fbpx

Partneři sekce

Kotel FB2 Automat – komfortní novinka od Dakonu0

Tradiční český výrobce kotlů Dakon se stále drží na špičce trhu vytápěcí techniky a patří mezi nejoblíbenější značky v České republice. V současné době uvádí na trh nový litinový kotel na tuhá paliva FB2 Automat s automatickým podáváním paliva splňující emisní třídu 3 a potvrzuje tak svou příslušnost ke špičce v oboru.

Neustálé zpřísňování emisních předpisů, zvyšující se nároky na ekonomiku provozu,  rozvoj elektroniky a snaha poskytnout uživatelům kotlů na tuhá paliva obdobný komfort jako majitelům plynových kotlů nebo elektrokotlů, přinášejí na trh stále vyspělejší novinky. Jednou z nich je i automatický kotel Dakon FB 2 pro spalovaní hnědého uhlí (ořech2), černého uhlí (oříšek) nebo dřevěných peletek (A1-D06).

Litinový kotel s dlouhou životností

Automatický kotel Dakon představuje moderní způsob vytápění a ohřevu teplé vody nejen pro rodinné domy. K dispozici jsou dvě výkonové verze, 6 až 25 kW nebo 9 až 30 kW. Kotel již dnes splňuje požadavky Zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., tedy emisní třídu 3 podle normy EN-ČSN 303-5 a uživatel jej tak bude moci bez problémů provozovat i po roce 2022.

Hlavní předností kotle FB2 Auto je konstrukce z kvalitní tlakově lité litiny, která zaručuje dlouhou životnost kotle a tím i minimální náklady na jeho dlouholetý provoz.  Ke standardům již patří osvědčený litinový rošt. Kotel může pracovat v automatickém režimu podávání paliva do hořáku, který je vyroben z vysoce tepelně odolné litiny. Palivo je ze zásobníku dodáváno pomocí šnekového litinového podavače, který je uložený na dvou místech a nehrozí tak jeho  příčení a odírání se.

Ze speciální šedé litiny je vyrobeno i těleso výměníku, které slouží k účinnému předávání tepla topné vodě a jejím prostřednictvím příslušnému otopnému systému. Ve spodní části výměníku je navíc umístěn katalyzátor, který přispívá k rovnoměrnějšímu rozložení teplot při hoření paliva v hořáku a tím především ke snížení emisí. Opláštění vyplněné kvalitním a odolným izolačním materiálem zabraňuje ztrátám sáláním a pohotovostním ztrátám, díky čemuž kotel dosahuje vyšší účinnosti a lepší efektivnosti v provozu.  Objem zásobníku paliva (285 litrů u 25 kW verze a 385 litrů u 30 kW verze) umožňuje nepřetržitý provoz kotle na jmenovitý výkon po dobu až 30 hodin, v praxi pak není nutné doplňovat palivo až po dobu tří dnů.

o komfort provozu se stará elektronické řízení

Podávání paliva a množství spalovacího vzduchu je řízeno elektronickou řídící jednotkou ST-702. Ta využívá regulaci typu PID, která plynule řídí výkon ventilátoru spolu s výkonem kotle na základě měření nejen teploty topné vody, ale i teploty spalin. Teplota topné vody je tak stabilní, bez zbytečných odchylek a kmitání. Výsledkem takového řízení je především nízká spotřeba paliva, nízké emise a delší životnost výměníku. Automatická regulace je uživatelsky velmi přátelská a nabízí pohodlnou obsluhu. K ovládání řídící jednotky slouží otočný spínač, který umožňuje volbu potřebné nabídky (ze základní nabídky: Roztopení, Ruční provoz, Volba paliva, Požadovaná teplota, Požadovaná teplota TV, Týdenní ovládání, Provozní nastavení, Servisní nastavení a Info) a nastavení příslušného parametru. Všechna relevantní nastavení lze jednoduše aktivovat a nastavit tak jednotku podle potřeb uživatele topného systému. Provozní stav kotle a potřebné parametry jsou zobrazeny na přehledném grafickém displeji. Konečně si může majitel kotle na tuhá paliva nastavit komfort vytápění třeba i v týdenním programu, obdobně jako lze běžně například u plynových kotlů s příslušným regulátorem.

Během provozu kotle s automatickým podáváním paliva řídící jednotka reguluje podle teplotních čidel topné vody a spalin výkon kotle v rozmezí od 30 % do 100 % jmenovitého výkonu. Při poklesu odběru výkonu na méně než 30%, jednotka automaticky přepne kotel do útlumového režimu a čeká na požadavek zvýšení výkonu. Ke kotli bude umožněno připojit pokojový termostat s beznapěťovým kontaktem, modul pro řízení směšovaného okruhu pro vytápění nebo bude možné nastavit upřednostněný ohřev teplé vody v připojeném nepřímo ohřívaném zásobníku TV.

Bezpečný a úsporný provoz

Kotel se připojuje ke komínu konstruovanému pro pevná paliva, na vlhký provoz i pro vysoké teploty. Potřebný komínový tah je 15 Pa pro 25 kW verzi a 20 Pa pro 30 kW provedení, připojovací kouřovod musí být minimálně o průměru 150 mm a do prostoru instalace je nutné zajistit dostatečné množství spalovacího vzduchu.

Pro zajištění maximální bezpečnosti a bezchybného provozu, je kotel vybaven řadou bezpečnostních opatření (tepelná pojistka, havarijní termostat, zásobník hasící vody, střižná pojistka na podavači paliva, snímač uzavření zásobníku). V případě zásahu ochranných obvodů, je aktivita ochrany signalizována zvukovým signálem a hlášením na displeji. Jakmile dojde k odstranění příčiny poruchy, stačí pouze stisknout otočný spínač a regulátor se vrátí do normálního provozu.

Další výhodou automatického kotle Dakon je fakt, že je vhodný nejen do soustav s nuceným oběhem, ale i do samotížných soustav. Kotel je možné použít do systému s dalšími zdroji tepla, jako například se solárními panely, tepelnými čerpadly, atd. Pro uspokojení potřeb všech zákazníků je k dispozici levé i pravé provedení podle situace v kotelně.

Přes využívání moderní techniky si značka Dakon drží svou tradiční přednost –  jednoduchou konstrukci se stále stejnými připojovacími rozměry do otopného systému. Výměna starších kotlů za nové je tak velmi jednoduchá a rychlá. Stejně jednoduchá je jejich údržba i obsluha. Značka Dakon se svým automatickým kotlem na tuhá paliva přináší zákazníkům vysoce účinný a přitom ekologicky šetrný způsob vytápění, který splňuje veškeré požadavky platné legislativy a koncových uživatelů.

Více na www.dakon.cz

Autor: Komerční sdělení