. Ochránci přírody už totiž evidují desítky podobných případů.

Zkontrolujte radiátory a ventily

Také kontrolu radiátorů a potrubí zastane většina majitelů bez odborné asistence. „Před prvním zatopením je dobré zkontrolovat, zda někde něco neteče. Pokud se pod radiátorem nebo trubkou objeví tmavá skvrna od vykapané vody, je třeba povolat odborníka,“ dodal Karel Srdečný. Zkušený topenář snadno odstraní závadu, která by se mohla v plné síle projevit během topné sezóny a pořádně znepříjemnit mrazivé dny. Před prvním zatopením je též nutností prověřit tlak v otopné soustavě a v případě potřeby odvzdušnit radiátory. „Nejdříve je třeba nahřát celý topný systém, poté vypnout kotel a provést vlastní odvzdušnění. Následuje dopuštění topného systému vodou na požadovanou hodnotu tlaku,“ popsal správný postup Libor Hrabačka.

Bez povšimnutí by neměly zůstat ani termostatické ventily. Kontrola jejich funkčnosti by měla být před topnou sezónou samozřejmostí. Stačí odšroubovat hlavici a vyzkoušet, zda lze tyčku vykukující z ventilu zatlačit několik milimetrů zpět a zda se pak sama vrací na původní místo.

Autor: Jan Pergl

Autor se zabývá hlavně stavebnictvím a moderními technologiemi