fbpx

Měníte plynový kotel? Co vás čeká a na co si musíte dát pozor?0

Kondenzační kotel je nejúčinnějším zařízením pro vytápění a ohřev vody. V porovnání se starším plynovým kotlem může znamenat snížení provozních nákladů až o třetinu. Kondenzační kotle ale mají i svá úskalí. Jak se jim vyhnout, a na co dát pozor při jejich instalaci?

Kondenzační plynový kotel většinou vyžaduje vybudovat odvod kondenzátu do odpadu. Foto Thermona

Kondenzační plynový kotel v rodinném domě

Kondenzační kotle nahrazují v rodinných domech buď staré plynové kotle, nebo kotle na pevná paliva. V obou případech je potřeba počítat s nutností instalace odvodu kondenzátu. Toho při provozu vzniká poměrně velké množství a v praxi je tedy nutné kotel připojit k odpadu. To může být problém v například ve sklepech nebo kotelnách, kde není instalován vodovodní rozvod. V těchto případech je řešením přečerpávací stanice kondenzátu, která je běžně dostupná jako příslušenství ke kondenzačním kotlům. Skládá se ze zásobníku a malého čerpadla, které kondenzát přečerpá do kanalizace, která se nachází nad úrovní výstupu z kotle.

Druhou často nečekanou investicí je nutnost vyvložkování komínové cesty. Spaliny k kondenzačního kotle mají nízkou teplotu a působí jako slabá kyselina, proto se používají trubky na bázi polypropylenu. Jejich výhodou je snadná instalace i nízká cena, která se pohybuje kolem 300 – 400 korun za běžný metr.

Reklama

Nový kotel je důvodem k revizi topného systému

Rekonstrukce topného systému se provádí většinou po deseti a více letech. Je tedy třeba zvážit, nakolik se od instalace původního kotle změnily parametry domu a jeho tepelná náročnost. “Kondenzační kotel dosahuje nejvyšší účinnosti při nižší teplotě topné vody. Je tedy vhodné provést kompletní revizi topného systému včetně radiátorů, které jsou většinou dimenzovány na vyšší teplotu topné vody,” doporučuje Milan Kubíček z firmy Thermona. “Často se setkáváme s obavou, že při výměně kotle za kondenzační bude třeba také vyměnit radiátory. Je sice pravda, že u starších domů byla jejich plocha dimenzována na vyšší teplotu topné vody, zároveň však pokud došlo k výměně oken nebo zateplení, se naopak výrazně snížila energetická náročnost budovy.” Možnou výměnu radiátorů proto raději zkonzultujte s energetickým poradcem.

Kondenzační kotel v bytě

Pro byty je jedním ze zásadních požadavků na zdroj vytápění jeho velikost, protože pokud k bytu nenáleží technická místnost, instaluje se kotel do koupelny, chodby, nebo dokonce kuchyně. Na trhu je dostatek kondenzačních kotlů, jejichž rozměry nejsou větší, než rozměry klasické “karmy”. Stejně tak se dají zavěsit na zeď a ohřívat teplou vodu pomocí průtokového ohřevu.

Pozor na místo instalace

Protože moderní kotle vynikají i tichým provozem, konkrétní umístění kotle v bytě tak většinou určuje možnost napojení na odtah spalin a přívod vzduchu. Při umístění přímo v interiéru bytu je možné pro obojí využít komínovou šachtu a použít dvojité polypropylenové trubky k odvodu spalin i přívodu spalovacího vzduchu. Spalinové cesty kondenzačního kotle je možné instalovat jak s prostupem střechou, tak i obvodovou zdí v závislosti na výhodnějším řešení v konkrétním místě instalace. I zde je třeba myslet na odvod kondenzátu.

Pozor na komínový kotel digestoř v jedné místnosti. Plynový kotel do kuchyně raději neinstalujte.

V případě, že je kotel instalován jako komínový, tedy že saje spalovací vzduch z prostoru místnosti, je nutné se vyvarovat instalace dalšího spotřebiče, který odsává vzduch z tohoto prostoru a mění tak tahové podmínky. Zvláště při instalaci kotle v kuchyni se nedoporučuje nasávání spalinového vzduchu z místnosti, z důvodu blízkosti digestoře, která může negativně ovlivňovat komínový tah a také s důvodu vyšší koncentrace vzdušných nečistot způsobených vařením, které zanáší hořáky kotle.

Má kondenzační kotel ještě alternativu?

I přes zřejmé výhody kondenzačního kotle může dojít k situacím, kdy jej není možné instalovat – například nelze vybudovat odvod kondenzátu nebo není možné vyvložkovat komín. Pro tyto případy jsou k dispozici závěsné atmosférické kotle, které rozměry a možnostmi použití odpovídají kotlům kondenzačním. Výrobci je totiž často ještě doprodávají.

Nižší účinnost může být pro některé spotřebitele vyvážena menšími pořizovacími náklady a také nižšími náklady na stavební úpravy. Čím je však energetická náročnost budovy vyšší, tím více se vyplatí instalace kondenzačního typu vzhledem k jeho nízké spotřebě paliva. Na jejich instalaci je navíc možné ještě letos získat Kotlíkovou dotaci. Výběr atmosférických kotlů je omezen nařízením Evropské unie a v prodeji jsou už pouze některé typy komínových atmosférických kotlů spalujících zemní plyn.

Autor: Jan Pergl

Autor se zabývá hlavně stavebnictvím a moderními technologiemi