fbpx

Partneři sekce

SROVNÁNÍ: Infratopení vs. ostatní systémy vytápění0

Jaké jsou náklady za vytápění infračerveným topným systémem v porovnání s plynovým topením, přímotopem či tepelným čerpadlem? Jaké energetické účinnosti jednotlivé druhy vytápění dosahují? Podívejte se na výsledky odborné srovnávací studie!

V rámci jednoho výzkumného projektu firmy Redwell Manufaktur s.r.o. byla v laboratoři pro přenos tepla a techniky životního prostředí na fakultě strojírenství Aristotelovy univerzity v Thessaloniki provedena studie, která si stanovila za cíl celkově porovnat infračervené topné systémy se všemi ostatními doposud známými topnými systémy.

„Infračervené topné systémy potřebují pouze 65 % a méně příkonu oproti konvekčnímu systému vytápění.“

Studie srovnala následující topné systémy:

  • Infračervené topné přístroje značky Wellina
  • Tepelná čerpadla voda/vzduch (v kombinaci s podlahovým vytápěním)
  • Tepelná čerpadla voda/voda (v kombinaci s podlahovým vytápěním)
  • Elektrický přímotop
  • Olejový radiátor (v kombinaci s konvekčními radiátory)
  • Plynové topení – kotel (v kombinaci s konvekčními radiátory)

Systémy vytápění: Porovnání přímo v praxi

Podklady pro studii vytvořila německá směrnice EnEV z roku 2009 (směrnice o nařízení energetických úspor), příslušné normy (DIN V 4701-10, EN ISO 7730-2006), a rovněž speciální výpočetní a simulační software, který bral v úvahu podstatná stavebně-fyzikální pravidla.

V rámci studie byly porovnány infrapanely Wellina s ostatními systémy vytápění
V rámci studie byly porovnány infrapanely Wellina s ostatními systémy vytápění

Navíc byl pro všechny výpočty a porovnání založen referenční dům se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem. Výsledky jednotlivých měření na infračervených topných zařízeních stejně jako na ostatních topných systémech byly podle uvedených podkladů rovněž zahrnuty do studie. Ze studie pak vychází jasné výsledky udávající porovnání nákladů za vytápění či energetickou účinnost jednotlivých topných systémů.

Co to znamená, když jsou náklady na energii Eg=0,65?

Na základě izolačních předpisů o plášti budovy podle německé směrnice EnEV2009 vychází pro infračervené topné zařízení Wellina náklady na energii Eg=0,65. U lépe izolovaných prostor se mohou náklady na energii snížit až na 0,55 (u nízkoenergetických nebo pasivních domů jsou pak náklady na energii ještě nižší).

Náklady na energii Eg=0,65 znamenají, že prostor, který je vytápěn elektrickým přímotopem s příkonem 1 000 wattů, může být nahrazen infračerveným topným zařízením s výkonem 650 wattů (1 000 wattů x 0,65), a přitom se v prostoru dosáhne stejné tepelné pohody.

Porovnání nákladů na vynaloženou energii – vlevo elektrický přímotop, vpravo infratopení Wellina
Porovnání nákladů na vynaloženou energii – vlevo elektrický přímotop, vpravo infratopení Wellina

Vynaložené náklady na energii infračervených topných zařízení Wellina, kde Eg=0,65, vyplývají ze vzájemné souhry uchování tepelné kapacity a tepelné izolace, množství emisí na povrchových stěnách a z výkonu záření topných zařízení.

Porovnání nákladů za vytápění: Výsledky

Pro představu úspornosti jednotlivých topných systémů byly zohledněny investiční i provozní náklady (v průběhu 20 let), s přihlédnutím na možné zvýšení úroků a cen. Studie ukazuje, že v porovnání se stávajícími systémy vytápění v novostavbách i při rekonstrukcích mají infračervená topná zařízení Wellina celkově nižší náklady.

Odráží se zde také vysoká úspornost infratopení Wellina v kombinaci s fotovoltaikou v pozitivním pohledu celkového zisku po 20letém provozu, který je podmíněn napájením nadbytečné elektrické energie do elektrické sítě.

Porovnání nákladů a výnosů
Porovnání nákladů a výnosů

Energetická účinnost: Výsledky srovnání

Porovnávána byla také výše primární energetické spotřeby a nákladů na celkovou životnost topného systému (výroba, provoz, montáž a uskladnění použitého výrobku). Infratopení Wellina, s výjimkou plynového topení, které k vytápění využívá fosilní zemní plyn, společně se všemi současnými topnými systémy, vykazuje nejnižší primární spotřebu energie.

V kombinaci s fotovoltaikou pak infračervená topná zařízení Wellina vykazují primární energetickou účinnost, které žádná jiná topná tělesa nedosahují.

