fbpx

Partneři sekce

Kontroly a revize kotlů: Co všechno potřebujete vědět?0

Pokud vytápíte plynem nebo pevnými palivy, máte zákonnou povinnost provádět pravidelné revize nebo kontroly. Co vše je třeba udělat, abyste zbytečně neriskovali pokutu nebo bezpečnost, se dozvíte v tomto přehledu.

Kotle na tuhá paliva potřebují revizi jednou za tři roky. Kotle na plyn je dobré nechat zkontrolovat jednou ročně. Foto 123rf.com

Pokud máte kotel na tuhá paliva, zákon vám ukládá zajistit jeho revizi jednou za tři roky. Doklad o revizi si pak může vyžádat příslušný obecní úřad. Každé tři roky proto musíte vyhledat příslušného odborníka – revizního technika – který vám kotel zkontroluje.

Revize kotle vás bude něco stát, ministerstvo životního prostředí ale připravilo následující cenový rámec:    

Reklama

  • 1585 Kč bez DPH pro spalovací stacionární zdroje bez řídicí jednotky – většinou starší typy kotlů
  • 1848 Kč bez DPH pro spalovací stacionární zdroje s řídicí jednotkou – moderní kotle, automatické kotle na tuhá paliva

Nejde ale o cenový strop, cena revize může být vyšší. Pokud vám technik nabídne revizi za vyšší částku, můžete si vyhledat dalšího. Případně lze přes webu ministerstva doložit čestným prohlášením, že jste oslovili tři nejbližší revizní techniky a všichni jsou dražší. Následně vám bude nabídnuta revize kotle zajištěná jeho výrobcem. Připadáte si jako v Kocourkově? My ano, ale v praxi se asi ceny revizí kotlů na tuhá paliva budou stejně pohybovat někde okolo těchto částek. Výjimkou mohou být odlehlé regiony, kde cenu revize navyšují náklady na cestu technika na místo.    

Plynové kotle – provozní revize jednou za tři roky

Pokud jde o kotle na zemní plyn, má jejich majitel jedinou zákonnou povinnost: provést jednou za tři roky takzvanou provozní revizi, při které odborný technik zjistí těsnost rozvodů plynu a připojených zařízení. Toto nařízení se však vztahuje pouze na právnické osoby a fyzické osoby – podnikatele. 

Na plynových zařízeních, která jsou v osobním užívání občanů, není zákonná povinnost provádět revize a kontroly. Výrobci kotlů nicméně doporučují provádět každoročně servisní prohlídku kotle, která spočívá zejména v jeho seřízení a vyčištění. I tuto servisní prohlídku by měl provádět pouze proškolený technik. Někteří výrobci kotlů také každoroční servisní prohlídku vyžadují  – na oplátku pak získáte prodlouženou záruku, což je docela fér. 

Komíny a spalinové cesty

Kromě samotných kotlů mají jejich majitelé povinnost nechat odborně zkontrolovat také komíny neboli spalinové cesty. U kotlů na pevná paliva s výkonem do 50 kW (rodinné domy) je povinnost provádět čištění spalinové cesty 3krát ročně nebo 2krát v případě sezónního provozu. Čištění lze provádět svépomocí, ale vždy platí povinnost provést jedenkrát za rok kontrolu spalinových cest, kterou může provádět pouze odborník.

U kotlů na plynná paliva platí zákonná povinnost provádět každoročně odbornou kontrolu i čištění spalinových cest, tedy “komínků” vedoucích ze zařízení. Tyto úkony provádí rovněž kominík, nikoliv servisní technik – topenář.

Protokoly o servisu si uschovejte

Kotle na plyn a pevná paliva jsou zařízení, vyžadující pravidelnou odbornou kontrolu. Každá návštěva servisního technika nebo kominíka by měla být doložitelná protokolem o provedených úkonech. V případně nedodržení předepsaných povinností riskuje majitel nemovitosti pokutu od úřadů, případně také ztrátu kompenzace pojišťovny v případě vzniku pojistné události. V neposlední řadě je provoz neseřízeného kotle neekonomický ve výjimečných případech může vést i k ohrožení bezpečnosti a zdraví.

 Kotle na tuhá palivaKotle na plyn
Povinná revizní kontrolaJednou za tři rokyJednou za tři roky (pouze právnické osoby)
Servisní kontrolaJednou ročně (doporučeno)Jednou ročně (doporučeno)
Čištění spalinové cestyTřikrát ročně (Dvakrát u sezónního provozu)Jednou ročně
Kontrola spalinové cestyJednou ročněJednou ročně

Autor: Jan Pergl

Autor se zabývá hlavně stavebnictvím a moderními technologiemi