fbpx

Tepelné čerpadlo v zimě – funguje nebo nefunguje?0

Tepelná čerpadla typu vzduch-voda jsou moderním a hospodárným zdrojem tepla pro rodinné i bytové domy. Pro svůj provoz nepotřebují vrt ani zemní kolektor, teplo čerpají z okolního vzduchu. Co ale v mrazivém zimním vzduchu?

Kvalitní tepelné čerpadlo od renomovaného výrobce, by mělo spolehlivě pracovat i při mrazech až do –25 °C. Foto: Pixabay.com

Tepelná čerpadla typu vzduch-voda pracují na principu přenosu tepla z okolního vzduchu na pracovní médium. Pochybnosti o tom, zda tepelné čerpadlo bude dobře pracovat i v mrazech, proto mají své opodstatnění. V zimním období totiž musejí pracovat mnohem intenzivněji. Podle odborníků mohou skutečně některá nekvalitní a levná tepelná čerpadla v mrazech skutečně vykazovat nízkou účinnost. Kvalitní tepelné čerpadlo od renomovaného výrobce, by ale mělo spolehlivě pracovat i při mrazech až do –25 °C. Při takto nízkých teplotách ale samozřejmě účinnost tepelného čerpadla klesá – zapomenout například můžete i na topný faktor (poměr spotřebované energie a vyprodukovaného tepla), který vám s hrdostí prezentoval prodejce.

Tepelná čerpadla typu vzduch-voda

Tepelná čerpadla typu vzduch-voda využívají k ohřevu pracovní kapaliny teplo okolního vzduchu. Na rozdíl od tepelných čerpadel typu země-voda ke své činnosti nepotřebují vrt ani zemní kolektor, jejich pořízení je proto levnější. Tepelné čerpadlo typu vzduch-voda se většinou skládá z vnější jednotky (obsahuje ventilátor a výparník) a vnitřní jednotky, která ohřívá otopnou vodu.

Reklama

Vnější jednotka tepelného čerpadla musí být umístěna tak, aby měla dobrý přístup vzduchu a pokud možno co nejméně obtěžovala své okolí hlukem. Obvykle se umísťuje na odlehlou část pozemku nebo na střechu bytových domů.

Tepelné čerpadlo má v zimě zpravidla nižší účinnost. To se obvykle kompenzuje provozem v tzv. bivalentním režimu, kdy je do otopné soustavy připojen také elektrokotel. Ten pak pracuje v době zvýšené potřeby tepla a při velmi nízkých vnějších teplotách, kdy už výkon tepelného čerpadla nestačí.

V zimě jsou tepelná čerpadla hlučná

Během chladného zimního období je potřeba více topit a k čerpání tepla z okolního chladného vzduchu je potřeba více energie. Kompresor tepelného čerpadla v zimě tedy skutečně pracuje intenzivněji. Hlučnost kvalitních tepelných čerpadel však ani během zimního období nepřevyšuje již ve vzdálenosti 1 metru hladinu hluku, která odpovídá běžnému hovoru. Dobře umístěné a kvalitní tepelné čerpadlo své okolí v zimě hlukem neobtěžuje.

Vnější jednotka tepelného čerpadla by měla být umístěna na místě s dobrý přístupem vzduchu a tam, kde nebude obtěžovat své okolí hlukem. (Foto: Thinkstockphotos.com)

V zimním období tepelné čerpadlo zamrzne

U starších nebo nesprávně instalovaných tepelných čerpadel skutečně mohlo dojít při určitých venkovních teplotách a vysoké vlhkosti vzduchu k zamrznutí vnější jednotky. Potom se většinou celé zařízení obalilo tlustou vrstvou ledu. Technologie tepelných čerpadel typu vzduch-voda už ale výrazně pokročila a k zamrzání vnější jednotky u kvalitních zařízení nehrozí. Kvalitní tepelná čerpadla mají dobře vyřešen odvod kondenzátu a také se umí v případě potřeby sama automaticky odmrazit.

Vytápění na Nazeleno.cz:

Provoz tepelného čerpadla je v extrémní zimě drahý

Kvůli fyzikálním zákonům pracuje tepelné čerpadlo při nízkých venkovních teplotách skutečně méně efektivně. Dohady o nerentabilním zimním provozu tepelného čerpadla mají svůj původ zejména v hodnotách topného faktoru. Ten vypovídá o tom, jaký je poměr spotřebované elektrické energie a vyprodukovaného tepla. Topný faktor, který uvádí výrobci a prodejci, je specifický pro přesně dané teplotní podmínky. Obecně lze konstatovat, že čím nižší je teplota venkovního vzduchu a čím vyšší je teplota výstupního média, tím je topný faktor nižší.

Moderní tepelné čerpadlo má ovšem i při teplotě venkovního vzduchu –15 °C a výstupní teplotě média 70 °C (teplota vhodná pro běžný vysokoteplotní systém s radiátory), stále jen poloviční spotřebu elektrické energie oproti elektrokotli. Skutečně mrazivých dní, kdy se účinnost tepelných čerpadel může snižovat, je ale na velké části územní ČR jen několik do roka.

Součástí instalace tepelných čerpadel vzduch-voda navíc často bývá záložní elektrokotel, který s vytápěním v extrémně chladných dnech vypomůže.

Autor: Jan Pergl

Autor se zabývá hlavně stavebnictvím a moderními technologiemi