fbpx

Partneři sekce

Pozor na vadné plynové spotřebiče a ucpaný komín. Hrozí riziko otravy0

Vytápění a ohřev teplé vody pomocí plynového kotle či ohřívače je poměrně úsporné a pohodlné. Je však nutné dbát na technický stav zařízení a nepodcenit přísun vzduchu do místnosti. V opačném případě hrozí riziko otravy.

Zvýšenou pozornost je nutné věnovat hlavně „komínovým“ spotřebičům.  Plynový hořák totiž spotřebovává kyslík z místnosti, kde je umístěn, a spalováním plynu vzniká oxid uhelnatý, který může způsobit i smrtelnou otravu. Ve spolupráci s odborníky jsme pro vás připravili několik tipů, jak riziko těchto nehod snížit.

Používejte plynové spotřebiče s pojistkou spalin

Teplotní pojistka spalin je z hlediska bezpečnosti klíčovou součástí komínového plynového spotřebiče. Zejména u starších zařízení však tato pojistka nefunguje nebo úplně chybí. „Pojistka monitoruje teplotu spalin v odtahu do komína. Pokud teplota spalin na nějakou dobu, obvykle šedesát sekund, stoupne nad limitní hodnotu, znamená to, že má komín špatný tah a spotřebič je automaticky odstaven z provozu,“ popisuje princip fungování teplotní pojistky Roman Švantner, ze společnosti Enbra, která se zabývá prodejem a servisem otopné techniky.

Reklama

Ve dveřích místnosti s plynovým spotřebičem (ohřívačem vody, kotlem atd.) by neměly chybět ventilační otvory pro zajištění přísunu čerstvého vzduchu. (Foto: thinkstockphotos.com).

Spotřebiče, které teplotní pojistkou vybaveny nejsou, problém v odtahu spalin nezaznamenají, a nebezpečné plyny následně končí v místnosti, v níž je zařízení instalováno. Pokud používáte starší ohřívač bez pojistky spalin, je vhodné zvážit investici do modernějšího a bezpečnějšího zařízení. Přístroje bez pojistky spalin nesmí být instalovány v obytných místnostech!

Zabezpečte dobré větrání místnosti

Místnost, v níž je umístěn plynový spotřebič, musí být dostatečně větraná. Hlavně v koupelnách, kde je většinou umístěna karma nebo plynový zásobníkový ohřívač, hrozí při nedostatečném přísunu čerstvého vzduchu nebezpečí udušení. Plynový hořák totiž spotřebovává vzdušný kyslík, kterého pak může být v místnosti nedostatek. Problémy s přísunem vzduchu pak úplně odpadají u spotřebičů typu „C“, které mají sání vzduchu zajištěno z venkovního prostoru.

Přesné parametry větrání místnosti s plynovým spotřebičem specifikuje norma TPG70401. Při uvádění těchto zařízení do provozu je bezpodmínečně nutné, aby odborná firma provedla měření, zda jsou prostory dostatečně větrané.

Nepodceňte údržbu a revize

I starší plynový spotřebič může pracovat spolehlivě a bezpečně, podmínkou je ale jeho dobrý technický stav. Každý průtokový ohřívač, topidlo či kotel by měl jednou ročně zkontrolovat servisní technik. Za revizi sice zaplatíte cca 1 000 Kč, získáte však jistotu, že váš kotel či ohřívač pracuje bez problémů a bezpečně. Servisní technik navíc vyčistí hořák, zkontroluje správnou funkci zapalování, zbaví vnitřek zařízení prachu a v případě potřeby vymění drobné součásti, jako jsou různá těsnění či membrány.

Počet otrav oxidem uhelnatým mírně roste

V České republice incidence otrav po prudkém poklesu v 80. a 90. letech v souvislosti s přechodem svítiplynu na zemní plyn a zavedením katalyzátorů v motorech aut nyní mírně stoupá. Celkové množství případů ročně je odhadováno na 1000-1500. Přesné údaje nejsou dostupné, ale je pravděpodobné, že skutečné množství bude mnohem vyšší. Z údajů největší zdravotní pojišťovny VZP počet ošetřených osob v jednotlivých okresech ČR činí 2-10 osob na 100 000 obyvatel za rok (nejvíce v Karlových Varech, Plzni, Karviné, Praze, Liberci a Brně). Dle údajů statistických úřadů je počet hospitalizovaných osob 200-220, z toho přibližně 50 osob je hospitalizováno na jednotkách intenzívní péče. Jako příčina smrti je otrava CO stanovena u 140-150 osob ročně.

Zdroj: Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny

Pozor na stav komína

K bezpečnosti provozu „komínových“ plynových spotřebičů zásadním způsobem přispívá také dobrý technický stav komína. Právě ucpaný komín totiž bývá příčinou špatného odtahu spalin. Médii například proběhl případ, kdy otravu způsobil komín ucpaný tělem mrtvého ptáka. Na vině byl kominík, který komín špatně prohlédl a zanedbal jeho čistění.

Pokud nemá plynový spotřebič teplotní pojistku spalin, k neštěstí je opravdu jen krůček. Každý komín by měl pravidelně prohlédnout kominík, který také případné ucpávky odstraní. Pokud jste majiteli rodinného domu, pravidelnou kontrolu komína nepodceňujte. Vůbec totiž neplatí domněnka, že pokud nepoužíváte kotel na tuhá paliva, kominíka nepotřebujete. Pokud bydlíte v bytě, zeptejte se na stav a údržbu komína majitele nebo osoby, která má údržbu domu ve společenstvu vlastníků na starosti.

Autor: Jan Pergl

Autor se zabývá hlavně stavebnictvím a moderními technologiemi