Srovnání investičních a provozních nákladů
Srovnání investičních a provozních nákladů

Infračervené topné systémy: Stačí 65 % příkonu

Na základě výsledků studie o energetické účinnosti potřebují infračervená topná zařízení Wellina pouze cca 65 % a méně příkonu oproti konvekčnímu topnému systému, za předpokladu, že je plášť budovy dobře izolován.

Vycházíme z předpokladu, že při infračerveném vytápění je využita kapacita absorpce tepla a jeho zpětné záření do místnosti. Základ je tvořen vyšší povrchovou teplotou pláště budovy, která umožňuje nastavení nižší prostorové teploty. Toto opatření má také pozitivní vliv na snížení ztráty vzduchu a ovlivňuje tak pozitivně celkovou spotřebu vynaložené energie infračervených topných zařízení Wellina.

Při infračerveném vytápění je využita kapacita absorpce tepla a jeho zpětné záření do místnosti
Při infračerveném vytápění je využita kapacita absorpce tepla a jeho zpětné záření do místnosti

Infratopení Wellina: Vysoká účinnost a optimální tepelná pohoda

Z konečných výsledků studie vyplývá, že infračervené topné zařízení značky Wellina se zřetelem na všechny srovnávací parametry se v porovnání s ostatními srovnávanými topnými systémy nachází na předním místě ve svém oboru. V kombinaci s fotovoltaikou pak u žádného jiného topného systému nedocílíme takové energetické účinnosti a úspornosti jako u infratopení Wellina.

Také co se týká tepelné pohody, u žádného jiného topného systému není možné dosáhnout takových optimálních prostorových klimatických podmínek jako je tomu u infračervených topných systémů značky Wellina.

Tepelná pohoda s infračerveným topným zařízením Wellina

S infračervenými topnými systémy Wellina lze v obytném prostoru snadno vytvořit příjemné klima. Toho je dosaženo díky ohřátí povrchu vnitřních stěn v místnosti až o 2 °C. Během provozu infračerveného topného tělesa tak navíc nemají šanci ani plísně či hniloba, které se běžně vyskytují na vlhkých zdech. Vzduch v obytném prostoru tedy neobsahuje prach ani bakterie, přičemž si udržuje konstantní vlhkost. To vše přispívá k vašemu dobrému pocitu a pohodě.

Porovnání tepelné pohody
Porovnání tepelné pohody

Infratopení se snadno instaluje a je úsporné

Jak u novostaveb, tak u rekonstruovaných staveb představují infračervené topné systémy značky Wellina ekonomicky příznivou a lehce sestavitelnou variantu. Přitom vychází najevo, že pouze varianta plynového vytápění (vycházíme však z cen zemního plynu z roku 2010 bez ohledu na aktuální zvýšení cen) se blíží ekonomicky příznivé variantě infratopení Wellina.

Částka vycházející z investičních a provozních nákladů (během 20letého provozu) je nicméně u všech ostatních topných systémů vyšší než u infračervených topných systémů Wellina, a to se týká jak novostaveb, tak rekonstruovaných staveb.

S infrapanely Wellina lze ve všech místnostech domu snadno vytvořit příjemné klima
S infrapanely Wellina lze ve všech místnostech domu snadno vytvořit příjemné klima

Pokud vlastníte certifikované topné těleso značky Wellina – vlastníte vysoce hodnotný, kvalitní výrobek, který můžete používat bezpečně a s radostí každý den. A protože našim výrobkům věříme, nabízíme vám na infračervená topná tělesa Wellina záruku 60 měsíců.

Kontakty:

Osvědčené infratopení rakouské značky WELLINA® dodává na český trh společnost USby s.r.o., tel.: 608 366 737, www.usby.czwww.wellina.cz.

DOVOZCE A PRODEJCE PRO ČR A SR:

USby s.r.o.
Na Svěcence 2494/2a, 193 00 Praha 9-Horni Počernice.
Web: www.usby.cz, E-mail: info@usby.cz

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ:

Jiří Gottwald
Za Litavou 1013, 267 51 Zdice
Tel.: +420 731 406 014
E-mail: jirigottwald@usby.cz

Kafe do vany
Údolní 31, 602 00 Brno
Tel.:+420 725 341 555
E-mail: klepacek@usby.cz

BV TOP s.r.o.
Letohradska 367/5, 170 00 Praha 7
Tel.: +420 721 236 158, +420 721 266 702
E-mail: bvtop@usby.cz

Ekooheň s.r.o.
Na sadech 21, 370 01 Česke Budějovice
Tel.: + 420 736 623 456
E-mail: obchod@biokrb.net

Karel Polomis
T. G. Masaryka 113/61, 357 33 Loket
Tel.: +420 603 152 582,
E-mail: polomis@usby.cz

TermoWatt, s.r.o.
Bendlova 2237, 470 01 Česká Lípa
Tel.: +421 731 659 316
E-mail: zacek@usby.cz

Fire-Design s.r.o.
Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava
Tel.: +420 596 633 429
E-mail: hermanek@usby.cz

Autor: Komerční sdělení