fbpx

Partneři sekce

Kondenzační kotel by se měl vyplatit i bez dotací0

Kalkulace společnosti Viadrus ukazuje, že investice do kondenzačního plynového kotle by se měla vrátit již během 4 let. Pokud využijete některého z dotačních programů, návratnost bude rychlejší.

V letošním roce byly spuštěny dotační programy Nová zelená úsporám a Kotlíková dotace, které mají podpořit modernizaci topné techniky českých domácností. Výše dotací zkracuje průměrně dobu návratnosti na celou polovinu, výměna plynového kotle za kondenzační se ale vyplatí i bez dotací.

Kondenzační kotel sníží náklady na vytápění

Pro modelový výpočet můžeme použít starší rodinný dům s celkovou tepelnou ztrátou 20 kW, který byl vytápěn běžným, tedy atmosférickým, kotlem na plyn. Tato zařízení mají průměrnou účinnost spalování kolem 85 %, což při jejich využívání na vytápění i ohřev teplé vody v domácnosti znamená roční náklady na plyn zhruba 76.000 Kč. Výměna tohoto typu za kondenzační kotel s účinností 102 % bude v tomto případě znamenat roční úsporu více než 17.000 Kč.

Reklama

Kondenzační plynový kotel: Na jaké parametry se zaměřit?

Má-li kondenzační kotel mít rozumně vysokou účinnost, měl by mít následující vlastnosti:

Jeho výkon by neměl příliš převyšovat výpočtovou tepelnou ztrátu domu. Je ale třeba počítat s tím, že nějaké teplo jde také na ohřev vody.

Měl by mít pokud možno velký rozsah modulace – tzn. možnost snižovat plynule výkon hořáku. Má to příznivý vliv na účinnost i na emise.

Oběhové čerpadlo by mělo mít proměnné otáčky. Snižuje se spotřeba elektřiny, mechanické opotřebení a v soustavě s termostatickými ventily se i zlepší přesnost regulace teploty a sníží šum způsobený průtokem vody přes přivřené termostatické ventily.

Měl by být vybaven kvalitním regulačním systémem, který umožní plně využít výše uvedených vlastností.

Poslední, ale nikoliv nevýznamnou vlastností je pořizovací cena. Dosažená úspora energie by měla kotel zaplatit za dobu jeho životnosti nebo dříve.

Autor: Karel Murtinger – energetický poradce

Pro výpočet návratnosti jsme vybrali kondenzační kotel NAOS K4 od společnosti Viadrus, při jehož výběru se náklady na modernizaci včetně projektu, instalace a revize pohybují na hranici 70.000 Kč, což představuje návratnost během 4 let provozu. „Vysokou účinnost kondenzačních kotlů umožňuje využití tepla ze spalin, které atmosférické kotle nezachytí. Tepelná energie z těchto spalin přitom může tvořit až 11 % celkové energie vzniklé při spalování plynu,“ uvedl Jaroslav Buryan, projektový vedoucí Viadrus.

Moderní plynové kotle v provedení C (přívod vzduchu zvenčí) je možné díky nízké hlučnosti instalovat také v obytných místnostech. (Foto: Viadrus)

Kondenzační kotle jsou moderní zařízení s vysokou účinností spalování. Jsou nenáročné na obsluhu a mají nízké provozní náklady. Jejich nevýhodou byla dříve vyšší pořizovací cena, postupem času se však staly stále dostupnějšími a jejich počet v českých domácnostech stále roste.

Náklady na vytápění a ohřev teplé vody atmosférickým a kondenzačním plynovým kotlem:

Celková tepelná ztráta domu 20 kW 20 kW
Typ kotle atmosférický kondenzační
Účinnost 85 % 102 %
Orientační spotřeba plynu m3/rok 5 501 4 165
Roční náklady na údržbu 2 000 Kč 2 500 Kč
Roční náklady na vytápění 68 181 Kč 51 136 Kč
Roční náklady na ohřev teplé vody 6 477 Kč 5 397 Kč
Roční náklady celkem 76 658 Kč 59 033 Kč
Roční úspora 17 625 Kč

 Náklady na pořízení a instalaci kondenzačního kotle:

Náklady na pořízení kondenzačního kotle 31 000 Kč
Náklady na ohřívač TV 11 200 Kč
Náklady na odkouření 10 000 Kč
Náklady na instalaci 15 000 Kč
Revize 2 000 Kč
Projekt 1 200 Kč
Celkem 70 400 Kč

Zdroj dat: Viadrus

Vytápění kondenzačním kotlem

Kondenzační plynový kotel se liší od běžného plynového kotle více, než si obvykle uvědomujeme. K tomu, aby pracoval s maximální účinností, potřebuje otopnou soustavu s odlišnými vlastnostmi než běžný atomosféricky plynový kotel. Jednoduše řečeno, když vyměníme obyčejný starší kotel za kotel kondenzační, musíme tomu přizpůsobit topný systém a s trochou nadsázky, do jisté míry i životní styl. Problémem bývají hlavně radiátory, které musí být kostruovány na nižší teplotu otopné vody. Více informací najdete v našem článku Kondenzační kotel v praxi.

Účinnost kondenzačního kotle:

Kondenzační kotel si zpravidla kupujeme proto, že má znatelně větší účinnost než kotel obyčejný. Teoretická účinnost je udávána až 111 %. Účinnost vyšší než 100 % je samozřejmě fyzikálně nekorektní vyjádření, je to ale proto, že účinnost je zvykem vyjadřovat pomocí výhřevnosti, která počítá s tím, že spálením vzniklá voda odchází do komína v podobě páry. Těch 11 % navíc je právě to kondenzační teplo, které získáme, když spaliny dostatečně zchladíme a voda zkondenzuje.

Autor: karel Murtinger – energetický poradce

Autor: Jan Pergl

Autor se zabývá hlavně stavebnictvím a moderními technologiemi